הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 15833-12-20

26 דצמבר 2021
בפני: כב' השופטת דניה דרורי
התובעת:
ארצי נורית
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. מינוי מומחה רפואי
ד"ר אלון קובו, מומחה בתחום כירורגיה אורתופדית, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי(להלן – המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.

2. מסמכים רפואיים:
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
תיקה הרפואי של התובע ת ממכבי שירותי בריאות.
תיקה הרפואי של התובעת מביה"ח הלל יפה.
תיקה הרפואי של התובעת מבית החולים אסותא.
ב. מסמכים רפואיים אשר צורפו לתצהיר התובעת.
ד. חוו"ד ד"ר דן סרנגה מיום 9.11.20 (נספח 1 לכתב התביעה)
ה. גליונות החלטת רופא המוסד לביטוח לאומי, ד"ר בוריס שטרנשטיין, מתאריכים 3.6.20 ו- 10.6.20 (נ/2).

3. העובדות:
(1) התובעת ילידת 1965, תושבת בנימינה.
(2) בתקופה הרלוונטית לתביעה עבדה התובעת בתור סייעת אישית לקטין בן 12 בעל צרכים מיוחדים בגובה כ- 1.5מ' (להלן: "הקטין"), בבית הספר "אמירים" בבנימינה.
(3) ביום 4.2.20, בשעה 11:45 לערך, כאשר הקטין שהיה בטיפולה היכה קטין אחר, נכנסה התובעת בין השניים, וזאת במטרה להפריד ולמנוע מהקטין אשר בטיפולה להכות קטין אחר.
(4) התובעת הגנה באמצעות גופה על הקטין המוכה וספגה מהקטין שהיה בטיפולה אגרופים בצד הקדמי של כתף ימין, הקטין המכה הנחית את המכות מלמעלה, שכן עלה על השולחן ועמד עם הפנים לתובעת.
(5) מייד אחרי האירוע, עדכנה התובעת את אם הקטין המכה ואת מחנכת הכיתה בדבר האירוע.
(6) התובעת המשיכה לעבוד באותו יום וסיימה את עבדותה בשעה 13:30 כהרגלה, לאחר שהרגיעה את הקטין המכה. התובעת המשיכה להתייצב לעבודה עד לתאריך 5.3.20.
(7) התובעת פנתה לקבלת טיפול רפואי לאורתופד בקופ"ח, אולם לא אמרה דבר ביחס לאירוע חבלתי שאירע לה בעבודה.
(8) גם בתאריך 7.2.20, במסגרת פניה בהודעה לרופאה המטפלת, לא צויין דבר ביחס לאירוע.
(9) ביום 10.2.20 פנתה התובעת לקבלת טיפול רפואי בקופ"ח, כאשר הגיעה לבקשת הרופאה המטפלת, ד"ר שפירא , ובמסגרת הטיפול נשאלה התובעת אודות המצבה בכתף, התובעת לא ידעה לקשר בין האירוע לבין הכאבים מהם סבלה (מאחר ולטענתה לא מדובר באירוע שהיה חריג ביחסיה עם הקטין) ולכן נרשם במסמך מיום 10.2.20 כי אין סיפור של חבלה.
(10) ביחס לרישום שנעשה ע"י רופאת המשפחה מיום 10.2.20 "חודש כאבים" העידה הרופאה בפני כב' בית הדין כדלקמן: "אני יכולה להסביר את זה רק בבלבול, אין לי מושג כנראה התבלבלתי".
(11) ביום 3.3.20 שבה התובעת אל הרופאה המטפלת עם תוצאות בדיקת ה- US, ובמסגרת ביקור זה סיפרה התובעת לרופאה המטפלת כי נפגעה בעבודה.
(12) התובעת הגישה לנתבע תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה. תביעת התובעת נדחתה ע"י הנתבע.
(13) הרקע הרפואי של התובעת, מצבה הבריאותי, לרבות גובה, משקלה, גורמי הסיכון, לרבות אך לא רק, כמויות העישון (ככל שהיה), ופגיעות קודמות בכתף ימין (ככל שהיו), כמו גם זמני הופעת הליקוי הנדון והטיפולים, אשר ניתנו לתובעת - הינם כאמור בחומר הרפואי.

4. השאלות:
א. מהו הליקוי ממנו סובלת התובע ת כעולה מהחומר הרפואי שלפניך?
ב. הקיים קשר סיבתי, לרבות על דרך של החמרה, בין הליקוי ממנו סובלת התובע ת לבין האירוע בעבודה בתאריך 4.2.20, כפי שתואר בעובדות שלעיל?
ג. האם אי הכושר לעבודה על פי התעודות הרפואיות לנפגע בעבודה כולו או חלקו נגרם עקב האירוע הנ"ל?
אם המומחה יקבע, כי רק חלק מאי הכושר נגרם עקב האירוע וחלק מקורו במצב רפואי קודם, ישיב המומחה מה משך הזמן שבו נגרם לתובע אי כושר אותו ניתן לייחס לאירוע מ- 4.2.20

5.      על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 (להלן – פקודת הראיות), וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.  הוגשה חוות דעת שלא בהתאם לדרך הקבועה בפקודת הראיות, רשאי בית הדין מיוזמתו או לבקשת הצדדים לבקש מהמומחה לתקן את חוות דעתו.  למען הסר ספק, הגשת חוות הדעת שלא בהתאם לאמור אינה מצדיקה, כשלעצמה, את פסילת חוות הדעת.

6. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

7. לעיון ביום 15.2.22.

ניתנה היום, כ"ב טבת תשפ"ב, (26 דצמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.