הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 3761-04-17

07 יולי 2020
בפני:
כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובעת:
חנה מזרחי
ע"י ב"כ: עו"ד סאמי אבו ורדה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

לפנינו תביעת התובעת (אלמנתו של המנוח, מר דוד מזרחי) לקצבת תלויים.
המל"ל דחה את תביעת התובעת במכתבו מיום 15.1.2017.
מכאן, התביעה שלפנינו.

להלן העובדות הרלוונטיות:
מר דוד מזרחי ז"ל (להלן – המנוח), עבד כמנהל עבודה בשטח בחברת בנייה.
המנוח עבר תאונת עבודה ב-2007 וכן הוא נפגע בגבו ביום 20.1.2013. המל"ל הכיר בשתי התאונות האלה כתאונות בעבודה עם פגיעה אורתופדית בסמוך למועד הגשתם על ידי המנוח.
בהמשך להכרה בפגיעה – פנה המנוח לוועדות רפואיות על מנת שיכירו לו בנכות.
בהתאם לכתב התביעה המנוח הוזמן לוועדות הבאות:-
וועדה מיום 31.12.2013;
וועדת עררים מיום 21.9.2014;
וועדה רפואית נוספת מיום 7.6.2015;
וועדה רפואית נוספת מיום 10.9.2015;

וועדה מסכמת מיום 28.3.2016.
וועדה זו קבעה למנוח נכות זמנית בשיעור של 20% מיום 1.3.2015 ועד 31.10.2016 בגין נכות נפשית-נוירולוגית (10% לכל פריט).
נציין כי, טענות המנוח לעניין נכות פסיכיאטרית נטענו לראשונה במכתב ב"כ המנוח מיום 8.12.2015. כאשר התובעת נחקרה בעניין זה, היא הסבירה שלפני כן המנוח לא הודה שיש לו בעיה נפשית והוא לא רצה ללכת לפסיכיאטר.
המנוח התאבד ביום 6.3.2016, בטרם ידע על קביעת הוועדה המסכמת.
המנוח השאיר אחריו מכתב התאבדות כדלקמן:

מינוי מומחה רפואי:
פרופ' יובל מלמד, פסיכיאטר, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו.
על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א-1971 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
צד המתנגד להחלטת בית הדין למנות את פרופ' יובל מלמד, יודיע על כך בהודעה מנומקת תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו החלטה זו.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחה לדווח על כל מצד של ניגוד עניינים או חשש לניגוד ענייניים במתן חוות דעתו.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה.

השאלה:
האם נוכח מכלול הנסיבות לרבות התשתית העובדתית המפורטת לעיל וזאת העולה מן המסמכים הרפואיים בעניינו של המנוח יש קשר סיבתי בין הפגיעה בעבודה מיום 17.1.2013 לבין מצבו הנפשי של המנוח אשר הביא להתאבדותו ביום 6.3.2016.

מסמכים רפואיים:
מסמכים רפואיים שונים שצורפו לכתבי בית דין.
תיקו הרפואי של המנוח משירותי בריאות כללית.
חוות דעת מטעם שהוגשה על ידי התובעת (ד"ר רם מירז, מומחה לפסיכיאטריה ופסיכותרפיה) למען הסדר הטוב, ככל שהעובדות בחוות הדעת שונות מהעובדות המפורטות בהחלטה זו הרי שהעובדות שנקבעו בהחלטה הן העובדות הנכונות.

לתשומת לב המומחה יוער, כי ברגיל, ניתנת חוות דעתו של המומחה על סמך מסמכים רפואיים.

יצוין, כי על הצדדים חל איסור מוחלט ליצור כל קשר אישי עם המומחה.

 התיק יובא לעיון ביום 25.8.2020.

שכר טרחתו של המומחה ישולם מתקציב המדינה, באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.

ניתנה היום, ט"ו תמוז תש"פ, (07 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.