הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 24902-09-19

30 ינואר 2020

לפני:

כב' השופט תומר סילורה

התובעת
אילנית שיר
ע"י ב"כ: עו"ד ענבל תמם
-
הנתבעת
א.ק. רייטס פור יו בע"מ – ח.פ 514550722

פסק דין

1. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה אולם לא הגישה כתב הגנה עד היום.

2. מאישור המסירה שהוגש לבית הדין עולה שכתב התביעה נמסר לנתבעת בדואר רשום עוד ביום 16.9.2019 .

3. בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת, בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

4. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין את הסכומים הבאים:

א. שכר עבודה בסך 9,496 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 10.9.2019) ועד לתשלום בפועל.
ב. פיצוי פיטורים בסך 24,488 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 10.9.2019) ועד לתשלום בפועל.
ג. פדיון דמי הבראה בסך 8,933 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 10.9.2019) ועד לתשלום בפועל.
ד. הלנת שכר בסך 6,647 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 10.9.2019) ועד לתשלום בפועל.
ה. הפרשות פנסיוניות בסך 42,732 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 10.9.2019) ועד לתשלום בפועל.
ו. חלף הודעה מוקדמת בסך 4,748 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 10.9.2019) ועד לתשלום בפועל.
ז. דמי חגים בסך 2,080 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 10.9.2019) ועד לתשלום בפועל.
ח. פיטורים שלא כדין בסך 23,740 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 10.9.2019) ועד לתשלום בפועל.
ט. פיצוי בגין אי מתן אישור על תקופת העסקה בסך 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 10.9.2019) ועד לתשלום בפועל
י. אי עריכת תלושי שכר כדין בסך 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 10.9.2019) ועד לתשלום בפועל.
יא. הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי המבקש לבטלו.

ניתן היום, ד' שבט תש"פ, (30 ינואר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .