הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 49859-09-20

לפני
כב' השופט טל גולן
נציג ציבור (עובדים) מר חיים מויסי
נציג ציבור (מעסיקים) מר ברק נחשול

התובעת:
שוהם אבוטבול
ע"י ב"כ: עו"ד ליזה דמרי בן-שחר
-
הנתבעים:

  1. גני אחלה כוכב הצפון בע"מ
  2. אדוארד יואב

ע"י ב"כ: עו"ד שניר רדעי

ה ח ל ט ה

  1. מבוא וסקירת ההליך – לפנינו מונחת בקשת הנתבע 2 (להלן: "הנתבע") לדחייה על הסף של התביעה שהוגשה כנגדו על ידי התובעת, שהינה המשיבה בבקשה (להלן: "התובעת"). בפתח הדברים נזכיר, כי כתב התביעה בהליך זה הוגש לבית הדין ביום 22.9.2020. התובעת טוע נת בכתב התביעה כי היא פוטרה בחודש 3/2020 בשל הריונה, מעבודתה כקופאית בסניף חיפה, של רשת מסעדות שאותה מפעילה הנתבעת 1 (להלן: " הנתבעת").
  2. אשר לנתבע, התובעת טוענת כי הוא בעל מניות ודירקטור יחיד בנתבעת, וכי הוא פעל ביחד עם הנתבעת להפסקת שיבוצה במשמרות בעבודה. אשר לבקשה הנוכחית, בדיון שנערך ביום 3.3.2021 הוסכם בין הצדדים, כי הבקשה תוכרע על סמך הבקשה והתגובה, כשכל צד אף יגיש תצהיר תמיכה ביחס לטענותיו, ומבלי שהמצהירים ייחקרו.
  3. התשתית הנורמטיבית ביחס לסילוק על הסף – לפי תקנ ות 44 ו-45 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991, רשאי בית הדין בכל עת, לבקשת בעל דין או אף בלא בקשה כזאת, לסלק על הסף כתב טענות. הפסיקה אף קובעת בהקשר זה, כי ככלל, הסעד של סילוק על הסף יינתן במקרים חריגים בלבד, וכי "סעד זה של מחיקה על הסף מופעל על ידי בתי המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין לעבודה קצרה המשורה עוד יותר" (דב"ע (ארצי) מז/15-3 אפנר – מפעלי הדסה לנוער [לא פורסם], וראו גם ע"ע (ארצי) 7192-02-13 די.אס. פי גרופ בע"מ – אסולין, ניתן ביום 16.9.2013). עוד נקבע, כי גם אם קיימת אפשרות ולוּ קלושה, שהתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים בפניו את שערי בית הדין.
  4. כמו כן, נקבע כי ככלל הסעד של סילוק על הסף יינתן במקרים חריגים בלבד, כפי שנקבע על ידי בית הדין הארצי בע"ע (ארצי) 408/07 מדינת ישראל – כהן (ניתן ביום 13.2.2008) , כדלקמן: "הלכה מושרשת היא, כי סעד המחיקה על הסף הוא סעד קיצוני ובית הדין אינו נוקט בו אלא במקרים חריגים. בתי הדין לעבודה נוהגים בזהירות יתרה בבואם להכריע בבקשה למחוק תביעה על הסף ומעדיפים להורות על בירור הענין לגופו, על פני סילוק התביעה על הסף. כדברי חברי הנשיא סטיב אדלר: 'בבתי הדין לעבודה מחיקה על הסף אינה יכולה ואינה צריכה לשמש דרך המלך ויש להכריע במחלוקת לגופו של ענין' וכבר נפסק, כי 'בית דין זה אימץ את ההלכות במשפט הכללי שיצאו מבית המשפט העליון לעניין מחיקה על הסף, על פיהן יש לנהוג בזהירות ולבחון בקפדנות את העובדות והטענות המופיעות בתביעה וכל אימת שניתן לתקן פגם בתביעה אין למחקה על הסף' זאת מן הטעם ש'מחיקה על הסף אינה הדרך המועילה מבחינה דיונית... ואין היא טובה ליחסי עבודה', 'על מנת שלא לשלול מבעל דין לממש את זכותו המשפטית'".
  5. לגופו של עניין – בענייננו, ולאחר סקירת כל השיקולים המצוינים דלעיל, לא מצאנו כי המקרה שלפנינו מהווה מקרה חריג, המצדיק סטייה מהכלל ולפיו דחייה על הסף תיעשה במקרים נדירים בלבד. מטיעוני הצדדים, הן בתיק עצמו והן בבקשה ובתגובה לסילוק על הסף, עולה שורה של שאלות עובדתיות ומשפטיות, הצריכות להתברר במסגרת ההליך העיקרי, ואין מקום להעלותן בהליך של סילוק על הסף.
  6. כך ובין היתר, וביחס לשאלות העובדתיות המפורטות להלן -

מצידה של התובעת – טענת התובעת כי הנתבע הוא בעל המניות והמנהל של הנתבעת ויש להרים מסך כנגדו , עקב היותו מי שאחראי לכל מחדל או מעשה שנעשה כלפיה, כולל ניהול מרחוק במצלמות העסק (סעיף 1 לתגובה , סעיף 7 לתצהיר התמיכה מטעמה, סעיף 5 לתצהיר התמיכה של העדה פיפרנו); טענת התובעת כי היא ראתה את הנתבע לפחות פעמיים בשבוע, וכי הנתבע היה לוחץ לה את היד, ואף בזמן הריונה המתקדם, וכן הטענה להתכתבויות שערכה התובעת עם אשתו של הנתבע בזמן הריונה, וכן הטענה לפניותיה גם אליו עצמו (דברי ב"כ התובעת בפרוטוקול הדיון מיום 3.3.2021, סעיף 4 לתצהיר התמיכה של העדה פיפרנו).
מצידו של הנתבע – טענת הנתבע כי הוא לא ניהל בפועל את המסעדה, וכי מנהליה של התובעת היו אלירן ומנחם (סעיף 6 לבקשה, סעיף 7 לתצהיר התמיכה מטעמו); טענת הנתבע כי הוא גר באזור המרכז והיה נוהג לבקר במסעדה 8-7 פעמים בחודש, ו"לא מן הנמנע" שהוא לא הכיר אישית את התובעת (סעיף 8 לבקשה , סעיף 9 לתצהיר התמיכה מטעמו).
7. לשיטתנו, טענות אלה דורשות בירור וליבון מעמיק, ובכלל זה במישור העובדתי, ולא ניתן להגיע ביחס אליהן להכרעה כבר כעת, ומבלי לשמוע את העדים ומבלי להיחשף לכלל הראיות.
8. לסיכום, ולאור כל האמור לעיל – בקשת הנתבע לסילוק על הסף של התביעה כנגדו, דינה להידחות, וכך אנו מורים.
9. הוצאות – הנתבע יישא בשכר טרחתה של ב"כ התובעת בסך של 2,000 ₪, אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאחרת הם יישאו בהפרשי הצמדה וריבית כדין.
10. ערעור – ההחלטה ניתנת לערעור ברשות בית הדין הארצי לעבודה. בקשת רשות ערעור יש להגיש לבית הדין הארצי תוך 15 ימים ממועד קבלת ההחלטה.
ניתנה היום, ז' תמוז תשפ"א (17 יוני 2021), בהיעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר חיים מויסי
נציג ציבור (עובדים)

טל גולן
שופט

מר ברק נחשול
נציג ציבור (מעסיקים)