הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 41284-10-18

22 יולי 2020
בפני: כב' השופטת דניה דרורי
מבקשת העיון
יוסף חיים (יבוא ושיווק) בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד מאור דהן

-
המשיבות:

1. אלה גיגי
ע"י ב"כ: עו"ד אתי רובין
2. ירון אביגדור טכנולוגיות בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד קרן פישר גוטרמן
החלטה

1. בבקשה נטען שהמשיבה 1 הועסקה על מבקשת העיון כמנהלת חשבונות וחשבת שכר והגישה תביעה כנגד מבקשת העיון בהליך המתברר בימים אלה בסע"ש (חי') 64984-09-19. מבקשת העיון טוענת שבאותו הליך נוסף היא מבקשת לבחון את מהימנותה ואמינותה של התובעת, והדבר יתאפשר בין השאר באמצעות עיון בכתבי בית הדין ובפרוטוקולי הדיון מההליך שניהלה המשיבה 1 במסגרת ההליך שבכותרת.

2. המשיבה 1 מתנגדת לבקשה וטוענת שאין להליך שבכותרת כל משמעות עבור מבקשת העיון. עוד נטען שאין לאפשר עיון בהסכם הפשרה שסיים את ההתדיינות בתיק שכן מצוינת בו התחייבות הצדדים לסודיות.
המשיבה 2 טוענת שאין לאפשר את הדיון בהסכם הפשרה שבו נכללה התחייבות לסודיות תוכנו של הסכם הפשרה. פרט להסכם, לא התנגדה המשיבה לגילוי יתר המסמכים שבתיק.

3. כמפורט בתגובות המשיבות, ההליך שבכותרת הסתיים בפשרה שבמסגרתה התחייבו הצדדים כך (סע' 6 להסכם): "מובהר כי הצדדים להסכם פשרה זה ו/או מי מטעמם, מתחייבים לשמור על תוכנו בסודיות ולא להציגו לכל צד שלישי שהוא ו/או לעשות בו שימוש כלשהו, למעט בני משפחתם, באי כולם, רו"ח/ יועץ מס ו/או רשויות המדינה."

4. תקנה 4(א) לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003 קובעת כי "כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית משפט, ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין". הכלל הנגזר מעקרון פומביות הדיון וחופש המידע הוא שיש לאפשר עיון במסמכים המצויים בתיקי בית הדין אלא אם קיימת הוראת חוק או טעם כבד משקל הנגזר ממנה שיש בהם כדי להצדיק את מניעת העיון. כאשר הטעם שיסוד הבקשה הוא הליך משפטי אחר שיש לו קשר ענייני נטען להליך בו מבוקש העיון, כפי שקיים במקרה שלפנינו, אין כל צורך במתן הסבר כיצד יהיה בעיון כדי להועיל למבקש לצורך אותה התדיינות משפטית אחרת (בג"צ 9609/16 עו"ד אסף פוזנר נ' התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ואח' (החלטה מיום 16.10.17)).
.
5. בנסיבות המקרה כאן, מבקשת העיון מנהלת התדיינות משפטית עם המשיבה 1, ודי בכך כדי להצדיק מתן אפשרות לעיין במסמכים שבתיק.
אשר להסכם הפשרה, זה מהווה חלק מפסק-הדין לאחר שבית הדין נתן תוקף של פסק-דין להוראותיו. המשיבות לא פרטו בתשובות מטעמן מהו הנזק שעלול להיגרם למי מהצדדים במקרה שפרטיו יוודעו למבקשת העיון. יחד עם זאת, התחייבות הצדדים לשמור על סודיות ההסכם כלפי צדדי ג' ראוי שתהווה שיקול שיצדיק הימנעות מחשיפתו, במובחן מיתר המסמכים בתיק.
בהתחשב באמור, אני מתירה את העיון בתיק למעט בהסכם הפשרה, שקיבל תוקף של פסק דין.

6. מבקשת העיון בתיק רשאית לפנות למזכירות בית הדין על מנת לעיין בתיק ולהעתיק מסמכים מתוכו, בכפוף להוראות החלטה זו, כלומר - בכלל המסמכים בתיק למעט בהסכם הפשרה.
משהבקשה התקבלה באופן חלקי – לא ניתן לרשום את ב"כ מבקשת העיון כמסייע בתיק ולא ניתן לאפשר לו עיון במסמכי התיק באמצעות מערכת הנט.

7. המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ מבקשת העיון באמצעות פקס.

ניתנה היום, א' אב תש"פ, (22 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.