הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 3142-08-19

20 יולי 2021
בפני: כב' השופטת מיכל פריימן
התובע:
עלאא אבו רוקון
ע"י ב"כ עו"ד ירון בן-ארי
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד בוריס קמינסקי

החלטה

לפני בקשת התובע להפנות למומחה מטעם בית הדין, ד"ר דוד אנג'ל (להלן – "המומחה"), שאלות הבהרה.

רקע והשתלשלות ההליך עד כה

התובע יליד שנת 1971, והוא עובד בנמל חיפה משנת 1995.
משנת 2002 התובע עובד כמפעיל מנוף.

התובע הגיש לנתבע תביעה להכיר בליקויים מהם הוא סובל בגב ובצוואר כנובעים מעבודתו.
הנתבע הכיר בליקוי הגבי כפגיעה בעבודה על דרך המיקרוטראומה, אולם דח ה את התביעה בנוגע לליקוי בצוואר, ועל כך הגיש התובע תביעה זו.

הצדדים הסכימו על מינוי מומחה רפואי, וביום 12.01.2021 ניתן פסק דין שדחה את תביעת התובע על בסיס חוות דעת ותשובות המומחה שמונה מטעם בית הדין, ד"ר גיא מורג.

התובע ערער על פסק הדין לבית הדין הארצי, וביום 5.5.21 נתן בית הדין הארצי תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים הבאה –

''מוסכם עלינו כי התיק יוחזר לבית הדין האזורי לצורך מינוי מומחה אחר, אשר בפניו לא יונחו חוות הדעת של ד''ר מורג ושל המומחים מטעם הצדדים. ככל שיוצגו שאלות הבהרה למומחה, הצדדים יהיו רשאים להציג בפני המומחה את חוות הדעת מטעמם. כמו כן, בית הדין במסגרת הצגת השאלות למומחה ישתמש בנוסח העדכני והרחב יותר בכל הקשור לאבחנה בין הקשר הסיבתי הראשוני (50%) לבין שאלת היחס (20%)'' .

בהתאם לכך, מונה ד"ר דוד אנג'ל כמומחה רפואי אחר מטעם בית הדין ( ר' החלטה מיום 5/5/21 ). למומחה צורף סרטון המתאר את עבודת התובע.

כבר ביום 6/5/21 ובטרם ניתנה חוות הדעת, ביקש התובע להחליף את המומחה מכיוון שלטענת התובע, ד"ר אנג'ל הוא מומחה באורטופדיית ילדים, ומכיוון שיש לו דעה מגובשת בנוגע לאפשרות התפתחות של ליקוי צווארי בעבודת מנופאים. הנתבע התנגד לבקשה.

ביום 18/5/21 ניתנה החלטה שדחתה את בקשת התובע.

בסוף אותה החלטה נכתב –

"לאחר קבלת חוות הדעת שמורה לצדדים זכות להפניית שאלות הבהרה וככל שיהא מי מהצדדים סבור כי המומחה נוקט באסכולה המצדיקה מינוי מומחה אחר יגיש בקשה מפורטת וזו תידון לגופה".

ביום 6/6/21 התקבלה לתיק בית הדין חוות דעתו של ד"ר אנג'ל. לפי חוות הדעת, ניתן לומר בסבירות שמעל ל-50% כי יש לעבודת התובע תרומה כלשהי להתפתחות מחלת הצוואר, אך תרומה זו אינה משמעותית ונמוכה מ-20%.

ד"ר אנג'ל קבע כי רטט מהמנוף עובר מהכסא לעכוז... וכי רטט מסוים יכול להגיע גם לצוואר ועל כן ניתן להגיד בסבירות של מעל ל-50% כי יש לעבודתו תרומה כלשהי להתפתחות מחלת הצוואר. עם זאת קבע המומחה כי תרומת העבודה להתפתחות מחלת הצוואר אינה משמעותית והיא פחותה מ-20% .

חוות הדעת הועברה לעיון הצדדים.
התובע הגיש ביום 7/6/21 בקשה למינוי מומחה אחר שבה טען כי דחיית הקשר הסיבתי על ידי ד"ר אנג'ל הייתה ידועה מראש לנוכח הטעמים שפירט בבקשה להחלפת מומחה שהוגשה בסמוך להחלטת המינוי .
הנתבע התנגד לבקשה למינוי מומחה אחר.

ביום 16/6/21 ניתנה החלטה שדחתה את בקשתו של התובע. בהתאם לאותה החלטה ניתנה לתובע אפשרות להגיש בקשה להעברת שאלות הבהרה למומחה.

הבקשה להפניית שאלות הבהרה

התובע הגיש את בקשתו הנוכחית להפניית שאלות הבהרה למומחה ובמסגרתה מבקש להציג בפני המומחה חוות דעת מתיקים אחרים שקבעו כי קיים קשר סיבתי בין העבודה כמנופאי ובין ליקוי בצוואר. לחלק מחוות הדעת האמורות מצורפים מאמרים. התובע מבקש שהמומחה יתייחס לאמור בחוות הדעת ובמאמרים.

הנתבע מתנגד לבקשה. לטענת הנתבע, אין בשאלות אותן מבקש התובע להעביר למומחה כדי להבהיר את חוות הדעת או להשלימה, עצם ההכרה בתיקים אחרים אינה מלמדת על אסכולה רפואית מיטיבה, והמומחה חיווה את דעתו על בסיס נתוני התובע והתשתית העובדתית של התובע ולא נכון להשוותה לתיקים אחרים.
הנתבע הוסיף וטען כי התנודות החוזרות ונשנות שעל בסיסן מונה המומחה הרפואי בעניינו של התובע, הן התנודות שמורגשות בתא המפעיל בעיקר בעת הרמת מכולה והנחתה . לכן לטעם הנתבע, טענת התובע כי מופעל רטט כלל גופי היא הרחבת חזית ומהווה חריגה מהעובדות ואין מקום לאפשרה.

