הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 56254-06-19

02 ינואר 2020

לפני:

כב' השופטת כרמית פלד
התובע
יוסף אלמחאריק, ת.ז. XXXXXX362
ע"י ב"כ: עו"ד זחאלקה
-
הנתבעת
א.א.אגבאריה עבודות בניה הנדסית בע"מ, ח.פ 514008242

פסק דין

כתב התביעה הוגש ביום 25.6.19 והומצא לנתבעת ביום 30.9.19, כעולה מתצהיר שליח ואישור מסירה חתום שהוגש ו לתיק בית הדין.
משלא הוגש כתב הגנה הוגשה ביום 2.12.19 בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה (להלן - הבקשה).
ביום 2.12.19 ניתנה החלטת בית הדין לפיה הנתבעת תגיש תגובתה לבקשה בתוך 14 ימים וככל שלא תוגש תגובה תינתן החלטה אף בהיעדרה.
הבקשה והחלטת בית הדין מיום 2.12.19 הומצאו לנתבעת ביום 9.12.19, כעולה מתצהיר שליח שהוגש לתיק בית הדין.
חרף חלוף המועדים שנקצבו לא הוגש כתב הגנה ואף לא תגובה לבקשה.
בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים, כולם נקובים בסכומי ברוטו:
תמורת הודעה מוקדמת בסך של 9,792 ₪.
פיצוי פיטורים בסך של 14,856 ₪.
דמי חגים בסך של 10,526 ₪
פדיון חופשה שנתית בסך של 12,543 ₪.
חלף הפרשות לקרן פנסיה בסך של 10,629 ₪.
דמי הבראה בסך של 7,560 ₪.
גמול שעות נוספות בסך של 86,955 ₪.
חלף הפרשות לקרן השתלמות בסך של 7,588 ₪.
פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקה בסך של 5,000 ₪.
פדיון שי לחג בסך של 1,500 ₪.
פיצוי תלושי שכר שאינם ערוכים כדין בסך של 10,000 ₪.
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ (כולל מע"מ).

כל הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (25.6.19) ועד לתשלום בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, ה' טבת תש"פ, (02 ינואר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .