הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 17839-07-19

28 יולי 2021

לפני:

כב' השופטת מיכל פריימן
נציגת ציבור (עובדים) גב' חוה טרטקובסקי שמשי
נציג ציבור (מעסיקים) מר עמירם אלון

התובע
1. בילאל מוחסן
ע"י ב"כ: עו"ד סלאם שיח אחמד
-
הנתבע
1. המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד בוריס קמינסקי

פסק דין

1. התובע יליד שנת 1990 ועובד בנגרייה מאז 11.08. התובע הגיש לנתבע תביעה להכיר בליקוי בגבו כפגיעה בעבודה על דרך המיקרוטראומה. תביעתו נדחתה ועל כך הוגשה התביעה שלפנינו.

2. לאחר שמיעת עדות התובע, קבענו כי הונחה תשתית ראייתית לשם מינוי מומחה יועץ רפואי לבחינת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודת התובע והליקוי לו טוען לפי תורת המיקרוטראומה.

3. ביום 24.9.20 מונה ד"ר אברהם ששון לשמש כמומחה יועץ רפואי לבחינת הקשר הסיבתי כאמור.

4. ביום 26.10.20 ניתנה חוות דעת המומחה בה קבע המומחה כי התובע סבל מפרצת דיסק חדשה בתחילת שנת 2016, שלא נגרמה על רקע תהליך ניווני ולא בדרך של מיקרוטראומה.

5. לבקשת התובע התיר ביה"ד לשלוח אל המומחה ביום 16.12.20 שאלות הבהרה עליהן השיב המומחה ביום 3.1.21.
המומחה חזר וקבע כי הליקוי ממנו סובל התובע הינו על רקע בקע דיסק טראומתי שאירע בראשית שנת 2016, ולא על רקע ניווני שחיקתי, וכי מאוחר יותר החלו תהליכים שחיקתיים על פריצת הדיסק האמורה.

6. ביום 27.1.21 ביקש התובע מינוי מומחה רפואי נוסף ומשלוח שאלות הבהרה נוספות למומחה.
אל המומחה הופנו שאלות הבהרה נוספות עליהן השיב ביום 14.3.21. המומחה חזר וקבע כי לעבודת התובע לא הייתה השפעה מצטברת אלא שכל ההתפתחות הקלינית , ההחמרה והשינוי הניווני הדיסקלי הם תוצר של הפגימה הטראומטית שהייתה ב-1.16 ולא כתוצאה משחיקה בעבודת הנגרות.

6. התובע הגיש פעם נוספת בקשה למינוי מומחה רפואי נוסף בה חזר על נימוקי בקשתו הראשונה והעלה נימוקים נוספים. הנתבע התנגד לבקשה.
ביום 25.5.21 נדחתה בקשת התובע והתובע נדרש להגיש סיכומים.

בהחלטה נקבע כך:

"4. בהתאם לסעיף 16 להנחיות הנשיאה בדבר מינוי מומחים יועצים רפואיים, "ככלל, על בית הדין להסתפק במינוי מומחה אחד לפגימה אחת. בקשה למינוי מומחה אחר או נוסף ניתן להגיש, באותם מקרים חריגים שבהם הדבר מוצדק..." (ההדגשה הוספה).

5. סעיף 17 להנחיות קובע כי "בית הדין רשאי בהחלטה מנומקת למנות מומחה נוסף אם מצא כי יש בדבר צורך".

6. לא מצאתי כי נסיבות העניין דורשות או מצדיקות מינוי מומחה רפואי נוסף וחריגה מהכלל כי יש להסתפק במינוי מומחה אחד.

7. חוות דעת המומחה ותשובותיו עקביות וברורות.
המומחה משתית מסקנותיו על הממצאים שבתיקו הרפואי של התובע, לרבות ממצאי ההדמיה וקובע כי התובע סבל בחודש 1/2016 מפריצת דיסק יחסית חדשה שאינה הצטברות של טראומה חוזרת (מיקרוטראומה). מדובר בתהליך קליני חריף ללא עדות לתהליך שחיקתי או ניווני ישן.

מסקנה זו מוסברת ע"י המומחה בהרחבה בחוות דעתו תוך התבססות על מספר נתונים:

- התמונה הופיעה באופן חד ללא תלונות קודמות למרות שהתובע עבד בעיסוקו עוד משנת 2008.
- התמונה הקלינית הייתה חריפה עם SLR חיובי קשה דו צדדי ועם ליסט.
- ה-CT הראשון מחודש 2/16 לא הדגים תהליך ניווני או היצרות בדיסק שהיה מצופה במידה ומדובר היה בתהליך מתמשך אט אט מהעבר עד פרוץ הסימנים התחלואתיים.
- רק -CT מאוחר יותר בשנתיים הופיעו סימנים דגנרטיביים כצפוי.
בעניין זה המומחה קבע כי במהלך השנים שלאחר פריצת הדיסק התפתח נזק ניווני (זיזים ואוסטאופיטים) בגובה הדיסקופתיה, היינו תהליך ניווני שהתלבש על הפגימה שהייתה ב-2016.
- סוג הטיפול שהוצע לתובע ב-1/19 היה דיסקטומיה. במידה והיה הרס ניווני או התמוטטות הדיסק (בשל מחלה/פגיעה מתמשכת) היה מקום להציע ניתוח לקיבוע בין חולייתי ולא להסתפק רק בכריתת הדיסק שפרץ.

