הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 39925-08-20

10 פברואר 2021

לפני:

כב' השופט בועז גולדברג

התובע
סטוטאו אמביאלה
-
הנתבעים

  1. דוד סוברנו
  2. דודי - גינון בע"מ

פסק דין

התביעה בתיק זה הוגשה ביום 19/8/20. בהחלטת בית הדין מיום 1/9/20 נקבע בסעיף 1 להחלטה, כי על הנתבעים להגיש כתב הגנה עד ליום 20/12/20.

אישור מסירה על הגשת כתב התביעה ודרישה להגיש כתב הגנה הומצא לנתבעים בתאריך 5/11/20 ל"שי מנהל".

משלא הומצא כתב הגנה כאמור לעיל, הוגשה בקשה למתן פסק דין בהעדר ביום 21/12/20 שם ניתנה החלטה על המצאת הבקשה לנתבעים וכן את תגובתם בתוך 14 יום.

מאישור המסירה שהגיש התובע עולה, כי ביום 23/12/20 הומצאה לנתבעים הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, אך עד היום לא הוגשה תגובה מטעם הנתבעים לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.

בנסיבות העניין, ובהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעים, ביחד ולחודש, בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

לאור האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הסכומים הבאים:
פיצויי פיטורים שלא כדין בסך 10,000;
פיצויי פיטורים בסך 13,250 ₪;
חלף הודעה מוקדמת בסך 4,224 ₪ :
קרן פנסיה בסך 10,399 ₪;
פדיון חופשה בסך 6,193 ₪;
דמי הבראה בסך 6,172 ₪;
דמי חגים בסך 4,893 ₪;
החזר הוצאות נסיעה בסך 5,964 ₪;
מענק שנתי בסך 3,028 ₪;
דמי כלכלה בסך 3,028 ₪;
הפרשי שכר בסך 20,000 ₪;
הפרת חוק הודעה לעובד בסך 5,000 ₪;
הפרשת חוק הגנת השכר בסך 5,000 ₪;
העסקה בלתי חוקית בסך 5,000 ₪.

כל הסכומים שנפסקו בסעיף 6 לעיל ישולמו לתובע בתוך 30 יום מיום שיומצא להם פסק הדין , וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה לבית הדין ביום 19/8/20 ועד לתשלום המלא בפועל.

על הנתבעים לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪ בצירוף מע"מ, בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, כ"ח שבט תשפ"א, (10 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .