הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 28177-05-19

16 יוני 2020
לפני:

כב' השופטת דניה דרורי
נציג ציבור (עובדים) מר יהודה פיגורה
נציג ציבור (מעסיקים) מר ליאור לוין

התובע
וג'יה אגבאריה
ע"י ב"כ: עו"ד עאהד אגברייה
-
הנתבעים
1. יצחק לגזייל ז"ל

2. סלביה לגזייל
5. אסף לגזייל
6. לילך לגזייל
ע"י ב"כ: עו"ד זאב כפיר

3. אלפא לגזייל
4. שרון אייל

7. כלל פנסיה וגמל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ליאורה סבירסקי דרורי

פסק דין

1. התובע עבד בשירותו של מר יצחק לגזייל ז"ל (להלן – המנוח) בתקופה שבין התאריכים 1.9.1991 עד 30.6.2018. תקופת העבודה הסתיימה עקב פטירת המנוח.
התובע עתר לחיוב העיזבון או היורשים בגין פיצויי פיטורים, שישולמו מתוך הסכומים שהופקדו בקופת פיצויים מרכזית המנוהלת על שם המנוח אצל הנתבעת 7, כלל פנסיה וגמל בע"מ, חברה מנהלת של קופה מרכזית לפיצויים (להלן – הקופה).

2. הנתבעים 2- 6 הם אלמנתו וילדיו של המנוח. בכתב ההגנה מטעמם הסכימו הנתבעים 2 – 6 שהעסק בו עבד התובע נסגר בסמוך לאחר פטירת המנוח וכי התובע זכאי לתשלום פיצויי פיטורים מאת המנוח מתוך הכספים הצבורים בקופה. עוד טענו שהתביעה אינה מגלה עילה כלפיהם שכן הם אינם יורשיו של המנוח. הגם שניתן צו ירושה הקובע את מעמדם כיורשים, לא היה ידוע להם על הצו והם הגישו בקשה לתקנו , כמו גם בקשה להסתלק מהירושה. צו הירושה טרם תוקן.
בשל כך שאינם יורשים ובהיעדר כל מעמד, סרבה הקופה לקבלת אישור בחתימתם לשחרור הכספים.

3. מטופס 161 שהוצג בפנינו (צורף להודעת הנתבעים מיום 1.3.20) עולה שהתובע זכאי לפיצויי פיטורים מתוך הסכומים הצבורים בקופה בסך 167,644 ₪.
הנתבעים 2 – 6 טענו שיש להורות על שחרור הכספים הצבורים בקופה ועד סך 167,644 ₪ לזכות התובע ולסילוק תביעתו, שכן ממילא יש בקופה די כספים לכיסוי חובות המנוח בגין פיצויי פיטורים לשלושת העובדים (כולל התובע) שהעסיק המנוח. הנתבעים נדרשו (החלטות מהתאריכים 1.3.20 ו- 15.3.20) לתמוך את הטענות העובדתיות בדבר מספר העובדים של המנוח ויתרות פיצויי הפיטורים באישור רו"ח, כך שבית הדין יוכל להתרשם אם אכן לא יהיה בשחרור הסכומים להם טוען התובע (והנתבעים 2 – 6 מסכימים לשחרורו) כדי לפגוע באפשרות של עובדים אחרים של המנוח לקבל לידיהם את פיצויי הפיטורים להם הם זכאים.
לתמיכה בטענותיהם הגישו הנתבעים 2, 5 ו- 6 אישור רוה"ח של העסק של המנוח, רו"ח אופיר אוחנה, המפרט את מספר העובדים, ארבעה במספר (כולל התובע), מהם החודשים בגינם הופקו תלושי שכר עבור אותם עובדים כך שניתן לראות ששלושה מהעובדים שצוינו באישור (ובהם התובע) סיימו את העסקתם במועד פטירת התובע. עוד צורפו לאישור טפסי 161 ואישור ניכוי מס לגבי חלק מהעובדים.

4. התובע הסכים לכך שהתביעה תסולק כנגד שחרור הכספים כאמור בטופס 161.

5. הקופה הודיעה שאין לה כל מעמד במחלוקת בין התובע למנוח או ליורשיו, כך שאם בית הדין סבור שניתן ליתן צו המורה על שחרור כספים מקופת הפיצויים המרכזית לזכות התובע, בית הדין מתבקש לקבוע את הסכום שיש לשחרר וכן להורות מי הגורם שיחתום על הטפסים הנדרשים בהעדר צו ירושה או צו קיום צוואה.

6. על יסוד האמור בטופס 161, בהסכמת התובע והנתבעים 2 - 6 , אנו מורים לקופה לשחרר לזכות התובע סך 167,644 מתוך קופת הפיצויים המרכזית המנוהלת על שם המנוח, וזאת תוך 30 ימים. אם יש צורך באישור או חתימה על טפסים נוספים לצורך שחרור הכספים ובשם המעסיק, יאשר את הדבר בחתימתו ב"כ הנתבעים 2, 5 ו- 6.

ניתן היום, כ"ד סיוון תש"פ, (16 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג עובדים
מר יהודה פיגורה

דניה דרורי,
שופטת

נציג מעסיקים
מר ליאור לוין