הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ד"מ 28860-01-20

07 יוני 2020

לפני:

כב' הרשם טארק חסנין

התובע
סרגיי צרטן
ע"י ב"כ: עו"ד מרואן גביש
-
הנתבעת
ג'פניקה הקריות בע"מ ח"פ 514572395

פסק דין

לפני בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה.
התובע צירף לבקשה אישור מסירה ממנו עולה, כי כתב התביעה נמסר לנתבע ת ביום 27.01.20.
הנתבעת לא הגישה כתב הגנה מטעמ ה אף שחלף המועד להגשתו. התובע עתר למתן פסק דין בהעדר הגנה.
בהחלטה מיום 19.04.20 הוריתי לתובע להמציא לנתבע, במסירה אישית, עותק מהבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה וההחלטה. הנתבע נדרש להגיב לבקשה בתוך 14 ימים ממועד קבלתה.
ביום 03.05.20 הגיש התובע אישור מסירה (ותצהיר מטעם המוסר) לפיו התובע המציא לנתבעת, במסירה אישית, עוד ביום 30.04.20 עותק מהבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה וההחלטה מיום 19.04.20.
עד למועד זה, לא הוגש לבית הדין כתב הגנה או תגובה לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, חרף חלוף המועד לכך. והתובע עתר שוב למתן פסק דין בהעדר הגנה.
בנסיבות אלה, יש מקום למתן פסק דין בהעדר הגנה בהתאם לתקנה 43 (א) ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991.
הנתבעת תשלם לתובע, תוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק דין זה, סך של 23,424 ₪ בגין פיצויי פיטורים, חופשה שנתית, דמי חגים, דמי הבראה, הפרשות לפנסיה ותמורת הודעה מוקדמת . סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום הגשת התביעה (13.01.20) ועד מועד התשלום המלא בפועל.
בנסיבות, בהן פסק הדין ניתן בהעדר הגנה, ולאחר שבחנתי את כתב התביעה על נספחיו, לא מצאתי ליתן סעד בגין הרכיב "נזק לא ממוני", אולם אין בכך בכדי למנוע מהתובע לעמוד על רכיב זה ככל שפסק הדין יבוטל.

כמו כן, אני פוסק לתובע הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 3,500 ₪ שאף הם ישולמו לתובע תוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבע ת פסק דין זה. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

הדיון הקבוע ביום 14.06.20- בטל.

ניתן היום, ט"ו סיוון תש"פ, (07 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .