הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 20426-08-20

31 מאי 2021
לפני:
כב' השופטת סאוסן אלקאסם
התובע:
אסף קסוטו

-
הנתבע:
אריאל ברג
החלטה

ביום 29.4.2021, היה קבוע דיון מוקדם בתיק דנן. זמן קצר קודם לתחילת הדיון, התקבלה הודעה על שביתה חלקית במערכת בתי המשפט, שעת השביתה חפפה למועד הדיון שהיה קבוע לתיק.
מפאת קוצר הזמן אי אפשר היה להודיע לצדדים על ביטול הדיון.
משהצדדים עשו דרך ארוכה והתייצבו לדיון מלווים בבאי כוחם, ועל אף העדר קלדנית בשל שביתת העובדים, קיים בית הדין דיון 'לא-פורמלי' וללא פרוטוקול בכתב, כפי שהוסבר לצדדים במעמד הדיון עצמו.
מהלך הדיון הובהרה לצדדים, לבקשת התובע, החלטת בית הדין מיום 4.4.2021 לעניין גילוי מסמכים ובפרט לגבי גילוי הודעות ה'ווטסאפ' מטלפון התובע . כפי שהובהר בדיון, על התובע לגלות את הודעות ה'ווטסאפ' מהטלפון הנייד הפרטי שלו שהוחלפו בין הצדדים לתובענה זו, הנתבע ישלם 70 אג' לדף X מספר הדפים.
לגבי טלפון שמספרו 054-XXXX868, ככל שטלפון זה אכן הושב לנתבע ואינו ברשות התובע ,אין התובע נדרש לגלות ההודעות לגביו.
הצדדים ישלימו את הליכי גילוי המסמכים עד ליום 30.6.2021.
התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו לא יאוחר מיום 1.8.2021. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתו. עותק ישלח ישירות לב"כ הנתבע.
הנתבע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו לא יאוחר מיום 1.9.2021. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת הגנתו. עותק ישלח ישירות לב"כ התובע.
לא הוגשו תצהירי התובע במועד, תמחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1992.
לא הוגשו תצהירי הנתבע במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבע להביא ראיות.
על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית-הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד לפני בית-הדין בדיון ההוכחות. הבקשה כאמור תוגש יחד עם הגשת תצהירו.
בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות.
על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית. עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.
למעקב תצהירי התובע ביום 2.8.2021.
ישיבת הוכחות תתקיים ביום 21.2.2022 בשעה 9:30, במעמד הצדדים, באי כוחם והעדים המוזמנים למתן עדות.
ב"כ הצדדים ייערכו לסיכומים בעל פה מיד בתום פרשת הראיות, ככל שזמנו של בית הדין יאפשר זאת.

ניתנה היום, כ' סיוון תשפ"א, (31 מאי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.