הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 28458-02-21

לפני
כב' השופט טל גולן
נציג ציבור (עובדים) מר חיים מויסי
נציג ציבור (מעסיקים) מר ברק נחשול

התובעת:
אתי בנאדיבא
ע"י ב"כ: עו"ד מהא זבידאת
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד הדס אהרוני

ה ח ל ט ה

  1. הליך זה עניינו בהחלטת הנתבע מיום 9.3.2020, בו נדחתה תביעת התובעת להכרה בפגימות הבאות: מיגרנה, הפרעת ראיה, PTSD, טינטון וזעזוע מוח, ככאלה שקשורות לתאונת הדרכים מיום 19.11.2018, אשר אירעה לתובעת במסגרת עבודתה (להלן: "תאונת הדרכים"). מנגד, הנתבע אישר את הפגימות הבאות: כאב צוואר, כאב ראש והפרעה הסתגלותית.
  2. במהלך ההליך הודיע הנתבע כי הוא מסכים להכיר בליקוי השמיעה באוזן ימין, וכן בתלונת הטנטון. עוד הודיע הנתבע, כי הוא מסכים למינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה מטעם בית הדין, ועל בסיס התשתית העובדתית, כדלקמן (התובעת הסכימה מצידה להודעה זו) :

"הנתבע מסכים כי בשלב זה ימונה מומחה יועץ רפואי בתחום הנוירולוגיה, על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין הליקויים הנוירולוגיים להם טוענת התובעת (זעזוע מוח, מיגרנה) לבין תאונת העבודה מיום 19/11/2018 על יסוד העובדות הבאות -
א. התובעת ילידת 10/1995.
ב. ביום 19/11/2018, בעת שהתובעת נהגה ברכבה בכביש נחל גיבורים , בדרכה מביתה לעבודתה בעיריית חיפה , התפוצץ צמיג של רכבה . בעקבות כך איבדה שליטה על הרכב עד שהצליחה לבלום בסמוך למעקה ההפרדה. עד לבלימת הרכב בסמוך למעקה ההפרדה רכבה של התובעת נסע עם קפיצות.
ג. הנתבע הכיר בפגימות – כאב צוואר, כאב ראש, ליקוי שמיעה באוזן ימין, טנטון והפרעה הסתגלותית כתאונת עבודה מיום 19/11/2018 ודחה את תביעתה של התובעת להכרה במיגרנה, הפרעת ראיה, PTSD וזעזוע מוח ."
3. אשר על כן, ולצורך דיון בשאלת הקשר הסיבתי – רפואי בין תאונת הדרכים לבין כאבי הברכיים, אנו ממנים מטעמו של בית הדין את פרופ' אבינועם רכס, כמומחה לנוירולוגיה (להלן: "המומחה"), והוא מתבקש להשיב על השאלות הבאות, כדלקמן –
א. מהו הליקוי/ים – המחלה/ות מהן סובלת התובע ת בתחום הנוירולוגי, כעולה מהחומר הרפואי שלפניך?
ב. האם קיים קשר סיבתי, לרבות על דרך של החמרה, בין הליקוי/ים – המחלה/ות מהן סובלת התובע ת בתחום הנוירולוגי, לבין תאונת הדרכים?
4. על מצבה הרפואי של התובעת ניתן ללמוד מהמוצגים הבאים: א. תיק רפואי משירותי בריאות כללית (למעט התחום הפסיכיאטרי והפנימי – שלא אותר) (נ/1); ב. תיק רפואי מבית חולים כרמל (נ/2).
5. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין, על המשתמע מכך.
6. הוגשה חוות דעת שלא בהתאם לדרך הקבועה בפקודת הראיות, רשאי בית הדין מיוזמתו או לבקשת הצדדים לבקש מהמומחה לתקן את חוות דעתו. למען הסר ספק, הגשת חוות הדעת שלא בהתאם לאמור אינה מצדיקה, כשלעצמה, את פסילת חוות הדעת.
7. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית הדין וגם ישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
8. כב' המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 ימים מקבלת החלטה זאת.
9. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 21 ימים לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה, ותינתן ארכה בת 15 ימים להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
10. ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 ימים להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן הם יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.
11. תשומת לב הצדדים מופנית לכך שצד אינו רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר.
12. ככל שצד מסוים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד, וכל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תיעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת.
13. ככלל, המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, אינו בודק את בעל הדין שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת, או אם בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.
14. מותב בית הדין מסמיך את אב בית הדין לנסח ולהפנות למומחה שאלות הבהרה, וכן להתייחס לבקשה לשאלות ההבהרה, והכל כפי שהדבר יידרש.
15. שכר טרחתו של המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.
16. להמשך טיפולה של המזכירות.
ניתנה היום, כ"ב אלול תשפ"א (30 אוגוסט 2021), בהיעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר חיים מויסי
נציג ציבור (עובדים)

טל גולן
שופט

מר ברק נחשול
נציג ציבור (מעסיקים)