הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 36914-10-19

01 ינואר 2020

לפני:

כב' השופט דורי ספיבק

התובעת:
קלרה פרס ת.ז. XXXXX632
ע"י ב"כ עו"ד אביתר שומר
-
הנתבעת:
אלד שפע מתנות בע"מ ח.פ. 513938670

פסק דין

1. ביום 24/10/2019 הגישה התובע ת תביעה נגד הנתבעת בשל זכויות המגיעות לה עקב עבודת ה אצל הנתבעת וסיומה.

2. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו לה כתבי בי-דין, וחרף העובדה שאלה נמסרו לה ביום 13/10/2019, לא הגישה כתב הגנה.
 
 3. משלא הוגש כתב הגנה במועד, ומשזה לא הוגש אף בחלוף ארכה נוספת שניתנה לנתבעת, ובהתאם לסמכות הקבועה בתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, ניתן בזאת פסק דין על יסוד כתב התביעה.
 
4. לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

א. פיצויי פיטורים בסך של 66,500 ₪.
ב. הפרשות לקופת פנסיה בחסר בסך של 20,000 ₪.
ג. הודעה מוקדמת בסך של 7,000 ₪.
ד. פדיון ימי חופשה בסך של 7,000 ₪.
ה. פיטורים שלא כדין בסך של 30,000 ₪.

לסכומים האמורים יוספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 24/10/2019 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעת שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בסך כולל של 5,000 ₪ תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ד' טבת תש"פ, (01 ינואר 2020), בהעדר הצדדים.