הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 428-10-19

לפני: כב' ה שופטת קרן כהן

התובע
עבדאלרחמאן סעדה ת.ז. XXXXXX579
ע"י ב"כ עו"ד בדראן תייסיר
-
הנתבע
יעקב רוטמן ת.ז. XXXXXX471
ע"י ב"כ עו"ד יאיר בן סימון ועו "ד מאיר אורניק

פסק דין

הצדדים הסמיכו את ביה"ד בדין יחיד לפסוק לפשרה ללא הנמקה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969 בטווח שבין 18,000 ₪ ברוטו ל-47,000 ₪ ברוטו.

לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפניי ולטענות הצדדים אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סכום כולל של 30,400 ₪ ברוטו, כאשר מתוך סכום זה ישולם סכום של 15,500 ₪ ברוטו כפיצויי פיטורים מוגדלים. הסכום ישולם ב-5 תשלומים שווים (6, 080 ₪ ברוטו כל תשלום) בתאריכים: 6.1.2021, 6.3.2021, 6.4.2021, 6.5.2021 ו-6.6.2021.

הנתבע ימציא לתובע טופס 161 עד ליום 18.11.2020.
התובע ימציא לנתבע אישור פקיד שומה עד ליום 2.12.2020.

כמו כן יוסיף הנתבע וישלם השתתפות בשכ"ט ב"כ התובע בסכום של 7,600 ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין. הסכום ישולם ב-2 תשלומים שווים ( 3,800 ₪ בתוספת מע"מ כל תשלום) בתאריכים 6.12.2020 ו-6.2.2021.

כל ההמחאות תישלחנה בדואר רשום למשרד ב"כ התובע מכפר שייח' דנון, ת.ד. 1163, מיקוד: 2524800.

לא ישולם סכום מהסכומים הנ"ל במועדו יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 2.10.2018 (יום הגשת התביעה) ועד לתשלום בפועל.

משההליך הסתיים בפסק דין לפשרה תשיב המזכירות את האגרה לידי ב"כ התובע בהתאם לתקנות.

ניתן היום, י"ט מרחשוון התשפ"א, (06 נובמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .