הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 52335-05-19

13 דצמבר 2019
לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

התובע:
adam abaker nureldin
ע"י ב"כ: עו"ד תמיר שטיינוביץ

-
הנתבעות:
1. ניו קופל - שלמה בע"מ
2. א.ל. מיטב פרוייקטים (2011) בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד עמית גרוס ואח'

החלטה

ניתן בזה צו המורה לצדדים להגיש את העדויות הראשיות של כל העדים מטעמם, לרבות בעלי הדין, בתצהירים, אליהם יצורף תיק מוצגים שיכלול העתקי כל המסמכים שהוא מתכוון להציג בפני בית הדין.
כל צד ימציא העתק מתצהיריו ותיק העדויות ישירות לצד השני ולבית הדין.
סדר הגשת התצהירים והעתקי מסמכים יהיה זה:
התובע עד ליום 26.12.19 והנתבע עד ליום 9.1.20.
לא יוגשו תצהירי התובע במועד, יהא בית הדין רשאי למחוק את התובענה על הסף לפי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991. לא יוגשו תצהירי הנתבע ות במועד, יראה הדבר כאילו אין בדעתן להביא ראיות.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, וכן תמצית עדותו של העד. הבקשה תוגש בתוך המועד שנקבע להגשת התצהירים ותועבר במקביל לצד שכנגד .
על המצהירים ועל הצדדים להתייצב בבית -הדין במועד שייקבע להוכחות לשם חקירה שכנגד על תצהיריהם.

לתשומת לב הצדדים כי התיק קבוע לקד"מ במעמד הצדדים וב"כ ביום 13.1.20 בשעה 11:00.

ניתנה היום, ט"ו כסלו תש"פ, (13 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.