הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 22410-04-21

19 יולי 2021

לפני:

כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין
נציג ציבור (עובדים) מר אמיר הנו
נציג ציבור (מעסיקים) גב' נירה גרין

התובעים

  1. ג'ורג'יאנה מורחן (התביעה נמחקה)
  2. עופר זלצמן

-
הנתבעים
1. המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ענת רישין נקש
2. מדינת ישראל
ע"י פרקליטות מחוז חיפה- אזרחי

פסק דין

התובעים הגישו תביעתם ביום 12.4.2021 להורות לנתבעים לשלם להם מענק בסך 1,500 ₪ (750 ₪ לכל אחד) בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש- מענק חד פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) תש"ף- 2020.
ביום 1.6.2021 הודיע המל"ל כי ביום 25.9.2020 הופקד לתובעת 1 המענק בסך 750 ₪. בהתייחס לתובע 2 הודיע המל"ל כי מאח ר והתובע 2 הינו בעל חשבון מוגבל, ביום 22.9.2020 הופקד המענק עבורו בבנק הדואר כאשר לצורך משיכתו היה עליו לה תייצב בבנק הדואר עם תעודת זהות, כאשר הדבר הוסבר לו במכ תבים ששלח לו המל"ל . מאחר והמע נק לא נמשך על ידי התובע הוא הוחזר למל"ל והוסבר לתובע שעליו להמציא פרטי חשבון בנק על שמו והמענק יועבר לחשבון .
ביום 21.6.2021 הגישו הת ובעים בקשה למחוק את תביעת התובעת 1 ללא צו להוצאות. באשר לתובע 2 נטען, כי ה וא לא קיבל כל הודעה מהמל"ל על הפקדת המענק בבנק הדואר וכי מבוקש להורות שהמל"ל יעביר את הכספים לבית הדין ו/או לדואר ישראל ו/או לת שלום חובותיו במל"ל .
בהמשך לכך בהחלטה מיום 21.6.2021, בהסכמת הצדדים , נמחקה תביעת התובעת 1 ללא צו להוצאות.
באשר לבקשת התובע 2 התבקש המל"ל למסור תגובתו.
ביום 29.6.2021 הגישה הנתבעת 2 בקשה להורות על מחיקת התביעה תוך חיוב התובעים בהוצאותיה וזאת מהטעמים הבאים: כפי שצוין בכתב ההגנה, מתן המענק נתון לסמכותו והחלטתו של המל" ל ולכן הנתבעת 2 נעדרת סמכות או חבות ליתן את הסעד המבוקש ואינה בעל דין נכון או דרוש בתביעה ; תביעה קודמת באותו עניין שהגישו התובעים לבית המשפט לתביעות קטנות הסתיימה במחיקת התביעה בהסכמה מחמת חוסר סמכות עניי נית; בתביעה הקודמת יום לפני הדיון הודיע התובע 2 לב"כ הנתבעת 2 כי התובעת 1 קיבלה את המענק ומשכך הוא מבקש לייתר את הדיון ככל ו ישולם לו המענק בסך 750 ₪; בוצע ניסיון הידברות מול התובע 2 על מנת לייתר את הליך ולבחון זכאותו על ידי הגשת דו"ח למס הכנסה, אך התובע 2 לא היה מוכן להקשיב; כן נעשה ניסיון של הנתבעת 2 לייתר את ההליך דנן על ידי בדיקת מסמך שהגיש התובע 2 ובפניה לתובעים לקבלת מסמכים נוספים אך התובעים בחרו בכל זאת לנקוט בהליך המשפטי; לא ברור מדוע בהליך דנן סכום התביעה עומד על 1,500 ₪ כאשר המענק לתובעת 1 כבר שולם לה; במסגרת שני ההליכים נדרשה הנתבעת 2 להגיש כתבי הגנה ולהשקיע עבודה לא מו עטה; התביעה דנן כמו תביעות נוספות מרובות שהגישו התובעים, טרדנית וקנטרנית; אין להטיל את מחדלי התובעים על הקופה הציבורית ולכן מבוקש לחייב ם בהוצאות משפט מש מעותיות ריאליות לטובת הנתבעת 2 לנוכח ההליכים המיותרים.
ביום 8.7.2021 הודיע המל"ל כי לא ניתן להיעתר לבקשת התובע 2 לקזז את חובותיו כנגד כספי המענ ק וכי עליו לפרוע את המענק באמצעות בנק הדואר.
12.7.2021 הודיעו התובעים כי ביום 12 .7.2021 קיבל התובע 2 את כספי המענק באמצעות בנק הדואר ולכן התביעה מתייתרת ומ בוקש למחוק אותה.
מאחר ותגובת הת ובעים לא כללה התייחסות לבקשת הנתבעת 2 ל פסיקת הוצאות, התבקשו התובעים לפרט טיעוניהם בעניין זה כאשר בתגובתם מיום 15.7.2021 נטען כלהלן: התובעים עמדו בתנאים לקבלת המענק כאשר פניותיהם למל"ל ובהמשך למס הכנסה לקבלת המענק , לא הוע ילו; ההחלטה לשלול מהתובעים את המענק היא בנ יגוד לחוק וללא בסיס ולכן הגיש ו תביעה קטנה אשר נמחקה מחוסר סמכות עניינית; בהמשך על אף שהתובעים הגישו את כל המסמכים הנדרשים המשיכו הנתבעים להערים קשיים ולדרוש מסמכים אשר אינם נכללים בדרישות הסף לקבלת ה מענק ולכן לא היה מנוס גם מלהגיש את התביעה דנן ; הנתבע 1 טען לאורך כך הדרך כי לצורך תשלום המענק נדרשת הסכמת הנתבעת 2 ולכן זו צורפה לתביעה; התנהלות הנתבעת 2 היא שגרמה לבזבוז זמנם של בית הדין ושל התובעים שכן לא הייתה כל הצדקה לשלול מהתובעים את המענק ; על כן מבוקש להורות על מחיקת התביעה כאשר לעניין ההוצאות מותירים התובעים את ההחלטה לשיקול דעת בית הדין.

דיון והכרעה:
בהסכמת הצדדים- אני מורה על מחיקת תביעת התובע 2.
באשר להוצאות- לאחר שעיינתי בטענות הצדדים נראה כי אכן לא היה מקום להגיש את התביעה כנגד הנתבעת 2 שכן ההחלטה ה אם לאשר ל תובעים את המענק אינה בסמכותה. עם זאת, בשים לב ל השתלשלות האירועים כפי שפורטה בתגובת התובעים מיום 15.7.2021, ל כך שהתובעים אינם מיוצגים ולכ ך שטרם התקיים דיון בתיק, אינני סבורה כי יש מקום לחייב את התובעים בהוצאות.
מכל המפורט- בקשת הנתבעת 2 לפסיקת הוצאות, נדחית.
המזכירות תסגור את התיק.
זכות ערעור בהתאם לתקנות.

ניתן היום, י' אב תשפ"א, (19 יולי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר אמיר הנו
נציג עובדים

אילת שומרוני-ברנשטיין, שופטת

גב' נירה גרין
נציגת מעסיקים