הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 55914-08-19

25 פברואר 2020

לפני:

כב' השופט אסף הראל

התובע
חוסאם מור, ת.ז. XXXXXX610
ע"י ב"כ: עו"ד ס' כרכבי
-
הנתבעת
נ.א. אשקר עבודות מתכת בע"מ, ח.פ. 515509768

פסק דין

ביום 27.8.19 הגיש התובע כתב תביעה נגד הנתבעת. מתצהיר שליח בי-דין שהגיש התובע, עולה כי כתב התביעה הומצא לנתבעת ביום 20.10.19. הנתבעת לא הגישה כתב הגנה. התובע עתר כי ינתן נגדה פסק דין בהיעדר הגנה. בקשתו הומצאה לנתבעת ביום 30.12.19, והנתבעת לא השיבה לבקשה.

בנסיבות אלו, ומכח סמכותי על פי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב -1991, אני נותן בזאת כנגד הנתבעת פסק דין בהיעדר הגנה על יסוד האמור בכתב התביעה.

הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 ימים מעת שיומצא לנתבעת פסק דין זה את הסכומים הבאים:
שכר עבודה עבור החודשים 10-11/2018 בסך 11,100 ש"ח;
גמול עבור שעות נוספות בסך 13,993 ש"ח;
פיצויי פיטורים בסך 23,847 ש"ח;
הודעה מוקדמת בסך 7,949 ש"ח;
דמי הבראה בסך 6,426 ש"ח;
דמי חגים בסך 4,800 ש"ח;
פדיון ימי חופשה בסך 10,413 ש"ח
אי הפרשה לקרן פנסיה בסך 16,333 ש"ח.
סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961 מיום 1.12.18, הוא המועד בו היה אמור להשתלם השכר האחרון, ועד מועד הפירעון.

כן אני פוסק לתובע הוצאות משפט בסך 1,500 ש"ח, שאף הם ישולמו לתובע תוך 30 ימים מעת שיומצא לנתבעת פסק דין זה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, ל' שבט תש"פ, (25 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .