הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 16213-12-18

24 דצמבר 2019

לפני:

כב' השופטת כרמית פלד
התובעת/הנתבעת שכנגד
שירז פרץ, ת.ז. XXXXXX300
ע"י ב"כ עו"ד אביבה בורנובסקי
-
הנתבע/התובע שכנגד
מנשה שערי, ת.ז. XXXXXX487
ע"י ב"כ עו"ד גינזבורג

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק לפשרה בלא הנמקה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969, וזאת על יסוד החומר שבתיק ובטווח שבין 15,000 ₪ ל- 25,000 ₪.
לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפני, לרבות המסמכים שנמסרו לעיון בית הדין במהלך הדיון, וכן שקלתי את מלוא טענות הצדדים אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סכום בסך 16,400 ₪ בגין פיצויי פיטורים מוגדלים, סכום בסך 2,000 ₪ בגין הוצאות משפט וסכום בסך 4,600 ₪ בתוספת מע"מ כשכ"ט עו"ד כנגד חשבונית מס כדין .
הסכומים הנקובים בסעיף 2 לעיל ישולמו ב 12 תשלומים חודשיים שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם ביום 15.1.20 והתשלומים הבאים בכל 15 לחודש עוקב.
כל ההמחאות תשלחנה לב"כ התובעת עו"ד אביבה בורנובסקי ת"ד 16049, תל אביב, מיקוד 6116001. המחאות בגין שכ"ט תרשמנה לפקודת ב"כ התובעת והמחאות פיצויי פיטורים מוגדלים והוצאות משפט תירשמנה לפקודת התובעת בעצמה.
המזכירות תשיב לב"כ התובע שכנגד (הנתבע) את האגרה ששולמה בגין התביעה שכנגד בהתאם לתקנות. כן תשיב המזכירות לב"כ התובעת (הנתבעת שכנגד) את האגרה בהתאם ל תקנות.
לבקשת ב"כ הצדדים, ב"כ הצדדים יסורו למזכירות בית הדין על מנת לקבל לידיהם, בחזרה, את כתב התביעה שכנגד ואת כתב ההגנה לתביעה שכנגד – כתבי בית דין אשר נמסרו ל עיון בית הדין במעמד הדיון.

ניתן היום, כ"ו כסלו תש"פ, (24 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .