הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 67619-10-18

19 פברואר 2020
בפני: כב' השופטת דניה דרורי
התובע:
חביב סעדה
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
החלטה

1. מינוי מומחה רפואי
פרופ' אדר רפאל, מתמנה בזאת לשמש מומחה-יועץ רפואי (להלן - המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971, וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.  הוגשה חוות דעת שלא בהתאם לדרך הקבועה בפקודת הראיות, רשאי בית הדין מיוזמתו או לבקשת הצדדים לבקש מהמומחה לתקן את חוות דעתו.  למען הסר ספק, הגשת חוות הדעת שלא בהתאם לאמור אינה מצדיקה, כשלעצמה, את פסילת חוות הדעת.

2. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. תיקו הרפואי של התובע משירותי בריאות כללית;
ב. תיקו הרפואי של התובע מבית החולים רמב"ם;
ג. תיקו הרפואי של התובע מהמרכז הרפואי כרמל;
ד. מסמכים רפואיים שצורפו לכתב התביעה ולתצהיר התובע (לרבות תעודות רפואיות לנפגע בעבודה מהתאריכים 14.12.17, 17.12.17, 22.12.17, 18.1.18).

3. העובדות
התובע יליד 1993. החל לעבוד כמחסנאי ביום 1.4.17.
במסגרת עבודתו נדרש התובע להרים ולשאת פחי צבע ושליכט ושקי רובה במשקל 25 כ"א לערך.
ביום 22.11.17 הגיע התובע לעבודתו בשעה 7:00 לערך. בשעה 10:00 לערך הגיעה הזמנה גדולה של פחי שליכט לטיפולו. לאחר כחצי שעה ממועד תחילת הטיפול בהזמנה חש בכאבים. התובע הפסיק את עבודתו.
התובע נעדר מעבודתו עד ליום 31.8.18 ובמועד זה סיים עבודתו.
ביום 22.11.17 פנה התובע לטיפול רפואי.

4. השאלות
מהו הליקוי ממנו סבל התובע ביום 22.11.17 ואילך? האם אכן אובחן התובע במועד זה כסובל מבקע מפשעתי, באיזה צד ומאיזה סוג?
האם יש קשר סיבתי בין המאמץ הלא רגיל, אליו נדרש התובע ביום 22.11.17, כמתואר לעיל, לבין הבקע שהופיע לאחריו, במידה ואכן הופיע?
במידה ונגרם לתובע בקע כתוצאה ממאמץ לא רגיל בעבודתו, כמתואר לעיל, האם יש קשר סיבתי בין הבקע לבין תקופת אי הכושר שאושרה לו, בהתאם לתעודות אי הכושר שהועברו לעיונך, כולה או חלקה?
ככל שקבעת כי רק חלקה של תקופת אי הכושר קשור לבקע, אנא הסבר תשובתך וחווה דעתך מהו משך תקופת אי הכושר שנגרם לתובע כתוצאה מהבקע?

5. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

6. המזכירות תמציא העתק החלטה לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ד שבט תש"פ, (19 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.