הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 42566-11-18

27 פברואר 2020

בפני: כב' השופט נוהאד חסן

התובע:
מאיר שוורץ
ע"י ב"כ: עו"ד מזור-מור

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד מנסור

החלטה
1. מינוי מומחה רפואי:
פרופ' שמואל גוטליב מומחה בקרדיולוגיה, רח' ז'בוטינסקי 37 ירושלים 92141, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת בתוך 30 ימים ממתן החלטה זו, באמצעות הפקסימיליה, לפקס' מס' 04-XXXX057.

2. בעל דין המבקש להתנגד למינוי המומחה שמונה בתיק זה, יעשה כן בהודעה מנומקת שתוגש למזכירות בית הדין, בתוך 7 ימים.

3. אם, וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו, או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

4. מובהר בזאת, כי הצדדים אינם רשאים לפנות אל המומחה באופן ישיר, אלא אך ורק באמצעות בית הדין.

5. מסמכים רפואיים:

א. תיק רפואי קופ"ח כללית, תיק כללי, קרדיולוגי, פנימי, תעסוקתי וכירורגי.
ב. מסמכים רפואיים שצורפו להודעה התובע מיום 16.2.20.

6. להלן העובדות:

א. התובע עבד כמנהל תפעול של רשת מרכז הורים נהריה כ- 18 שנה.
ב. במהלך שנת 2017 התגלעו חילוקי דעות בין התובע ובין מנהלו הישיר (בעל המניות העיקרי של רשת מרכז הורים נהריה), ואולם התובע לא ייחס חשיבות למחלוקת וסבר שמדובר היה באי הסכמה שגרתית, כחלק מיחסי העבודה.
ג. ביום 27.4.17 נקרא התובע לחדרו של מנהלו הישיר לשיחה לא מתוכננת, ואז הטיח המנהל בתובע האשמות בדבר חוסר נאמנות עד כדי שיתוף פעולה עם אחד הספקים של הרשת, עד כשי שטען כי התובע אישר בשיתוף פעולה עם הספק חשבונות מנופחים המנוגדים למחירי השוק.
ד. האשמות אלו פגעו ביושרו המקצועי והאישי של התובע, והתובע נעלב מהם מאוד.
ה. התובע ניסה להפיס את מנהלו הישיר וסיפר לו כי עשה ניסיון עם הספק להוזיל את המחירים ואף הצליח לחסוך חלק מהעלויות, אבל המנהל היה בשלו והתובע לא הצליח להרגיע אותו.
למעשה בשיחה זו הועלו האשמות כבדות משקל כנגד התובע, והשיחה הסתיימה במתח ובמורת רוח.
ו. לאחר שיחה זו, סיים התובע את יום העבודה והלך לביתו.
ז. למחרת היום (ביום שישי) בשעות הצהריים קיבל התובע שיחה טלפונית מאיתי (מנכ"ל מרכז הורים) ובה נמסרה לו הודעה על הזמנתו לשימוע אשר יבחן את המשך העסקתו, זאת בעקבות השיחה שהתנהלה בין התובע לבין מנהלו ביום חמישי.
המועד לשימוע נקבע כבר ביום א', לאחר הסופ"ש.
באותה שיחה הבהיר איתי לתובע כי לא מדובר בשיחה שגרתית וכי יש חשש אמיתי למשרתו של התובע.
ח. מרגע קבלת ההודעה על הזמנתו לשימוע, של התובע, התובע חש ברע, במתיחות, עצבים ועצבות רבה, כאשר חשש באשר לעתידו באופן כללי ולצפוי לו ביום א', בשימוע המתוכנן.
ט. באותו ערב, הלך התובע למיטתו מוקדם מהרגיל ובמהלך הלילה, עבר אירוע כמפורט בתיעוד הרפואי ופונה באמבולנס לביה"ח.

7. השאלות
א. מהי המחלה ממנה סבל התובע, כמפורט במסמכים הרפואיים, בעת אישפוזו ב- 29.4.17 ?
ב. האם קיים לדעת המומחה, ברמת הסתברות העולה על 50%, קשר סיבתי בין האירוע החריג מתאריך 28.4.17, כפי שתואר בהחלטת בית הדין, לבין המחלה שאובחנה אצל התובע בעקבות אשפוזו? דהיינו, איזו מבין שתי האפשרויות הבאות יותר סבירה: הראשונה – יש קשר סיבתי בין האירוע החריג לבין האירוע הלבבי ; השניה – אין קשר סיבתי בין האירוע ה חריג לבין האירוע הלבבי?
ג. אם בתשובה לשאלה א' תקבע כי האפשרות הראשונה היא סבירה יותר, אנא השב על השאלה הבאה: האם סביר יותר להניח כי האוטם היה מתרחש במועד בו אירע, גם אלמלא התרחש האירוע החריג בעבודה, או שמא אלמלא קרה האירוע החריג בעבודה, היה מועד התרחשותו של אירוע הלב נדחה למועד מאוחר יותר?

8. המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, וסעיף 2.8 להוראות תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין, על המשתמע מכך.

9. המומחה מתבקש לבסס את חוות דעתו על העובדות שנקבעו בהחלטה זו ועל המסמכים הרפואיים המצורפים, מהם ניתן ללמוד על מצב בריאותו של התובע.

10. לתשומת לב המומחה יוער, כי הכלל בבית הדין לעבודה, שאין בודקים את התובע, אלא אם באופן חריג מבקש זאת המומחה.

11. המומחה מתבקש להעביר את חוות הדעת לפקס' מס' 04-XXXX057.

12. שכר טרחת המומחה ישולם מקופת בית-הדין, כמקובל.

13. מזכירות בית הדין תדאג להמציא העתק החלטתי זו, הן למומחה והן לצדדים.

14. לעיון ביום 9.4.20.

ניתנה היום, ב' אדר תש"פ, (27 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.