הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 1069-08-19

23 יולי 2020
בפני:
כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובעת:
מריה מוסקלבה
ע"י ב"כ: עו"ד ששון חורש

-
הנתבעת:
ש.ש. מימד בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אסף שילה

החלטה
בהתאם לפרוטוקול מיום 16.6.2020 – אני נותנת צו לתצהירים.
ב"כ התובעת יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, תוך 30 יום מיום סיום הליך גילוי המסמכים. ב"כ התובעת יצרף לתצהירים את כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתה.
עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ הנתבעת.
ב"כ הנתבעת יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, תוך 30 יום מיום קבלת התצהירים מטעם ב"כ התובעת. ב"כ הנתבעת יצרף לתצהירים את כל המסמכים עליהם מתבססת הגנתה.
עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ התובעת.
צד אשר מגיש יותר מתצהיר עדות ראשית אחד, יציין בעמוד נילווה את מספר התצהירים אשר הוגשו ואת שמות נותני התצהירים.
לא הוגשו תצהירי התובעת במועד, תמחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1992. לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועד, יראה הדבר כאילו אין בדעת ב"כ הנתבעת להביא ראיות.
על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות.
על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית.
עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.
לאחר הגשת תצהירי התובעת – התיק יקבע לדיון הוכחות.
לעיוני.

ניתנה היום, ב' אב תש"פ, (23 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.