הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 50415-12-19

01 ספטמבר 2021

בפני: כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
אברהם משען
ע"י ב"כ: עו"ד סאמי אבו ורדה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ענת רישין נקש

החלטה

לפנינו בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה - יועץ רפואי במסגרת תביעת התובע להכיר בפגיעה של בקע מפשעתי, מיום 17.9.2018 כפגיעה בעבודה.
ביום 26.7.2021 ה תקבלה חוות דעתו של פרופ' רפאל אדר ב עקבות החלטת בית הדין מיום 25.2.2021.
ביום 12.8.2021 התקבלה בקשה מטעם התובע להעביר למומחה שאלות הבהרה. בתגובתו מיום 18.8.2021 התנגד הנתבע להפניית השאלות 1, 2ד-ו, 3-5 מהטעם שהשאלות חורגות מהתשתית העובדתית בתיק, תיאורטיות, לא רלבנטיות, המומחה השיב לשאלות שנשאל וכי השאלות לא נועדו להבהיר או להשלים דבר מה בחוות הדעת.
הנתבע מסכים להפניית שאלות 2א-ג.
בתשובת התובע מיום 22.8.2021 נטען כי אין בסיס להתנגדות הנתבע להפניית השאלות וכי יש להפנות את השאלות למומחה במלואן.
בפסיקה נקבע כי בית הדין ייתן רשות להציג שאלות הבהרה כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה. נקבע כי דרך המלך היא להתיר העברת שאלות הבהרה למומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין וכי מקום בו קיים ספק בדבר הרלוונטיות של השאלה, על בית הדין האזורי להתירה כדי שלא למנוע מבעל דין את האפשרות להבהיר חוות דעת שיש בה משמעות רבה בקביעת גורל תביעתו.
כן יש ליתן את הדעת לכך ששאלות ההבהרה הן תחליף לחקירה נגדית של המומחה, אשר בדרך כלל אינה מתאפשרת בתיקים מסוג זה. נקבע כי " בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה- דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד".
עם זאת נקבע כי בית הדין לא יתיר הצגת שאלות החורגות מהתשתית העובדתית אשר נקבעה ע"י ביה"ד, שאלות היפותטיות, שאלות ה"מתווכחות" עם מסקנות המומחה וכאלה הבוחנות את ידיעותיו של המומחה ללא קשר לקביעותיו.
לאחר עיון בבקשה ובתגובת הצד שכנגד הגענו למסקנה כי יש להפנות למומחה את שאלות ההבהרה, למעט שאלה 4, באשר הן עומדות באמות המידה שהותוו בהנחיות ובפסיקת בית הדין הארצי לעבודה.
בהתייחס לטענה כי לא נקבע שהתובע קיבל חבלה במפשעה, נציין כי בעובדות נקבע שתוך כדי תקיפת התובע על ידי עובד אחר התוקף נחת עם ברכו על מפשעתו השמאלית של התובע כך שאין בסיס להתנגדות בעניין זה. כמו כן כאשר בע ובדות נקבע גם כי התובע קיבל מכה חזקה במותן ובאגן ירכיים שמאל ובשים לב לסעיף 84 לחוק הביטוח הלאומי לפיו בקע מפשעתי יכול להיווצר גם כתוצאה מפגיעה במישרין באזור קיר הבטן, יש מקום לבקש מהמומחה להתייחס לעניין זה ולשאול האם חבטה באיברים לעיל יכולות להוביל לפגיעה בקיר הבטן .
איננו מתירים את הפניית שאלה 4 מהטעם שככל וסבור ב"כ התובע כי קיימת ספרות רפואית התומכת בקיומו של בקע עקב חבלה במותניים או באגן הירכיים עליו להפנות את המומחה לספרות זו ולא להיפך.
על כן, השאל ות עליהן יתבקש המומחה להשיב הן כדלקמן:
במסגרת חוות דעתך ציינת כי בקע מפשעתי יכול ועלול להתפתח על רקע של מאמץ חריג, אולם אין כל דיון על האפשרות לקיומו של בקע עקב חבטה. אנא חווה דעתך לגבי האפשרות להיווצרותו של בקע עקב חבטה בקיר הבטן.
הנך מופנה להוראות סעיף 84 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ" ה- 1995 הקובע את התנאים להכר ה בבקע מפשעתי כפגיעה בעבודה.
84. אין רואים בבקע מפשעתי תוצאה מפגיעה בעבודה אלא אם כן -
(1) הופעת הבקע באה תוך כדי העבודה כתוצאה ממאמץ לא רגיל או עקב פגיעה במישרין באזור קיר הבטן;
(2) עקב הופעת הבקע הפסיק המבוטח את עבודתו וקיבל טיפול רפואי תוך 72 שעות מהופעת הבקע;
(3) הודעה על התקף כאבים עקב הבקע נמסרה למוסד או למעביד תוך 72 שעות מהופעתם, להוציא ימי מנוחה שבועית, חג או שבתון שעל פי חיקוק, נוהג, חוזה עבודה או הסכם קיבוצי אין המבוטח עובד בהם; ואולם המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו, לראות בבקע תוצאה מפגיעה בעבודה אף אם לא נמסרה הודעה כאמור.

