הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 30298-07-15

לפני: כב' השופטת קרן כהן
התובע:
מריאן אמיר שוורץ
ע"י ב"כ עו"ד מוניר עריאדה
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד ענת רישין נקש

החלטה
המינוי:
אני ממנה בזאת את ד"ר רוזנברג טומה - תומס מרח' לילינבלום 9 חולון לשמש מומח ה –יוע ץ רפואי (להלן: המומחה) כדי ליתן חוות דעת בעניינו של מר מריאן אמיר שוורץ (להלן: התובע) בשאלות שיפורטו להלן וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה.

מערכת העובדות המוסכמות אשר על בסיסן מתבקשת חוות דעת ו של המומחה:
התובע, יליד 1961, עובד בתפקיד מבקר ניהול ספרים במס הכנסה משנת 1985 ועד היום. במסגרת תפקידו, נוהג התובע להגיע עם שותף לצוות, לעסקים שונים ולערוך בדיקה לספרי העסק.
ביום 4.4.2001 נעצר התובע באופן פתאומי, במהלך עבודתו לעיני עמיתיו, באשמה לקבלת שוחד ונחקר במשטרה. אירוע זה היה קשה מאוד עבור התובע וגרם לו ללחץ נפשי (להלן: האירוע המיוחד הראשון).
בחודש ינואר 2002 הוגש נגד התובע כתב אישום.
לאחר מספר דיונים משפטיים, בבית משפט השלום בעכו, נשמעו סיכומי הצדדים ביום 29.6.2004 והתיק נדחה למתן הכרעת הדין. מאותו המועד בו המתין התובע לפרסום הכרעת הדין בעניינו, חש לחץ נפשי מוגבר וכן צרבת, צימאון וסבל ממתן שתן מוגבר (להלן: האירוע המיוחד השני).
בהחלטת השופט היושב במשפט הפלילי מיום 2.9.2004 זומנו הצדדים למתן הכרעת הדין ביום 7.9.2004, במסגרתה זוכה התובע מהאשמה (להלן: האירוע המיוחד השלישי).
נוכח ההליך הפלילי שנוהל נגדו, הושעה התובע מעבודתו במס הכנסה עד שזוכה בהכרעת הדין, ומאז שב לעבודתו עד היום.
בבדיקת דם שנערכה לתובע ביום 19.8.2004 נצפו ערכי סוכר גבוהים והומלץ לתובע על טיפול תזונתי ותרופתי, הכל כעולה מהחומר הרפואי המצורף.
בשנת 2011 לקה התובע בהתקף לב, תוך כדי ועקב עבודתו, הוא צונתר ופגיעתו הוכרה על ידי הנתבע כפגיעה בעבודה.

השאלות בהסכמת הצדדים עליהן מתבקש כב' המומחה לענות:
באיזה מועד אובחנה אצל התובע מחלת הסוכרת?
האם קיים לדעתך קשר סיבתי בין האירועים המיוחדים הספציפיים שתוארו לעיל והדחק הנפשי, בו היה התובע שרוי בעקבותיהם, לבין מחלת הסוכרת או לבין החמרת המחלה בתובע?
אם התשובה לשאלה הקודמת (3.2) חיובית, האם השפעת האירועים המיוחדים הנ"ל על הופעת מחלת הסוכרת, הייתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים, לרבות נתונים אישיים שהיו קיימים בתובע, לפני האירועים המיוחדים בעבודתו?
אם התשובה לשאלה הקודמת (3.3) חיובית, האם ניתן לומר שהאירועים המיוחדים החישו את הופעת מחלת הסוכרת כך שאלמלא התרחשות אותם אירועים מיוחדים, יתכן שהופעת המחלה היה נדחה למועד מאוחר יותר או שלא הייתה מופיעה כלל?

מצ"ב המסמכים כדלקמן:
תיק רפואי כללי, נוירולוגי, כירורגי וקרדיולוגי של התובע – קופת חולים לאומית.
חוות דעת רפואית של ד"ר שאול עטר – מומחה לקרדיולוגיה ורפואה פנימית, מיום 15.12.2011.
חוות דעת רפואית של פרופ' נעים שחאדה – מומחה באנדוקרינולוגיה וסוכרת, מיום 2.2.2016.
סיכום רפואי מיום 26.8.2014 – קופת חולים לאומית.
סיכום רפואי מיום 9.7.2015 (נ/10).

על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 (להלן – פקודת הראיות), וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך. הוגשה חוות דעת שלא בהתאם לדרך הקבועה בפקודת הראיות, רשאי בית הדין מיוזמתו או לבקשת הצדדים לבקש מהמומחה לתקן את חוות דעתו. למען הסר ספק, הגשת חוות הדעת שלא בהתאם לאמור אינה מצדיקה, כשלעצמה, את פסילת חוות הדעת.

אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה , יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

ההחלטה תומצא לצדדים (ללא החומר הרפואי) ולמומחה בצרוף החומר הרפואי .

לעיון ביום 31.8.2020.

ניתנה היום, כ"ח תמוז תש"פ, (20 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.