הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ד"מ 286-10-19

29 אוקטובר 2020
לפני: כב' הרשמת מירי שי

התובע:
אחמד יאסין
ע"י ב"כ: עו"ד איהאב עומרי
-
הנתבעת:
מחאמיד תופיק - חברה לבנין ופיתוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד נאיל מסאלחה
החלטה

1. לפניי בקשת הנתבעת להורות על עיכוב ה הליך המשפטי בבית הדין עד למיצוי ההליכים בוועדה הפריטטית שתתכנס בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 29.6.2015 בין התאחדות בוני הארץ ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: ההסכם הקיבוצי).

2. הרקע לבקשה: התובע הגיש ביום 2.10.19 תביעה כנגד הנתבעת. בתביעתו טען התובע שהועסק בשירות הנתבעת בעבודות טפסנות ובניין מחודש 12/2015 ועד פיטוריו בחודש 7/2017. התובע עתר לחייב את הנתבעת בתשלום זכויות סוציאליות (דמי הבראה, פדיון חופשה שנתית, דמי חגים והוצאות נסיעה). כמו כן, התובע עתר לחייב את הנתבעת בתשלום חלף הודעה מוקדמת ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין. ביום 1.2.2020 ניתן כנגד הנתבעת פסק דין בהעדר הגנה ובהעדר התייצבות. הנתבעת הגישה בקשה לביטול פסק הדין, וביום 12.5.2020 התקיים דיון במסגרתו הסכימו הצדדים על ביטול פסק הדין. בתום הדיון ניתן צו גילוי ועיון במסמכים וההליך נקבע לישיבת הוכחות. ישיבת ההוכחות קבועה ליום 1.11.2020.

3. לטענת הנתבעת, היא חברה בהתאחדות בוני הארץ ובכוונתה למצות את ההליכים הקבועים בסעיפים 75 ו- 76 להסכם הקיבוצי. בהחלטה מיום 27.10.2020 נדרש התובע להגיב לבקשה עד היום בשעה 15:00. מזכירות בית הדין המציאה את ההחלטה לב"כ התובע בפקס ואישרה טלפונית דבר קבלתו. על אף שחלף המועד, התובע לא הגיב לבקשה.

4. דיון והכרעה: אין חולק שעיסוקה של הנתבעת בענף הבניין. בכתבי הטענות הסכימו הצדדים שעל מערכת יחסי העבודה ביניהם חלות הוראות צו ההרחבה בענף הבניין והשיפוצים משנת 2010 (סע' 16 בכתב התביעה; סע' 30 בכתב ההגנה). בשים לב לתקופת עבודתו של התובע, מחודש דצמבר 2015, ולנוכח הראיה שצורפה לבקשת הנתבעת, שלפיה היא חברה בהתאחדות בוני הארץ, שוכנעתי שההסכם הקיבוצי חל על הנתבעת. הסכם קיבוצי זה (מחודש יוני 2015) כולל מנגנון יישוב סכסוכי ם המחייב את הצדדים למצות תחילה את ההליכים מכוחו, "בטרם יבורר בערכאה המשפטית המוסמכת – בית הדין האזורי לעבודה" (סע' 76(א) להסכם הקיבוצי).

5. על פי הוראות סעיפים 75 ו- 76 להסכם הקיבוצי, כאשר מדובר בסכסוכים פרטניים בין עובד למעסיקו, החלטת הוועדה הפריטטית לא תחייב אותם אלא אם ניתנה הסכמתם לפתרון הסכסוך בהתאם למתווה שהוצע. כמו כן, נקבעו מועדים מזורזים לדיון בפני הוועדה הפריטטית על מנת שלא יפגעו זכויותיהם של הצדדים, ואם הדיון לא ייערך בהתאם למועדים שנקבעו, הצדדים רשאים לפנות לבית הדין. בנסיבות אלה, מנגנון יישוב הסכסוכים שבהסכם הקיבוצי אינו בגדר "מנגנון כופה" (ע"ע (ארצי) 9847-04-14 גוטליב אחריות בבניה בע"מ – דאוד, מיום 20.1.2015) מכיוון שתוצאתו תלויה בהסכמת הצדדים. כמו כן, משההליך מתבצע בתוך פרק זמן קצר ומוגדר, הרי שאין בחובה למצות הליכים בוועדה הפריטטית בכדי לפגוע בזכותו היסודית של העובד לפנות לערכאה השיפוטית.

6. לנוכח כל האמור, בשלב זה אינני מורה על עיכוב ההליכים בתיק, כי אם על דחיית דיון ההוכחות. זאת על מנת שלא לפגוע בזכות הגישה של התובע לערכאות ולנוכח המועדים שנקבעו בהסכם הקיבוצי.

7. אעיר, כי לא נעלם מעיני עיתוי הגשת הבקשה (ביום 27.10.2020), סמוך מאוד למועד דיון ההוכחות (הקבוע ליום 1.11.2020) , כאשר כתב הגנה מטעם הנתבעת הוגש ביום 5.3.2020, לפני למעלה משישה חודשים, ודיון במעמד הצדדים ובאי כוחם התקיים ביום 12.5.2020. אולם, באיזון שבין האינטרסים של הצדדים אני סבורה, כי מתן אפשרות לצדדים למצות את מנגנון יישוב הסכסוכים הקבוע בהסכם הקיבוצי , תוך קביעת מועד דיון הוכחות חדש למקרה שבו לא יגיעו הצדדים להסכמות, הינו פתרון סביר והוגן. זאת גם בהתחשב בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם הקיבוצי ובכך שאין במנגנון יישוב הסכסוכים כדי לכפות את תוצאותיו על התובע.

8. לסיכום: הצדדים יפנו את המחלוקות ביניהם להליך בפני הוועדה הפריטטית שתתכנס מכוח הוראות ההסכם הקיבוצי. עד ליום 31.12.2020 יגישו הצדדים הודעת עדכון לתיק בית הדין.
דיון ההוכחות הקבוע ליום 1.11.2020 בטל ובמקומו נקבע דיון הוכחות ליום 2.2.2021 בשעה 11:00.

9. מעקב ביום 1.1.2021 אחר הודעת עדכון מטעם הצדדים.

ניתנה היום, י"א חשוון תשפ"א, (29 אוקטובר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.