כמו כן הנך מופנה לסעיף 7 להחלטת המינוי:
"על פי מכתב שמסר התובע למפעל כאשר המפעל ביקש פירוט לגבי מה שאירע, העובד התוקף בעט לו ביד וכוס התה נפלה ונשברה על הרצפה. אחר כך העובד התנפל עליו, הפיל אותו על הגב והניף את אגרופיו. התובע הצליב את ידיו להגן על פניו וניסה להדוף את התוקף עם רגליו. תוך כדי התקיפה – התוקף נחת עם ברכו על מפשעתו השמאלית של התובע, זה כאב, והוא קיבל מכה חזקה במותן, אגן ירכיים שמאל ואז הרימו את התוקף מהתובע.".

האם נכון לומר כי שריר המותן כסל שייך לקבוצת שרירי הבטן בקיר הבטן?
האם נכון לומר כי שריר הבטן האלכסוני החיצוני- External oblique הנו חלק מקיר הבטן?
האם נכון לומר כי האפונוירוזיס של השריר האלכסוני מתעבה ויוצר את ליגמנט המפשעה?
האם ייתכן כי החבטה במפשעה פגעה גם באפונוירוזיס של שריר הבטן האלכסוני?
האם נכון לומר כי חבטה במותן או החבטה במפשעה או החבטה באגן הירכיים יכולה להוביל לפגיעה בקיר הבטן או באחת השכבות המרכיבות אותו (עור, תת עור, פסציה, שריר הבטן האלכסוני חיצוני, הקצה הגידי מיתרי שלו, השריר האלכסוני פנימי, האפונוירוזיס שלו, השריר הרוחבי והצפק)?
האם חבטה כאמור עלולה להוביל לבקע מפשעתי?
הנך מופנה למסמכים רפואיים מיום 17.9.2018 ו- 19.9.2018. האם נכון לומר כי התובע פנה לקבלת טיפול רפואי תוך פחות מ 72 שעות ממועד התקיפה?
האם נכון לומר כי כאב מיידי הוא סימפטום עיקרי וברור לבקע מפשעתי?
האם נכון כי תלונות התובע במהלך 72 השעות הראשונות תואמות לאלו הצפויות להתקבל עקב בקע מפשעתי?
האם נכון לומר כי כאבים אלו מהווים אינדיקציה לקיומו של הבקע המפשעתי עוד ביום 17.9.2019?
במסגרת סעיף 15.1 לחוות דעתך הנך מציין כי מסמך מיום 26.12.2018 אינו עונה על דרישה זו. קביעתך אינה ברורה. אנא פרט האם אינך מקבל את האבחנה מיום 26.12.2018? האם לאי קבלת מסמך זה קיימת נפקות כלשהי על חוות דעתך?
שימת ליבך כי הבקע אובחן עוד ביום 9.12.2018 על ידי ד"ר אדוארד גוביילין.
במקביל להחלטה זו תינתן החלטה נפרדת המופנית למומחה, ובה השאלות עליהן הוא מתבקש להשיב, ועותק ממנה יישלח לצדדים.
הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשפ"א, (01 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.