הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 6613-12-16

09 פברואר 2021

לפני:

כב' השופטת איריס רש
נציג ציבור (עובדים) גב' ורד קאופמן
נציג ציבור (מעסיקים) גב' דליה שפירא

התובע
חוסיין סואעד
ע"י ב"כ: עו"ד מירב פלח לב
-
הנתבעת
מועצה מקומית ביר אל מכסור
ע"י ב"כ: עו"ד ראפע חטיב

פסק דין

1. ביום 5.6.2020 ניתן על ידינו פסק דין חלקי בו קבענו כי התובע זכאי לגמול תפקיד ג' (במקום רמת גמול תפקיד ד' ) בגין התקופה החל מחודש ינואר 2010 ועד למועד הפרישה לגמלאות בחודש דצמבר 2016 וכן להפרשי פנסיה בגין עדכון הדרגה החל ממועד יציאתו לגמלאות. כפועל יוצא, קבענו כי המועצה תשלם לתובע בתוך 30 ימים הפרשי שכר בגין הדרגה לרבות בגין כל התוספות וההפרשות הנגזרות מתוספת הדרגה וכן הפרשי פנסיה בגין עדכון הדרגה ו לתשלום יתווספו הפרשי ריבית והצמדה מאמצע התקופה (7/2013). עוד נקבע כי לתשלום יצורף תחשיב מפורט של הסכומים וככל שהצדדים יהיו חלוקים על הסכומים, יוגשו תחשיבים מטעם הצדדים לתיק לא יאוחר מיום 15.8.2020. בנוסף, חויבה המועצה לשלם לתובע בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין הוצאות משפט ובסך 1,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪. שאחרת, סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל.

2. עד היום לא שולמו לתובע התשלומים המגיעים לו מכח פסק הדין החלקי וזאת למרות שעל פי הודעת המועצה מיום 3.1.2021 ומדברי ב"כ המועצה בדיון מיום 18.1.2021 מהם עולה כי אין מחלוקת לגבי הסכומים להם זכאי התובע מכח פסק הדין החלקי.
יתר על כן, בדיון מיום 18.1.2021 התחייב ב"כ המועצה לשלם את הסכומים המוסכמים המגיעים לתובע בתוך 10 ימים וניתן תוקף של פסק דין להודעה זו.

3. התובע מבקש לקבל פסיקתא על מנת שיוכל לממש את פסק הדין באמצעות ההוצאה לפועל.

4. אשר על כן, ובהתחשב בסכומים המוסכמים המועצה תשלם לתובע בתוך 30 ימים את הסכומים הבאים:

א. הפרשי שכר בסך 121,547 ₪.
ב. הפרשי פנסיה בסך 4,326 ₪.

הסכום הנקוב בסעיף זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.8.2020 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

5. החל מיום 1.3.2021 המועצה תשלם לתובע תוספת שוטפת לפנסיה החודשית בסך של 618 ₪.

6. בנוסף, המועצה תישא בהוצאות התובע בסך 1,000 ₪ ובהוצאות שכר טרחה ב"כ התובע בגין פסק הדין החלקי ובגין הבקשות שנדרשו לצורך קבלת התחשיבים והתשלומים בהתאם לפסק הדין בסך 13,000 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים שאחרת, סכומים אלו ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ז שבט תשפ"א, (09 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

דליה שפירא
נציגת מעסיקים

איריס רש, שופטת

ורד קאופמן
נציגת עובדים