הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 67619-10-18

21 יולי 2020
בפני: כב' השופטת דניה דרורי
התובע:
חביב סעדה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה
1. חוות דעתו של פרופ' רפאל אדר, המומחה הרפואי מטעם בית הדין הוגשה ביום 6.5.20.
התובע עתר להתיר לו להציג למומחה שאלות הבהרה.  הנתבע, בתשובתו, מתנגד לבקשה וטוען כי חוות דעת המומחה מנומקת ואינה דורשת הבהרה נוספת, וכן שמדובר בשאלות תיאורטיות והיפותטיות.
לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים, מצאתי שיש לקבל את הבקשה בחלקה. לא מצאתי להעביר למומחה את שאלה א' בנוסח המוצע שכן נתוני האירוע הועברו למומחה במסגרת ההחלטה בדבר מינויו. כן אין מקום להעביר את שאלות ב' וה' בנוסח המוצע שכן אין בהן כדי לתרום להבהרת האמור בחוות הדעת. אין מקום להעביר את שאלה ג', שכן בהתאם לפסיקה, המומחה הרפואי אינו צריך לקבוע מהם הגורמים לליקוי, אלא לחוות את דעתו בשאלת הקשר הסיבתי ותו לא. שאלה ו' היא שאלה היפותטית ואין בה לכן כדי להבהיר את האמור בחוות הדעת. השאלה הנותרת תועבר למומחה בשינויי נוסח מחויבים, בצירוף שאלה ש יתכן ויהיה בה כדי להבהיר את האמור בחוות הדעת לפי שיקול דעת בית הדין.

2. המומחה הנכבד מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה הבאות, וזאת תוך 30 ימים מיום שתומצא לו החלטה זו:

בחוות דעתך קבעת שמאמץ חריג לרבות הרמת משאות באופן הגורם לעליה בלחץ התוך בטני יכול להוות גורם תורם להחמרת הבקע. אנא פרט מדוע לא ניתן לראות באירוע מיום 21.11.17 כמתואר בהחלטה מיום 19.2.20 כאירוע שתרם להופעת הבקע החוזר או להחמרתו?

בחוות דעתך קבעת שבין הקריטריונים המאפשרים קביעת קשר סיבתי קיים גם הקריטריון לפיו "שלא תהיה כל אנמנזה קודמת של בקע מפשעתי לפני האירוע הנדון". קריטריון זה אינו מופיע באופן מפורש בין תנאי סעיף 84 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995. האם יש באמור כדי לשנות מקביעותיך בנוגע לקשר הסיבתי בין האירוע להופעת הבקע החוזר או החמרתו?

3. לעיון ליום 6.9.20.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, (21 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.