הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 1189-07-19

23 ספטמבר 2020

בפני: כב' השופטת מיכל פריימן

התובעת:
מרינה אימרנוב
ע"י ב"כ: עו"ד ששון חורש
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד בוריס קמינסקי

החלטה

לפני תביעה להכיר בפגיעה שנגרמה לתובעת בברכה הימנית, כתוצאה מאירוע מיום 28/4/18 כ"תאונת עבודה".
הצדדים הסכימו על העובדות וכן הסכימו למינוי מומחה יועץ רפואי בשאלת הקשר הסיבתי בין האירוע מיום 28/4/18 לבין הפגיעה שנגרמה לתובעת.

מינוי מומחה רפואי:

ד"ר דוד אנג'ל מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת, ככל האפשר, תוך 30 ימים ממתן החלטה זו.

3. להלן העובדות המוסכמות :

התובעת ילידת 1953, תושבת חיפה. בתקופה הרלוונטית לתביעה הועסקה כמדריכת ריתמוסיקה בעיריית טירת כרמל.
ביום 28/4/18, בשעה 15:30 לערך, בעת שצעדה התובעת למקום העבודה מתחנת האוטובוס, מעדה ונפלה לפנים. התובעת לא הספיקה לבלום את עצמה עם הידיים, נפלה ונחבלה ישירות בברך ימין.
התובעת הגיעה למקום העבודה, שמה תחבושת ועבדה כרגיל, תוך שסבלה מכאבים. בסיום יום העבודה, עמיתה של התובעת הסיעה אותה הביתה ברכבה הפרטי.
התובעת לא פנתה לקבלת טיפול רפואי, משום שסברה כי הכאב יעבור בקרוב.
הכאבים לא פסקו וביום 18/6/20 פנתה התובעת בפעם הראשונה לקבלת טיפול רפואי בקופ"ח.
ביום 14/8/18 הגישה התובעת תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה. תביעת התובעת נדחתה.
לתובעת עבר רפואי חבלתי בברך ימין, לרבות הכרה בחבלת ברך ימין כפגיעה בעבודה מיום 7/6/16. בגין הפגיעה הנ"ל לא נקבעה לתובעת דרגת נכות.
מועדי הופעת הליקוי הנטען, האבחנות והטיפול הרפואי הינם כאמור בחומר הרפואי.

להחלטה זו מצורפים המסמכים כמפורט להלן:

תיקה הרפואי של התובעת מקופת חולים "מכבי".
תעודות רפואי ות לנפגע בעבודה מיום 29/7/18, 17/9/18.
MRI מפרק ברך ימין מיום 25/8/18.
סיכומי ביקור אצל ד"ר רייכלין ולנטינה מתאריכים: 18/9/14, 28/6/16, 12/7/16.
סיכום ביקור ד"ר יסיפוב פטר מיום 18/6/18 ומיום 29/7/18.
טופס תביעה ואישור הכרה בתאונה מיום 12.9.19

ואלה השאלות עליהן מתבקש המומחה להשיב :

מהו הליקוי שאובחן בברכה הימנית של התובע ת סמוך לאחר יום האירוע – 2 8/4/18?

ב. האם קיים לדעתך, ברמת הסתברות העולה על 50%, קשר סיבתי בין האירוע, לבין הופעתה של הפגיעה דלעיל, במועד בו הופיעה (גם אם הוחמר מצב המחלה או שהוחש בואה או התפרצותה עקב אירועי יום האירוע - כל אחד מאלה מהווה קשר סיבתי כאמור).

ג. אם התשובה לשאלה ב' היא חיובית - האם לאירוע מיום 28/4/18 הייתה השפעה פחותה בהרבה מהשפעת מצבה הבריאותי של התובע ת (גורמי סיכון שקיננו ב ה, לפני או אחרי, במנותק מהאירוע מיום 28/4/18) על הופעת או החמרת המחלה במועד שבו הופיעה?

ד. האם נגרם לתובעת אי כושר כתוצאה מהאירוע מיום 28/4/18 ולמשך כמה זמן?

ה. האם כל תקופת אי הכושר בגינה קיבלה התובע ת תעודות רפואיות לנפגע עבודה קשורה ונובעת מהאירוע מיום 28/4/18 ?
אם לדעת המומחה רק חלק מתקופת אי הכושר נובעת מהאירוע - נא לציין את התקופה בהתייחס לתעודות אי הכושר.

6. שכ"ט המומחה ישולם מקופת בית הדין .

ניתנה היום, ה' תשרי תשפ"א, (23 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

1. לפני תביעה להכיר בפגיעה שנגרמה לתובע בגבו כתוצאה מהאירוע מיום כ"תאונת עבודה". הנתבע מסכים כי מבחינה עובדתית אירע לתובע ביום אירוע תאונתי. משכך הסכימו הצדדים על מינוי מומחה רפואי בשאלת הקשר הסיבתי בין האירוע מיום לבין הפגיעה שנגרמה לתובע.

2. מינוי מומחה רפואי:

פרופ' חיים צינמן מרח' קויפמן 28 חיפה 34780, ד"ר דוד אנג'ל מרח' שארית הפליטה 23 חיפה 34987, ד"ר דורי הרר מרח' קרית ספר 5א' חיפה 34676, ד"ר ברוסקין אלכסנדר, מרכז רפואי לין, שדרות רוטשילד 35, חיפה מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת, ככל האפשר, תוך 30 ימים ממתן החלטה זו.

3. העובדות:
א.

4. מסמכים רפואיים:
להחלטה זו מצורפים המסמכים כמפורט להלן:
א.

5. השאלות:
א. מהי המחלה שאובחנה בגבו של התובע סמוך לאחר יום האירוע - ?
ב. האם ניתן למצוא קשר סיבתי כלשהו בין האירועים שהתרחשו ביום האירוע , לבין הופעתה של הפגיעה דלעיל, במועד בו הופיעה (גם אם הוחמר מצב המחלה או שהוחש בואה או התפרצותה עקב אירועי יום האירוע - כל אחד מאלה מהווה קשר סיבתי כאמור).
ג. אם התשובה לשאלה ב' היא חיובית - האם לאירוע מיום הייתה השפעה פחותה בהרבה מהשפעת מצבו הבריאותי של התובע (גורמי סיכון שקיננו בו, לפני או אחרי, במנותק מהאירוע מיום ) על הופעת או החמרת המחלה במועד שבו הופיעה.
ד. האם נגרם לתובע אי כושר כתוצאה מהאירוע מיום ולמשך כמה זמן?
ה. האם כל תקופת אי הכושר בגינה קיבל התובע תעודות רפואיות לנפגע עבודה קשורה ונובעת מהאירוע מיום ?
ו. אם לדעת המומחה רק חלק מתקופת אי הכושר נובעת מהאירוע - נא לציין את התקופה בהתייחס לתעודות אי הכושר.

6. שכ"ט המומחה ישולם מקופת בית הדין .