הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 38874-07-20

10 פברואר 2021

לפני: כב' השופט אסף הראל

התובע
אחמד חג'אזי, ת.ז. XXXXXX943
ע"י ב"כ: עו"ד יוסף חגאזי
-
הנתבעת
האי אנרגיה בע"מ, ח.פ. 514810944

פסק דין

1. ביום 19.7.20 הגיש התובע כתב תביעה נגד הנתבעת. מאישור המסירה שהוגש על ידי התובע עולה, כי כתב התביעה הומצא לנתבעת ביום 22.10.20. הנתבעת לא הגישה כתב הגנה. התובע עתר כי יינתן כנגדה פסק דין בהעדר הגנה. מאישור המסירה שהגיש התובע עולה כי בקשתו זו הומצאה לנתבעת ביום 27.12.20. הנתבעת לא השיבה לבקשה זו.

2. בנסיבות אלו, ומכח סמכותי על פי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב -1991, אני נותן בזאת כנגד הנתבעת פסק דין בהיעדר הגנה על יסוד האמור בכתב התביעה.

3. הנתבעת תשלם לתובע, תוך 30 ימים מעת שיומצא לנתבעת פסק דין זה, את הסכומים הבאים:
17,480 ש"ח בגין פיצויי פיטורים;
2,620 ש"ח בגין הפרשי שכר עבודה;
7,200 ש"ח בגין דמי חגים;
9,200 ש"ח בגין פדיון חופשה;
5,670 ש"ח בגין אי תשלום דמי הבראה;
12,144 ש"ח בגין אי תשלום הפרשות לפנסיה. סכום זה מהווה 6% בגין הפרשות מעסיק לרכיב תגמולי פנסיה. אין מקום לפסוק הסכום שתבע התובע 24,280 ש"ח אשר מהווים 12% הכוללים בתוכם את רכיב פיצויי הפיטורים , שכן לתובע נפסק כבר פיצוי פיטורים במלוא הסכום שתבע (ראה סעיף א' לעיל) .

סכומים אלו יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961 מיום 1.8.20, הוא המועד בו היה אמור להשתלם השכר האחרון, ועד מועד הפירעון.

4. כן אני פוסק לתובע הוצאות משפט בסך 1,500 ש"ח, שאף הם ישולמו לתובע תוך 30 ימים מעת שיומצא לנתבעת פסק דין זה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, כ"ח שבט תשפ"א, (10 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .