הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 24988-08-18

23 אפריל 2020
בפני:
כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
טאניוס בוטרוס

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

לפנינו בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה - יועץ רפואי במסגרת תביעת התובע להכיר במחלה של נוירופתיה של סיבים קטנים כפגיעה בעבודה.
ביום 29.12.2019 התקבלה חוות דעתו של הרופא התעסוקתי, ד"ר יבגני לייקין, ב עקבות החלטת בית הדין מיום 9.12.2019.
ביום 23.2.2020 התקבלה בקשה מטעם התובע להעביר למומחה שאלות הבהרה וביום 21.4.2020 התקבלו הבהרות לפי החלטת בית הדין . בתגובתו התנגד הנתבע ל הפניית חלק מ השאלות מהטעם שהמומחה השיב לשאלות שנשאל וכי מדובר בשאלות מיותרות ולא רלוונטיות.
בפסיקה נקבע כי בית הדין ייתן רשות להציג שאלות הבהרה כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה. נקבע כי דרך המלך היא להתיר העברת שאלות הבהרה למומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין וכי מקום בו קיים ספק בדבר הרלוונטיות של השאלה, על בית הדין האזורי להתירה כדי שלא למנוע מבעל דין את האפשרות להבהיר חוות דעת שיש בה משמעות רבה בקביעת גורל תביעתו.

כן יש ליתן את הדעת לכך ששאלות ההבהרה הן תחליף לחקירה נגדית של המומחה, אשר בדרך כלל אינה מתאפשרת בתיקים מסוג זה. נקבע כי " בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה- דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד".
עם זאת נקבע כי בית הדין לא יתיר הצגת שאלות החורגות מהתשתית העובדתית אשר נקבעה ע"י ביה"ד, שאלות היפותטיות, שאלות ה"מתווכחות" עם מסקנות המומחה וכאלה הבוחנות את ידיעותיו של המומחה ללא קשר לקביעותיו.
לאחר עיון בבקשה ובתגובת הצד שכנגד הגעתי למסקנה כי יש להפנות למומחה את כל השאלות, למעט שאלה 1.3 – שהינה שאלה בתחום העובדתי, שהינ ו בס מכות בית הדין ולא בסמכות המומחה. יתר השאלות עומדות באמות המידה שהותוו בהנחיו ת ובפסיקת בית הדין הארצי לעבודה ועל כן אין מניעה להפנותם למומחה.
על כן, השאל ות עליהן יתבקש המומחה להשיב הן כדלקמן:

1. בחוות דעתך ציינת כי חומר הקסאן (n-hexance) הוא החומר היחיד והבלעדי שעושה נוירופתיה של סיבים קטנים אצל התובע.
הינך מתבקש להפנות למחקר או לכל ספרות רפואית אודות חומר הקסאן, ככל שהסתמ כת עליו בחוות דעת ך.
האם החשיפה של התובע לתערובות של ממיסים אורגניים מרובים יכול ה לגרום ל- SFN? נא לנמק.
בחוות דעתך בדף 3, ציינת כי ממיסים אורגניים מרובים יכולים לגרום ל-SFN? נא לנמק.
האם חשיפה לסלואן עם עוד ממיסים אורגניים יכולה לגרום להתפתחות SFN? נא נמק.
האם תסכים כי הפרעה קלה וקצרת טווח באיזון סוכר אינה תורמת להתפרצות תסמונת SFN?
כיצד הגעת למסקנתך ועל פי איזה מסמך רפואי ומאיזה תאריך כי לתו בע סיפור משפחתי מובהק של מחלת סוכרת?
אנא המצא תימוכין/מידע בספרות המקצועית כי הוכח קש"ס שבין חסר איזון ברמות סוכר לבין היווצרות של SFN?
הואל נא הסבר, האם השפעה של תערובות של ממיסים יכולה לגרום ל-SFN?
האם לדעתך, יש מקום להפנות את המקרה לייעוץ נוירולוגי לצורך השלמת התמונה של הרגע התעסוקתי של התובע עם הפתולוגיה של נוירופתיה של סיבים קטנים?
האם תוכל להתייחס למחקרים הבאים שצוינו בחוות דעתה של ד"ר סיגל שורץ מטעם התובע.

במקביל להחלטה זו תינתן החלטה נפרדת המופנית למומחה, ובה השאלות עליהן הוא מתבקש להשיב, ועותק ממנה יישלח לצדדים.
הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תש"פ, (23 אפריל 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.