הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 64621-02-20

06 מרץ 2020
בפני: כב' השופטת איריס רש

התובע:
אופיר כהן
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. כתב הגנה מטעם הנתבע יוגש תוך 60 ימים מהיום.

2. התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו תוך 90 ימים מהיום, ויצרף לתצהירים את כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתו. עותק מהתצהירים ישלח ישירות לנתבע. לא הוגשו תצהירי התובע במועד, תמחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1992.

3. על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי התובע לבוא עמו בדברים, יגיש התובע למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות. במידה והתובע/ת מבקש/ת להעיד עדים מטעמו/ה שלא באמצעות תצהיר, עליו/ה להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית. עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.

4. לאחר קבלת תצהירי התובע - יודיע הנתבע, תוך 21 יום מיום קבלת התצהירים, האם קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים. במידה ולא קיימת מחלוקת עובדתית – האם ניתן למנות מומחה רפואי בהסכמה או לחילופין – לסכם בשאלות המשפטיות הקיימות בתיק.

5. במידה וקיימת מחלוקת עובדתית המחייבת ניהול דיון הוכחות והנתבע מבקש להעיד עדים מטעמו במסגרת דיון ההוכחות – עליו להגיש בקשה להזמנת עדים לפחות חודש לפני דיון ההוכחות.

6. דיון הוכחות יתקיים ביום 17.11.20 בשעה 11.30. הצדדים יסכמו טענותיהם בע"פ מיד בתום פרשת הראיות.

7. התיק יובא לעיוני ביום 5.6.20 למעקב אחר הגשת תצהירי התובע.
התיק יובא לעיוני ביום 5.7.20 למעקב אחר הגשת הודעת המל"ל, כאמור בסעיף 4 לעיל.

8. הנתבע ידאג לזימון החומר הרפואי.

ניתנה היום, י' אדר תש"פ, (06 מרץ 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.