המומחה לא שלל כי מהות עבודתו של התובע יכלה לסייע לקיום הנזק בדיסק והלחץ השורשי אולם זו הוערכה על ידו בסבירות נמוכה כאשר בסבירות מאד גבוהה (ומעל ל-50% סבירות) הפגיעה כאן הייתה טראומטית, פתאומית וחריפה, בניגוד להצטברות נזקים שהרסו אט אט את הדיסק.

8. מסקנות המומחה מתבססות על נתוניו הספציפיים של התובע והרישומים והממצאים שבתיקו הרפואי. אין מקום למינוי מומחה נוסף בשל הטענה כי במקרה אחר, שנתוניו אינם בהכרח זהים לענייננו, הגיע המומחה למסקנות שונות."

ההחלטה מהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין.

7. לטענת התובע בסיכומיו, יש להכיר בפגיעה כפגיעה בעבודה לא בדרך מיקרוטראומה אלא בשל אירוע תאונתי מיום 27.1.16 אשר יש להניח כי התרחש בעבודתו ויש להכיר בו כתאונת עבודה.

עוד ולחלופין טוען התובע, כי לנוכח קביעת המומחה כי לתנאי עבודתו של התובע יכולה להיות השפעה על מצבו, הרי שיש לקבל את התביעה על דרך מיקרוטראומה.

מוסיף וטוען התובע כי לנוכח הספרות הרפואית שצורפה ממנה התעלם המומחה והתחמק מלתת תשובה מספקת ומאחר והמומחה דוגל באסכולה מחמירה וחוות דעתו לוקה בחוסר סבירות, יש לקבל את התביעה.

8. לטענת הנתבע בסיכומיו, המומחה הציג חוו"ד מלאה וברורה, השיב על כל שנשאל ולא נפל בחוות דעתו כל פגם. העובדה שלא הכיר בקשר סיבתי במקרה זה אינה מצדיקה מינוי מומחה נוסף.
יש לקבל את חוות הדעת של מומחה בית הדין שהינו אובייקטיבי ועל בסיסה לדחות את התביעה.

לטענת הנתבע, התובע לא הוכיח כל אסכולה אחרת, או כי המומחה דוגל באסכולה מחמירה.
המומחה התייחס לנתוניו הפרטניים של המקרה, לעובדות ולממצאים הרפואיים שעמדו לפניו ועל בסיסם קבע ונימק מסקנותיו.
מסקנתו החד משמעית של המומחה הינה כי במקרה זה מצבו של התובע נובע מנזק טראומתי שאינו קשור לעבודת התובע, עליו התלבש הליך דגנרטיבי שאף הוא נובע מהפגיעה ואינו קשור לעבודה ועל כן אין מקום לקבל התביעה גם לא על דרך החמרה.

הכרעה

9. נקדים ונציין כי תביעה זו הוגשה והתנהלה בשים לב לטענת התובע לפגיעה על דרך מיקרוטראומה.
בשום שלב לא נטען ולא הוכח כי אירע לתובע אירוע תאונתי בעבודה במועד כזה או אחר והדבר אף לא נקבע בעובדות המקרה.
ניסיון התובע לטעון לראשונה בסיכומיו כי יש להניח כי אם אירע לתובע אירוע טראומתי ביום 27.1.16 הרי שאירוע כזה אירע בעבודה ויש על כן להכיר בליקוי ממנו סובל כתאונת עבודה - דינו להידחות.

10. אשר לבחינת התביעה על בסיס תורת המיקרוטראומה, איננו מוצאים בנסיבות העניין סיבה לסטות ממסקנותיו המבוססות של המומחה בחוות דעתו ובתשובותיו לשאלות ההבהרה. המומחה השיב על השאלות שנשאל והסביר קביעותיו.

11. המומחה הסתמך על עובדות המקרה ועל נתוניו האישיים של התובע כמשתקפים ברישומים הרפואיים שבעניינו ובבדיקות ההדמיה השונות מכל אלה הסיק המומחה כי התובע סבל בראשית שנת 2016 מפריצת דיסק טראומתית חריפה שאינה קשורה לעבודתו.
המומחה לא מצא כי באותו השלב היו קיימים ממצאים המעידים על תהליך ניווני או מתמשך כפי שצפוי היה למצוא ככל שמדובר היה בפריצת דיסק על רקע מיקרוטראומה.

המומחה קבע עוד, כי בהמשך התפתח על הפריצה תהליך ניווני כצפוי, שגם הוא אינו קשור לעבודתו של התובע.
עוד בתשובותיו הראשונות ציין המומחה כי הפתולוגיה הדיסקלית בעמ"ש תחתון של התובע היא בסבירות שמתחת ל-20% כתוצאה של העבודה המצטברת.
המומחה ציין במפורש בתשובותיו לשאלות ההבהרה כי הניוון הדיסקלי אינו תוצאת עבודתו הקשה של התובע במשך 11 שנה אלא נזק ניווני של דיסק שפרץ ב-2016 שלא על דרך מיקרוטראומה ו חזר על עמדתו כי חרף הגיל הצעיר בו המחלה הניוונית אינה שכיחה, במקרה זה המחלה הניוונית היא תוצר של בקע דיסק טראומתי.

12. מהטעמים שבהחלטות קודמות אשר דחו בקשת התובע למינוי מומחה יועץ רפואי נוסף ומשלא נמצא לטעמנו פגם בחוות דעת המומחה ויש לאמצה, הרי שדין התביעה להידחות.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

13. לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.

ניתן היום, י"ט אב תשפ"א, (28 יולי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

גב' חוה טרטקובסקי שמשי
נציגת עובדים

מיכל פריימן
שופטת

מר עמירם אלון
נציג מעסיקים