הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 3584-05-17

לפני: כב' השופטת קרן כהן
נציג ציבור (עובדים) מר אברהם פרקש

התובע
ליאור כהן ת.ז. XXXXXX898
ע"י ב"כ עו"ד אלון שלום
-
הנתבעת
מוסך גזית (1996) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד קובי פינגרהוט ועו"ד ניר אביבי

פסק דין

הצדדים הסמיכו את ביה"ד במותב הנוכחי לפסוק לפשרה ללא הנמקה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969 בטווח שבין 10,000 ₪ ברוטו ל-50,000 ₪ ברוטו כפיצוי.

לאחר שנתנו דעתנו לכלל החומר שהובא לפנינו ולטענות הצדדים אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע סכום כולל של 25,000 ₪ ברוטו כפיצוי. ההמחאה תהיה לפקודת התובע.

כמו כן תוסיף הנתבעת ותשלם השתתפות בשכ"ט ב"כ התובעת בסכום של 7,000 ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין. ההמחאה תהיה לפקודת ב"כ התובע.

הסכומים ישולמו בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין. ההמחאות תישלחנה בדואר רשום למשרד ב"כ התובע מרח' המגינים 25 חיפה.

לא ישולם סכום מהסכומים הנ"ל במועדו יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 3.5.2017 (יום הגשת התביעה) ועד לתשלום בפועל.

התובע רשאי להמציא לנתבעת בתוך 15 ימים ממועד קבלת פסק הדין החלטה של רשות המס בדבר גובה הניכוי שיש לנכות מהסכום שנפסק בסעיף 2 לעיל. לא ימציא התובע החלטה של רשות המס במועד האמור, ינוכה מס כדין.

משההליך הסתיים בפסק דין לפשרה תשיב המזכירות את האגרה לידי ב"כ התובע בהתאם לתקנות.

ניתן היום, ב' שבט התש"ף, (18 ינואר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר אברהם פרקש
נציג ציבור (עובדים)

קרן כהן, שופטת