התובע השיב לתגובת הנתבע וטען כי אין לומר שהעיסוק בסוגיית הרטט מהווה הרחבת חזית שכן לעובדות המוסכמות צורף סרטון המתאר את עבודת התובע. בהתאם לסרטון קבע המומחה כי מופעל רטט כלל גופי או רטט כל שהוא ולכן מדובר בקביעה רפואית-מקצועית.
הכרעה

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת הנתבע ובתשובת התובע להלן החלטתי.

בפתח השאלות שמבקש התובע להעביר הוא מציין כעובדה כי "קיימת אסכולה (אשר מיושמת ברוב המקרים) כי קיים קשר סיבתי בין עבודת המנופאי לבין הליקוי בצוואר". קביעתו זו של התובע אין בידי לקבל.

אין בצירוף מספר חוות דעת שניתנו בעניינם של מנופאים אחרים כדי להוות "אסכולה", והמומחה שבוחן את עניינו של התובע עושה זאת בהתאם לנתונים העובדתיים והרפואיים של כל מקרה לגופו (ר' עב"ל (ארצי) 21355-12-15 יחזקאל ברק – המוסד לביטוח לאומי , מיום 7/12/17).
אין מקום על כן לצרוף חוות דעת אחרות בעניינם של אחרים.

זאת ועוד. בענייננו, המומחה לא שלל באופן עקרוני אפשרות לקשר סיבתי בין עבודה כמנופאי לבין ליקוי בצוואר. המומחה מכיר באפשרות של קשר סיבתי בין הרטט לבין הליקוי בצוואר וכתב בחוות הדעת כי "רטט מסוים יכול להגיע גם לצוואר" אם כי להערכתו השפעת הרטט על הליקוי אינה משמעותית והיא פחותה מ-20%.

שעה שהמומחה לא שלל עקרונית קשר סיבתי כאמור, גם מטעם זה איני מוצאת מקום להציג בפני המומחה חוות דעת בעניינם של עובדים אחרים עם נתונים רפואיים שונים מזה של התובע אשר יכול שהביאו למסקנה שונה בשאלת מידת ההשפעה של העבודה על הליקוי.

יחד עם זאת, לטעמי, ההנמקה בחוות הדעת בעניין מידת ההשפעה אינה מספיקה, ולא ניתן להבין ממנה מדוע חרף קביעת המומחה כי קיים בסבירות של מעל 50% קשר סיבתי בין הליקוי לעבודה, מידת ההשפעה אינה משמעותית ופחותה מ-20%.
מחוות הדעת לא ברור מהו הגורם המשמעותי שהביא לליקוי בענייננו, ועל כן תשלחנה למומחה שאל ות הבהרה בעניין זה כפי שיפורט בהמשך .

אשר לעניין הרטט. המומחה ד"ר אנג'ל קבע כי הרטט פועל מהכיסא לעכוז ממנו לאגן וממנו לעמוד שדרה מותני והולך ופוחת ככל שמתרחקים מהכיסא. לטענת התובע, מאמרים מסוימים וחוות דעת אחרות (שניתנו בתיקים אחרים) קובעים שהרטט הפועל על מפעיל המנוף הוא רטט כלל גופי.
הנתבע טען כי מדובר בניסיון להרחיב חזית ולחרוג מהעובדות.

איני מקבלת את טענות הנתבע בעניין זה.
המומחה עצמו קבע כי קיים רטט שפועל על התובע בעת הפעלת המנוף, ואשר בסבירות של מעל 50% קיים קשר סיבתי בינו לבין הליקויים בצוואר. אין מדובר על כן בהרחבת חזית או חריגה מהעובדות.

לנוכח קביעתו של המומחה כי הרטט שפועל מהכיסא הולך ופוחת דרך הגב ועד לצוואר, ובשים לב למאמרים שהציג התובע שייתכן וקובעים אחרת ויכול שתהיה להם השפעה גם על קביעת שיעור השפעת העבודה על הליקוי , נדרשת התייחסות המומחה לעניין זה.

אשר על כן אני מתירה להעביר למומחה את ההפניות/הציטוטים מהמאמרים שאוזכרו בחוות הדעת שצרף התובע יחד עם השאלות הבאות:

האם נכון כי המאמרים המחקריים המצ"ב מצביעים על קשר בין רטט כלל גופי לבין ליקוי צווארי.
האם נכון כי המאמרים המח קריים הוכיחו מעבר של רטט מהמושב אל הצוואר והראש.
האם נכון כי הגב והצוואר חשופים לאותם כוחות חיצוניים.
האם יש באמור כדי לשנות מסקנתך לעניין הקשר הסיבתי ומידת ההשפעה של עבודת התובע על הליקוי בצווארו? נא נמק תשובתך.
בחוות דעתך ציינת כי תרומת העבודה להתפתחות מחלת הצוואר אינה משמעותית והיא פחותה מ-20%. אנא פרט והסבר קביעתך זו תוך התייחסות לכלל הגורמים שיכול והביאו להתפתחות הליקוי ממנו סובל התובע בצווארו ומידת השפעתם.

השאלות תישלחנה למומחה בהחלטה שתינתן בנפרד ותישלח לצדדים.

ניתנה היום, י"א אב תשפ"א, (20 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.