הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 1632-09-19

18 פברואר 2020

לפני: כב' השופט יגאל גלם, סגן נשיא

התובע
מוחמד מונדיה

-
הנתבעת
משיעל מוריס ובניו

החלטה

1. הצדדים יערכו גילוי מסמכים הדדי בתצהיר בתוך 30 ימים מהיום.

2. העדויות הראשיות תוגשנה בתצהירים, בצרוף כל המסמכים שבכוונת הצדדים להסתמך עליהם.

3. תצהירים מטעם התובע יוגשו עד יום 19.4.20 – תצהירים מטעם הנתבעת יוגשו תוך 30 ימים מקבלת תצהירי התובע.

4. לא הוגשו תצהירי התובע במועד, תמחק התובענה על הסף עפ" י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ" ב-1992. לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת ב" כ הנתבע ת להביא ראיות.

5. על המצהירים להתי יצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע.

6. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה" ד בתוך המועד להגשת תצהירים מטעמו, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ" ל. בבקשה האמורה יפ ורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, והיא תוגש לא יאוחר ממועד הגשת התצהירים מטעם מגיש הבקשה.

7. באחריות כל צד להמציא ישירות לצד השני עותק מכל מסמך המוגש על ידו – לא יאוחר ממועד ההגשה לבית הדין.

8. ישיבת הוכחות תתקיים ביום 9.9.20 בשעה 9:30.
הצדדים יהיו ערוכים לסכם טענותיהם בעל פה בתום הדיון.

ניתנה היום, כ"ג שבט תש"פ, (18 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.