הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה ב"ל 10165-07-18

23 ספטמבר 2020

בפני: כב' השופטת מיכל פריימן
התובע:
דוד ירון
ע"י ב"כ: עו"ד יצחק אורינג
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד בוריס קמינסקי

החלטה

1. לפני תביעה להכיר במחלת האסתמה/הפרעות נשימה מהן סובל התובע כ"מחלת מקצוע" שהיא בגדר "פגיעה בעבודה" כמשמעה בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה - 1995 (פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח - 1968 ) (להלן: החוק) ולחילופין כי הליקויים האמורים נגרמו בדרך של מיקרוטראומה.

2. הצדדים הסכימו על העובדות וכן הסכימו למינוי מומחה יועץ רפואי בתחום מחלות הריאה על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין החמרת מחלתו של התובע ותנאי עבודתו.

3. מינוי מומחה רפואי:

פרופ' אורן פרוכטר מתמנה בזאת לשמש כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין לבחינת שאלת הקשר הסיבתי בין החמרת מחלתו של התובע ותנאי עבודתו.

4. ואלה העובדות המוסכמות:

התובע יליד 1966.
התובע מהנדס במקצועו, עובד בחברת החשמל בתפקיד מהנדס מאז שנת 1994.
התובע סובל מאסתמה, אשר אובחנה בזמן שירותו הצבאי, כמתואר במסמכים הרפואיים מצה"ל.
בעבר הגיש התובע תביעה למל"ל וביקש להכיר במחלת האסתמה כנובעת מתנאי העסקתו. תביעת התובע נדחתה והתובע לא ערער עליה, מאז שנת 2008. לכן, מובהר בזה למומחה שיתמנה, כי הינו מוסמך לדון בשאלת הקשר הסיבתי בין ליקויו של התובע ותנאי עבודתו החל משנת 2008 ועד היום, בלבד.
התובע עובד בתחנת כוח חדרה. משרדו נמצא צמוד לאולם הטורבינות, כאשר פתח/דלת כניסה ויציאה מובילה לאולם הטורבינות. כ- 70% מהזמן מבצע התובע עבודה משרדית ונמצא בחדרו.
התובע נוהג לעבוד עם מזגן ועם דלת סגורה, אשר פותחים אותה מעת לעת לפי הצורך העובדים שנכנסים למשרדו לצרכים שונים בענייני עבודה.
באולם הטורבינות, מותקנת ופועלת מערכת מיזוג אוויר מרכזית הכוללת אף את שטח המשרדים. מעת לעת, נעשה טיפול במזגן עקב סתימות ונזילה, הכולל פירוק והרכבת הפילטרים במשרדו של התובע ובעת הפירוק משתחרר אבק כהה כמופיע בתמונה שתועבר למומחה.
כ- 30% מהזמן שנותר, מכוח תפקידו, מבצע התובע סיורים בשטח באולם הטורבינות ובשטח תחנת הכוח, לרבות סיורים ליד מסוף פחם.
התובע משתמש באמצעי מגן כגון: קסדה, מכנסיים ארוכים, אפודה זוהרת, אטמי אוזניים ונעלי עבודה.
התובע לא נדרש להשתמש במסכה, אלא אם כן נאלץ לסייר באזורים בהם היו דליפות של חומרים מסוכנים ושם חובתו לשים מסכה על פי הנחיות בטיחות או במקרים חריגים נוספים.
החומרים אליהם נחשף התובע במהלך עבודתו בשטח הינם כדלקמן: צורן דו חמצני גבישי חופשי, פחם ביטומני וסיליקה, המוגדרים כאבק מזיק.

5. להחלטה זו מצורפים המסמכים כמפורט להלן:

תיקו הרפואי של התובע מקופת חולים "מכבי" – תיק כללי, א.א.ג., תעסוקתי, ריאה.
בדיקת תפקודי נשימה מיום 6.6.19 מבית החולים "רמב"ם".
בדיקת תפקודי ריאות מיום 8.6.1995.
בדיקת תפקודי ריאות מיום 6.12.17.
CT בית החזה מיום 18 .10.15 בית חולים "אסותא".
מכתב ד"ר רבקה בן-יוסף מיום 23.10.08.
תשובת יועץ ד"ר רוסנוב מיום 2.3.15.
תשובת יועץ – ד"ר קוצ'וק מיום 19.12.17, 20.1.20.
אישורי חברת החשמל מתארי ך 15 .4.19, 16.1.05.
דו"ח בדיקות תעסוקתיות של התובע משנת 2018.
דו"ח חומרים ותהליכים לעובד מיום 14 .11.17.
תמונה המציגה את הכניסה למשרדים מתוך אולם הטורבינות.
אישור קצין רפואה ראשי מיום 17.6.2008.
תמונות האבק הנופל מהמזגן בעת טיפול במזגן במשרד התובע
בדיקת תפקודי ריאה מיום 6.3.19
מכתבים רפואי ים פרופ' מרדכי קרמר

6. המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:

א. מהי המחלה ממנה סובל התובע, ומתי לראשונה מופיעים רישומים רפואיים בנוגע למחלה זו?

ב. האם ניתן לקבוע בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע, כפי שתוארה לעיל, לליקוי / להחמרת הליקוי ממנו הוא סובל?

ג. האם נתקיימו בתובע התנאים להכיר בבעיות הנשימה שלו כ"מחלת מקצוע" בהתאם לחלק ב' של התוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) תשי"ד - 1954 ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבו של התובע?

ד. האם מחלת התובע הוחמרה מאז שנת 2008 ואילך כתוצאה מחשיפתו לחומרים כמתואר בעובדות ובמסמכים שלפניך?

ה. האם ל יקויו / החמרת ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה או תרמה לליקוי או החמרתו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).

ו. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על הליקוי או החמרתו?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

7. המומחה מתבקש להכין את חוות הדעת ולהעבירה לבית הדין תוך 30 יום, במידת האפשר.

8. שכ"ט המומחה ישולם מתקציב המדינה, באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.

ניתנה היום, ה' תשרי תשפ"א, (23 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.