הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 61259-05-18

06 יולי 2020
בפני: כב' השופטת דניה דרורי

התובעת:
נורית נונו

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. חוות דעתו של ד"ר ארז אבישר, המומחה הרפואי מטעם בית הדין הוגשה ביום 19.4.20.  התובעת עתר ה להתיר ל ה לה ציג למומחה שאלות הבהרה.  הנתבע, בתשובתו, מתנגד לבקשה וטוען כי חוות דעת המומחה מנומקת ואינה דורשת הבהרה נוספת, והשאלות תיאורטיות והיפותטיות.
לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים, מצאתי שיש לקבל את הבקשה בחלקה. בשל העובדה שהמומחה אינו נחקר על ידי הצדדים בבית הדין על חוות דעתו, יש ליתן לתובעת הזדמנות לקבל ההבהרות . יחד עם זאת, אין מקום להעביר למומחה שאלות כלליות או תיאורטיות שאינן הולמות את התשתית העובדתית שנקבעה בעניינה של התובעת. השאלות יועברו למומחה בשינויי נוסח מחויבים, בצירוף שאלות שיש בהן כדי להבהיר את האמור בחוות הדעת לפי שיקול דעת בית הדין.

2. המומחה הנכבד מתבקש להשיב על השאלות ההבהרה הבאות, וזאת תוך 30 ימים מיום שתומצא לו החלטה זו:
(1) בחוות דעתך צוטטו מספר קביעות מהספרות הרפואית המקצועית – באחת מהן נקבע כי הקשר בין עבודה מול מחשב לתסמונת התעלה הכפית הינו רופף, בשניה הגיעו המחברים למסקנה כי לא נמצא קשר בין עבודה מול מחשב לבין התפתחות תסמונת התעלה הכפית, ובשלישית - נקבע שגורמי הסיכון להתפתחות תעלה כפית הם תנועות "חוזרניות" של היד מלווה בכוח.
המומחה מתבקש להבהיר את האם בהתייחס לאמור יותר סביר לקבוע שתנאי העבודה השפיעו על הופעת הליקוי או החמרתו, במידה כלשהיא, לעומת המצב ההפוך שתנאי העבודה לא השפיעו כלל .

(2) בחוות הדעת קבעת שעל-פי אחת העבודות "תנועות חוזרניות של היד מלווה בכוח" מהוות ג ורם סיכון להתפתחות תסמונת התעלה הכפית. האם עבודת התובעת כמתואר בתשתית העובדתית עונה על קריטריון זה?

(3) בחוות-דעתך מנית מספר גורמי סיכון להתפתחות תסמונת התעלה הכפית ובהם: מין, הריון והשמנת יתר . אנא הבהר האם לתנאי העבודה של התובעת כמתואר בתשתית העובדתית השפעה משמעותית (20% ומעלה) על התפתחות הליקוי או החמרתו, בהשוואה לגורמים הנ"ל.

(4) האם נתקיימו בתובעת התנאים להכיר במחלתו כ"מחלת מקצוע", ולו על דרך של החמרה, בהתאם לתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) תשי"ד - 1954 ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצב ה?

3. המזכירות תעביר למומחה החלטה זו, יחד עם החומר הרפואי ששימש בסיס לחוות הדעת.

לעיון ליום 15.8.20.

ניתנה היום, י"ד תמוז תש"פ, (06 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.