הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 45303-08-19

12 ינואר 2020
לפני:

כב' השופט דורי ספיבק

התובע:
kifla awet דרכון אריתראה 4628/136835
ע"י ב"כ עו"ד תמיר שטינוביץ
-
הנתבעת:
אריג תעשיות מתכת בע"מ ח.פ. 515318889

פסק דין

1. ביום 20/08/2019 הגיש התובע תביעה נגד הנתבעת בשל זכויות המגיעות לו עקב עבודתו אצל הנתבעת וסיומה.

2. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו לה כתבי בי-דין, וחרף העובדה שאלה נמסרו לה, לא הגישה כתב הגנה.
 
 3. משלא הוגש כתב הגנה במועד, ומשזה לא הוגש אף בחלוף ארכה נוספת שניתנה לנתבעת, ובהתאם לסמכות הקבועה בתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, ניתן בזאת פסק דין על יסוד כתב התביעה.
 
4. לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים:

א. פיצוי בגין אי מתן הסכם עבודה בסך 2,500 ₪.
ב. פיצוי בהתאם לחוק הגנת השכר בסך של 5,000 ₪.
ג. דמי חגים בסך של 5,408 ₪.
ד. חופשה שנתית בסך של 8,112 ₪.
ה. דמי הבראה בסך של 2,835 ₪.
ו. פיצוי בגין אי תשלום לפנסיה בסך של 11,336.52 ₪.

לסכומים האמורים (בסעיפים א-ו) יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 20/08/2019 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ז. פיצויי פיטורים בסך של 10,464 ₪ בתוספת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בסך של 3,000 ₪.
ח. שכר עבודה לחודש 06/2019 בסך של 14,040 ₪ בתוספת פיצויי הלנת שכר בסך של 1,500 ₪.
ט. אי תשלום שעות נוספות בסך של 13,260 ₪ בתוספת פיצויי הלנת שכר בסך של 1,500 ₪ .

לסכומים האמורים (בסעיפים ז-ט) יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בסך כולל של 3,000 ₪ תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ט"ו טבת תש"פ, (12 ינואר 2020), בהעדר הצדדים.