הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 33463-12-18

לפני: כב' השופטת קרן כהן

המבקש:
התובע
טוני נחאס
ע"י ב"כ עו"ד חיים עמירם
-
המשיבים:
הנתבעים

  1. אלפרד ואלברט עבודות צנרת וקונסטרוקציה בע"מ
  2. טארק מור

ע"י ב"כ עו"ד סמיר ח'ורי

החלטה
לפניי בקשת המבקש (התובע) לפי פקודת ביזיון בית משפט להטיל קנס על המשיבים (הנתבעים) בגין אי מילוי פסק הדין מיום 5.8.2020.

הרקע לבקשה
ביום 5.8.2020 ניתן פסק דין המורה למשיבה 1 לשלם לתובע סכום של 260,000 ₪ ברוטו כפיצויי פיטורים מענק פרישה. כמו כן, חויב המשיב 2, יחד ולחוד עם המשיבה 1, לשלם לתובע סכום של 130,000 ₪ מתוך הסכום שנפסק לחובתה של האחרונה.
כמו כן, נקבע כי בהתאם להסכמת הצדדים תמציא המשיבה 1 לתובע מכתב לשחרור כל הכספים שהופקדו לזכותו בקרנות השונות (להלן: פסק הדין).

המשיב 2 הגיש ערעור על פסק הדין בנוגע לחיובו האישי במסגרת פסק הדין.

ביום 12.7.2020, לאחר שנדון ערעור המשיב 2, ניתן פסק דין בהסכמת הצדדים שלפיו יומר חיובו האישי של המשיב 2 ב מתן ערבות אישית לפירעון חובה של המשיבה 1 עד לסכום של 130,000 ₪ וכי יתר הוראות פסק הדין יעמדו בעינן.

המשיבים לא שילמו את פסק הדין.

ביום 7.8.2020 הגיש המבקש "בקשה דחופה במעמד צד אחד לפי פקודת בזיון בית-הדין" שבמסגרתה ביקש כי בית הדין יכוף על המשיבים לבצע את הוראות פסק הדין בנוגע לתשלום הסכום שנפסק ובנוגע להמצאת מכתבים לשחרור הכספים המופקדים לזכות המבקש בקרנות השונות.

הכרעה
לאחר ששקלתי את הבקשה מצאתי שיש לדחותה, ואסביר.

הליך מכוח סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט נחשב כהליך אכיפה קיצוני, שכן הסנקציה שהוא גורר בעקבותיו - קנס או מאסר, עלולה להיות קשה ופוגעת. לכן מקובל לראות בו הליך שיורי, לאחר שההליכים האחרים האפשריים נבחנו או מוצו.

לעניין החיוב הכספי שבפסק הדין – ההלכה היא כי כאשר מדובר בחיוב כספי אשר ניתן לאכיפה בדרך הרגילה באמצעות לשכות ההוצאה לפועל, הנטייה הרווחת היא לא להיזקק להליכי ביזיון בית המשפט מכיוון שישנה דרך אחרת לאכיפת ביצועה של הוראה שיפוטית. במקרה זה משמדובר בפסק דין הכולל חיוב כספי, ההליך המתאים הוא הגשת בקשה למימוש פסק הדין במסגרת הליכי הוצאה לפועל ולא במסגרת הליכי בזיון.

לעניין החיוב להמצאת מסמכים לצורך שחרור כספים – בהתאם לתיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיים (קופות גמל), התשע"ח-2018 הרי שמהמשיבים לא פנו לקרנות לצורך קבלת כספי הפיצויים בתום ארבעה חודשים ממוע ד סיום יחסי העבודה, אין צורך במסמכים של המעסיק לצורך משיכת הכספים. לפיכך, גם בנוגע ל קבלת הכספים שהופקדו לזכותו של המבקש בתקופת העבודה - הליכי הבזיון אינם ההליכים המתאימים.

סוף דבר
הבקשה לבזיון – נדחית.

המבקש רשאי לפעול למימוש החיוב הכספי שנפסק במסגרת פסק הדין במסגרת הליכי הוצאה לפועל. כמו כן, המבקש רשאי לפנות לקופות השונות לצורך משיכת הכספים.

ניתנה היום , כ"ה אלול התש"ף, (14 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.