הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 16621-06-19

24 דצמבר 2019

לפני:

כב' השופטת כרמית פלד
התובע
מראד מנצור, ת.ז. XXXXXX604
ע"י ב"כ: עו"ד אייל אלנתן
-
הנתבעת
גראל עבודות עפר ופיתוח בע"מ, ח.פ 514231000

פסק דין

כתב התביעה הוגש ביום 7.6.19 והומצא לנתבעת ביום 26.6.19, כעולה מאישור מסירה חתום שהוגש לתיק בית הדין.
משלא הוגש כתב הגנה הוגשה ביום 18.8.19 בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה (להלן - הבקשה).
ביום 27.9.19 ניתנה החלטת בית הדין המורה לנתבעת להגיב לבקשה בתוך 14 ימים, שאם לא כן תינתן החלטה בהעדר תגובה.
החלטת בית הדין מיום 27.9.19 נמסרה לנתבעת ביום 24.10.19 כעולה מתצהיר שליח אשר הוגש לתיק בית הדין ומאישור מסירה חתום אשר צורף אליו.
ביום 6.11.19 הוגשה לבית הדין הודעה מאת מר ירון שכטמן. מר שכטמן ציין בהודעה כי קיבל את המסמכים (כתב התביעה וההחלטה המורה על הגשת תגובה לבקשה) עבור הנתבעת, אולם אין לראות בכך המצאה כדין שכן הוא אינו עובד עוד בנתבעת ואינו בעל מניות בה. עוד ציין מר שכטמן בהודעה כי רק לאחרונה פתח, לכאורה, את המעטפות אותן קיבל עבור הנתבעת. בנסיבות אלה ביקש כי כל ההמצאות של כתבי בית הדין במסגרת הליך זה יבוצעו אל הנתבעת במישרין.
ביום 8.11.19 ניתנה החלטה המורה לתובע להגיש תגובתו להודעת מר שכטמן.
לאחר שהוגשה תגובת התובע ניתנה ביום 15.11.19 החלטת בית הדין לפיה מאחר וההמצאות לידי מר שכטמן בוצעו במענה הרשום של הנתבעת בהתאם לדו"ח רשם החברות הרי שמדובר במסירה כדין ומשכך יש בכוונת בית הדין להיעתר לבקשה וליתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעת. עוד צויין בהחלטה זו כי לפנים משורת הדין ניתנת לנתבעת הזדמנות נוספת להגיש תגובתה לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה עד יום 1.12.19.
חרף חלוף המועדים שנקצבו לא הוגש כתב הגנה ואף לא תגובה לבקשה.
בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים, כולם נקובים בסכומי ברוטו:
פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקה בסך 10,000 ₪.
פיצוי בגין הנפקת תלושי שכר שאינם כדין בסך 10,000 ₪.
פדיון חופשה בסך 6,576 ₪.
חלף הפרשות לפנסיה ולפיצויי פיטורים בסך 5,539 ₪.
פיצויי הלנה בסך 3,000 ₪.
דמי הבראה בסך 3,583 ₪.
פיצוי בגין העדר שימוע בסך 10,000 ₪.
תמורת הודעה מוקדמת בסך 4,200 ₪.
דמי חגים בסך 4,153 ₪.
גמול שעות נוספות בסך 3,167 ₪.
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ).

לא ישולמו סכומים אלה בתוך 30 יום, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.
ניתן היום, כ"ו כסלו תש"פ, (24 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .