הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ס"ע 8323-03-21

04 אוקטובר 2021
לפני:

כב' הרשמת מירי שי

התובע
עדנאן צאלח
ע"י ב"כ: עו"ד איהאב סעדי
-
הנתבעת
אחים ריאד בניין ופיתוח בע"מ

פסק דין

1. ביום 3.3.21 הגיש התובע כתב תביעה כנגד הנתבעת. ביום 7.6.21 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. על פי אישור המסירה שצורף לבקשה, כתב התביעה יחד עם דרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבעת ביום 24.3.21.

2. בהחלטה מיום 8.6.21 הונחה התובע להמציא לנתבעת את הבקשה יחד עם החלטת בית הדין, המורה לנתבעת להשיב לבקשה בתוך 20 יום. ביום 5.9.21 הגיש התובע הודעה שלפיה ההחלטה והבקשה למתן פסק דין הומצאו לנתבעת ביום 25.8.21.

3. עד היום לא הגישה הנתבעת כתב הגנה ולא השיבה לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.

5. בנסיבות אלו, ומכוח סמכותי על פי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, אני נותנת בזאת כנגד הנתבעת פסק דין בהעדר הגנה על יסוד האמור בכתב התביעה.

6. הנתבעת תשלם לתובע, בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק דין זה, את הסכומים הבאים:

א. הפרשי שכר מינימום בסך 2,640 ₪.
ב. הפרשי שכר בין עבודה בשעות נוספות בסך 9,427 ₪.
ג. דמי הבראה בסך 2,268 ₪.
ד. דמי חגים בסך 2,600 ₪.
ה. פדיון חופשה שנתית בסך 2 ,600 ₪.
ו. הפרשות לקרן פנסיה בסך 4,118 ₪.
ז. פיצויי פיטורים בסך 5,720 ₪.
ח. חלף הודעה מוקדמת בסך 3,120 ₪.
ט. פיצוי בגין אי הנפקת תלושי שכר כדין בסך 5,000 ₪.
י. פיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי עבודה בסך 3,000 ₪.
יא. פיצוי בגין אי עריכת שימוע בסך 3,000 ₪.
יב. דמי נסיעות בסך 5,280 ₪.

סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום 1.12.2017 , הוא המועד בו אמור היה להשתלם השכר האחרון, ועד מועד התשלום המלא בפועל.

7. כמו כן, אני פוסקת לתובע הוצאות משפט בסך 500 ש"ח ושכר טרחת עו"ד בסך 2,000 ש"ח, שאף הם ישולמו לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק דין זה. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, כ"ח תשרי תשפ"ב, (04 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .