הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 39536-11-17

12 אוגוסט 2021
בפני: כב' השופטת מיכל פריימן

התובע:
אופיר אביטל
ע"י ב"כ עו"ד י עקב פלדשטיין
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד בוריס קמינסקי

החלטה

לפני בקשת התובע לקביעת דיון ל שם השלמת תשתית עובדתית ולחילופין למינוי מומחה נוסף.
הבקשה הוגשה לאחר שנשמעו ראיות בתיק, נקבעה תשתית עובדתית מוסכמת, מונה מומחה אשר נתן חוות דעת ואף השיב על שני סבבי שאלות הבהרה .

לטענת התובע בבקשתו, המומחה קבע בחוות דעתו הראשונית שיש לו קושי לקבוע קש"ס של מעל 20% בין עבודת התובע לבין הליקוי ממנו הוא סובל, וזאת מכיוון שלדברי המומחה לא פורטה בעובדות המוסכמות מידת החשיפה לחומרים אליהם נחשף התובע , ובמיוחד מידת החשיפה לנפט גולמי.

במצב דברים זה, התובע מבקש שתינתן לו האפשרות להוכיח את מידת החשיפה לחומר נפט גולמי ולעוד מספר חומרים שלדבריו משמעותיים לעניין.

לחילופין מבקש התובע למנות מומחה רפ ואי נוסף שכן, המומחה התערב בקביעה עובדתית והכריע על סמך הנחה שאין חשיפה משמעותית, ו אף בשים לב לקביעות בתיקים אחרים של עובדים מאותו מקום עבודה של התובע שלקו באותו ליקוי.
לטענת התובע בתיקים אחרים מומחים אחרים הכירו בקש"ס בין עבודה עם החומרים האמור ים ו עם חומרים אחרים לבין הליקוי ממנו סובל התובע ללא פירוט רחב יותר של מידת החשיפה ומשכה.

הנתבע מצדו מתנגד לבקשה.
לטענתו המדובר בבקשה שמגיעה בשלב מאוחר, אחרי שניתנה חוות הדעת בעניינו של התובע, לאחר שנשלחו למומחה שאלות הבהרה והוא ענה עליהן ולאחר שניתנה החלטה בדבר הגשת סיכומים.

הנתבע טוען כי הבקשה היא ניסיון לערוך מקצה שיפורים בעובדות המוסכמות, וזאת אין לאפשר בשלב כה מאוחר .
הנתבע טוען כי חוות הדעת והתשובות לשאלות ההבהרה מפורטות ואין סיבה שלא לקבלן.
עוד לפני שהמומחה נתן את חוות דעתו ביקש התובע לפסול אותו, בקשה שנדחתה על ידי בית הדין.

הנתבע טוען עוד, כי אין לקבל את הבקשה למינוי מומחה נוסף מש המומחה לא חרג מהעובדות ומשהסיק הוא את מסקנותיו על סמך העובדות המוסכמות שפורטו בהחלטת בית הדין.

הכרעה

איני מוצאת הצדקה לקבל את בקשתו של התובע לקיום דיון להשלמת עובדות בשלב כה מאוחר ו דין בקשה זו להידחות.

בתיק זה התנהל הליך הוכחות ממושך וזומנו ונחקרו עדים לרבות התובע ועדים מטעמו וכן כימאית המפעל (בז"ן). כן זומנו לתיק דוחו"ת ניטור החומרים.
לאחר שמיעת הראיות גובשו העובדות בהסכמה.
התובע לא הצביע בבקשתו על קושי באיתור נתונים רלוונטיים במועד הבאת הראיות, או על טעם אחר, בשלו יש מקום לפתוח את העובדות לדיון מחדש.
התובע אף אינו מפרט אילו ראיות נוספות יהיה בידיו להציג, שלא יכול היה להציגן קודם לכן.

קביעת המומחה כי אין בעובדות כדי להצביע על חשיפה משמעותית אינה מצדיקה פתיחת התשתית העובדתית לדיון מחודש.

אשר לבקשת התובע למינוי מומחה נוסף .
אקדים ואומר כי הכרה של מומחים אחרים בתיקים אחרים אין בה כשלעצמה כדי להצדיק מינוי מומחה נוסף. התובע לא הצביע על קיום אסכולה רפואית אחרת בספרות הרפואית. הצגת חוו"ד שונות בעניינם של תובעים עם נתונים אישיים אחרים ועם היקפי חשיפה אחרים אין בה כדי להצדיק מינוי מומחה נוסף.

עם זאת, מוצאת אני להיעתר לבקשה למינוי מומחה נוסף וזאת מאחר ש בעמדתו של המומחה חל שינוי בנוגע ל מידת ההשפעה של החשיפה לנפט גולמי על הופעת הליקוי אצל התובע והסברו של המומחה לשינוי האמור אינו מניח את הדעת . ואפרט.

בחוות דעתו מיום 21/2/21 קבע המומחה כי "במידה וחשיפתו של התובע לנפט גולמי הייתה משמעותית, יש להניח כי יש סבירות של מעל 50% לקיומו של קשר סיבתי בין מחלת הסרטן של שלפוחית השתן לבין חשיפתו במסגרת התעסוקתית" לאור זאת קבע המומחה כי "משום שלתובע לא היו גורמי סיכון אחרים כולל העדר עישון וגם חלה במחלה בגיל צעיר יחסית, הרי יש להניח כי מדובר בהשפעת סביבה תעסוקתית משמעותית שעולה על 20%".

עם זאת, בתשובות שנתן לשאלות הבהרה מיום 21/4/21 קבע המומחה קביעה שונה: " בהיעדר מידע ועל בסיס ניתוח הנתונים כפי שפורטו לעיל ומשום שבכל אופן היה חשוף לנפט גולמי, יש להניח כי יש סבירות של מעל 50% לקיומו של קשר סיבתי בין מחלת הסרטן של שלפוחית השתן לבין חשיפתו במסגרת התעסוקתית" אך למרות המסקנה כי קיימת סבירות של מעל 50% (חרף היעדר הנתונים לדעת המומחה) קבע הוא בהמשך כי "אמנם לתובע לא היו גורמי סיכון אחרים, וגם חלה במחלה בגיל צעיר יחסית (בהיותו בן 49), אך יש קושי בלקבוע שהשפעת סביבה תעסוקתית היא משמעותית ועולה על 20%. גם בגיל צעיר יחסית יכול להתרכש (כך במקור) הליך תחלואתי רגיל" .

המומחה התבקש להסביר את תשובותיו ולהשיב על שאלת ההבהרה הבאה:

"בחוות דעתך הראשונית, קבעת כי לא ניתן לקבוע מה הייתה עצמת החשיפה לנפט גולמי אולם קבעת כי משום שלתובע לא היו גורמי סיכון אחרים כולל היעדר עישון וגם חלה במחלה בגיל צעיר יחסית, הרי יש להניח כי מדובר בהשפעה סביבתית תעסוקתית משמעותית שעולה על 20%.

מאידך, בתשובותיך לשאלות ההבהרה קבעת שבהעדר מידע מדויק אודות החשיפה לנפט גולמי יש סבירות של מעל 50% לקיומו של קשר סיבתי אולם קבעת כי אמנם לתובע לא היו גורמי סיכון אחרים וגם חלה במחלה בגיל צעיר אך יש קושי לקבוע שהשפעת סביבה תעסוקתית היא משמעותית ועולה על 20%.

אנא הסבר קביעותך השונות וככל שמצאת לנכון לשנות מקביעתך הראשונית, הסבר מדוע."

המומחה ענה ביום 13/7/21, תשובה קצרה :

תשובתו של המומחה אינה מובנת שכן בחוות הדעת המקורית הוא קבע כי הקושי הוא בקביעת הקשר הסיבתי (במידה הנדרשת של מעל 50%), וכי ככל שייקבע כי קיים קשר סיבתי – הרי שההשפעה היא משמעותית לנוכח נתוניו האישיים של התובע. אולם, בתשובות לשאלות ההבהרה למרות שקבע שיש להערכתו קשר סיבתי של יותר מ-50% הוא קבע שקיים קושי לקבוע כי מידת ההשפעה היא משמעותית. המומחה לא סיפק הסבר לשינוי בקביעתו.

לנוכח השינוי בעמדת המומחה, ובשים לב להסברו שאינו מניח את הדעת אני מוצאת מקום ל מנות מומחה רפואי נוסף בעניינו של התובע.
החלטת המינוי תינתן בנפרד ותישלח לצדדים.

ניתנה היום, ד' אלול תשפ"א, (12 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.