הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 29632-11-20

08 אוגוסט 2021

לפני: כב' השופטת סאוסן אלקאסם

התובע:
ג'מאל חטיב

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה
בהמשך להחלטת בית הדין מיום 1.8.2021, אני קובעת כדלקמן:
מינוי מומחה רפואי
פרופסור יוספי חיים, מומחה בתחום הקרדיולוגיה ויתר לחץ דם , מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.
מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים המסמכים הרפואיים הבאים:
כרטיסיו הרפואיים של התובע מקופת חולים כללית.
תיק אשפוז מבית חולים רמב"ם.
תיק אשפוז מבית חולים בני ציון.
חוות הדעת של ד"ר צוקרמן שצורפה לכתב התביעה (נספח ח).
מסמכים רפואיים שצורפו ל כתב התביעה ותצהיר התובע .
העובדות
התובע עצמאי בענף האלומיניום והתריסים.
בימים 3.1.2019 – 4.1.2019, נדרש התובע למאמץ מיוח ד עת ביצע עבודת קיר מסך מזכוכית עם מקטעים סיגמנטליים עגולים שדרש עבודת חיתוכים רבה, התאמתם והתקנתם במדויק במפעל הלקוח עצמו. בין המקום בו הותקן הקיר כאמור ובין המקום בו בוצעה עבודת ההכנה היה הפרש שתי קומות (תעשייתיות) והתובע נאלץ לעלות ולרדת לאורך כל יום עבודה מספר פעמים רב שהוערך על ידו בכ-40-30 פעמים, (להלן: "האירוע החריג").
מהלך יום העבודה הראשון (3.1.2019), סביב השעה 15:30, חש התובע עייפות, סוג של תעוקה בחזה וקושי בנשימה. התובע הפסיק את העבודה עד שהתאושש ושב לעבוד עד השעה 17:30 כדי לעמוד במועדים להם התחייב בפרויקט, עם הפסקות קצרות לסירוגין.
למחרת ביום (4.1.2019) הגיע התובע עם עובדיו לסיים את הפרויקט. מהלך העבודות חש שוב אי נוחות בחזה, חולשה, עייפות וקוצר נשימה, אך המשיך לבצע את הפרויקט עם מנוחה קצרה לסירוגין.
ביום 5.1.2019 (יום שבת – שאינו יום עבודה), חש התובע הרגשה כללית שאינה טובה פנה טלפונית למוקד הרפואי בכפרו נחף, והונחה להגיע למרפאה בשעות הערב לבדיקת רופא.
ביום 6.1.2019, בעת שנגש למרפאה לבצע בדיקות דם כהוראת הרופא, התמוטט, הועבר למרכז הרפואי "זיו'" בצפת, שם אושפז ועבר צנתור.
השאלות למומחה:
מהו ה ליקוי הלבבי ממנו סבל התובע, לאחר האירוע החריג?
האם קיים לדעת המומחה, ברמת הסתברות העולה על 50%, קשר סיבתי בין האירוע החריג, לבין הליקוי הלבבי ממנו סבל התובע דהיינו, איזו מבין שתי האפשרויות הבאות יותר סבירה: הראשונה – יש קשר סיבתי בין האירוע החריג לבין הליקוי הלב בי; השנייה – אין קשר סיבתי בין האירוע החריג לבין האירוע הלב בי?
אם בתשובה לשאלה א' תקבע כי האפשרות הראשונה היא סבירה יותר, אנא השב על השאלה הבאה: האם סביר יותר להניח כי האירוע הלבבי היה מתרחש במועד בו אירע, גם אלמלא התרחש האירוע החריג בעבודה, או שמא אלמלא קרה האירוע החריג בעבודה, היה מועד ה תרחשותו של אירוע הלב נדחה למועד מאוחר יותר?
הנחיות
המומחה מתבקש לבסס את חוות דעתו על העובדות שנקבעו בהחלטה זו ועל המסמכים הרפואיים המצורפים, מהם ניתן ללמוד על מצב בריאותו של התובע.
לתשומת לב המומחה יוער, כי הכלל בבית הדין לעבודה, שאין בודקים את התובע, אלא אם באופן חריג מבקש זאת המומחה.
כמו כן, יצוין כי אין הצדדים רשאים לפנות ישירות אל המומחה.
שכר טרחת המומחה ישולם מקופת בית הדין, כמקובל.
על המומחה ליתן חוות דעתו בדרך שבה ניתנה חוות הדעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 (להלן: "פקודת הראיות"), וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך. הוגשה חוות דעת שלא בהתאם לדרך הקבועה בפקודת הראיות, רשאי בית הדין מיוזמתו או לבקשת הצדדים לבקש מהמומחה לתקן את חוות דעתו. למען הסר ספק, הגשת חוות הדעת שלא בהתאם לאמור אינה מצדיקה, כשלעצמה, את פסילת חוות הדעת.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
המזכירות תמציא את העתק ההחלטה לצדדים ולמומחה.
התיק יובא לעיוני ביום 9.9.2021

ניתנה היום, ל' אב תשפ"א, (08 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.