הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 63283-11-18

23 יולי 2020

בפני: כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
חמדון מחמד
ע"י ב"כ: עו"ד עלי אבו ריא

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ענת רישין נקש

החלטה

לפנינו בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה - יועץ רפואי במסגרת תביעת התובע להכיר באירוע תאונתי מיום 17.7.2017 במסגרתו חש בכאבים בגבו כפגיעה בעבודה.
ביום 23.5.2020 התקבלה חוות דעתו של ד"ר עידו ציון בעקבות החלטת בית הדין מיום 3.5.2020.
ביום 5.7.2020 התקבלה בקשה מטעם התובע להעביר למומחה שאלות הבהרה כאשר ביום 19.7.2020 בעקבות החלטת בית הדין מיום 15.7.2020, הגיש התובע בקשה מתוקנת. בתגובתו התנגד הנתבע להפניית השאלות מהטעם שהשאלות לא רלבנטיות ולא ברורות, המומחה השיב לשאלות שנשאל והשאלות לא נועדו להבהיר או להשלים דבר מה בחוות הדעת.
בפסיקה נקבע כי בית הדין ייתן רשות להציג שאלות הבהרה כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה. נקבע כי דרך המלך היא להתיר העברת שאלות הבהרה למומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין וכי מקום בו קיים ספק בדבר הרלוונטיות של השאלה, על בית הדין האזורי להתירה כדי שלא למנוע מבעל דין את האפשרות להבהיר חוות דעת שיש בה משמעות רבה בקביעת גורל תביעתו.
כן יש ליתן את הדעת לכך ששאלות ההבהרה הן תחליף לחקירה נגדית של המומחה, אשר בדרך כלל אינה מתאפשרת בתיקים מסוג זה. נקבע כי " בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה- דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד".
עם זאת נקבע כי בית הדין לא יתיר הצגת שאלות החורגות מהתשתית העובדתית אשר נקבעה ע"י ביה"ד, שאלות היפותטיות, שאלות ה"מתווכחות" עם מסקנות המומחה וכאלה הבוחנות את ידיעותיו של המומחה ללא קשר לקביעותיו.
לאחר עיון בבקשה ובתגובת הצד שכנגד הגענו למסקנה כי יש להפנות למומחה את שאלות ההבהרה מס' 1-3 באשר הן עומדות באמות המידה שהותוו בהנחיות ובפסיקת בית הדין הארצי לעבודה. עם זאת, מצאנו לנכון להפנות את שאלה 1 בשינוי ניסוח . כן מצאנו לנכון להשמיט משאלה 2 את המילה "ליקוי" שכן לא עולה מחוות דעת המומחה כי לתובע נגרם ליקוי כתוצאה מהאירוע מיום 17.7.2017. גם את הניסוח של שאלה 3 שינינו על מנת שיתאים לעובדות שנקבעו על ידי בית הדין.
איננו מתירים את הפניית שאלה 4 מאחר ו היא אינה בהתאם לתשתית העובדתית שכן לא נקבע כי התובע תפקד ב- 100% לפני האירוע ואחרי האירוע 0%. איננו מתירים את הפניית שאלה 5 מהטעם שהיא אינה רלבנטית ואף מטעה בנסיבות בהן קבע המומחה שאין קשר בין האירוע מיום 17.7.2017 לבין הליקוי. בהקשר זה נציין עוד, כי המומחה נשאל בשאלות הקודמות וגם בשאלות ההבהרה שהתרנו, האם האירוע גרם או החמיר את מצבו.
על כן, השאלות עליהן יתבקש המומחה להשיב הן כדלקמן:
בעמוד 7 לחוות הדעת ציינת : "על פי התיעוד הרפואי התובע סבל מכאבי גב לאורך השנים (ולאחר מספר אירועי תאונה) וכאמור כבר ב 2010 בצילום הודגמה היצרות במרווח 1S5L. אירועים אלה שונים במהותם מאופי הליקוי 7.2017".
מהי כוונתך בעניין השוני במהות האירועים? נא פרט.
האם קיים קשר של החמרה בין המצב הזיהומי לבין האירוע מיום 17.7.2017?
האם האירוע מיום 17.7.2018 כפי שפורט בעובדות החמיר את הליקוי הזיהומי המתואר אצל הנפגע משנים קודמות.
במקביל להחלטה זו תינתן החלטה נפרדת המופנית למומחה, ובה השאלות עליהן הוא מתבקש להשיב, ועותק ממנה יישלח לצדדים.
הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, ב' אב תש"פ, (23 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.