הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 13775-02-19

14 מרץ 2020

לפני:

כב' השופטת כרמית פלד
התובע
אחמד צאלח, ת.ז. XXXXXX128
ע"י ב"כ: עו"ד ג'בארה אמיר
-
הנתבעת
גליה חברה להנדסה ופיקוח בע"מ, ח.פ 512818147

פסק דין

כתב התביעה הוגש ביום 6.2.19 והומצא לנתבעת ביום 17.6.19, כעולה מתצהיר שליח שהוגש לתיק בית הדין.
משלא הוגש כתב הגנה הוגשה ביום 25.9.19 בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה (להלן - הבקשה).
ביום 25.9.19 ניתנה החלטת בית הדין לפיה הנתבעת תגיש תגובתה לבקשה תוך 14 ימים וככל שלא תוגש תגובה תינתן החלטה אף בהיעדרה.
הבקשה והחלטת בית הדין מיום 25.9.19 הומצאו לנתבעת ביום 18.12.19, כעולה מתצהיר שליח שהוגש לתיק בית הדין.
חרף חלוף המועדים שנקצבו לא הוגש כתב הגנה ואף לא תגובה לבקשה.
בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים, כולם נקובים בסכומי ברוטו:
פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקה בסך של 3,000 ₪ .
פיצויים בגין הפרת חובת השימוע בסך של 2,000 ₪.
פיצויים בגין הנפקת תלושי שכר שלא כדין ודיווח כוזב בסך של 10,000 ₪.
הפרשי שכר מינימום בענף הבניין לתקופה שבין 7/2011 עד 6/2015 בסך של 35,545.
הפרשי שכר מינימום בענף הבניין לתקופה שבין 7/2015 עד 3/2016 בסך של 6,732 ₪.
גמול שעות נוספות בסך של 86,181 ₪.
השלמת תשלום בגין אי קידום בסך של 31,200 ₪.
תמורת הודעה מוקדמת בסך של 6,200 ₪ .
השלמת הפרשות לפיצוי פיטורים בסך של 14,875 ₪ .
דמי הבראה בסך של 8,420 ₪.
השלמת הפרשות בגין פדיון חופשה בסך של 11,424 ₪.
דמי חגים בסך של 11,305.
חלף הפרשות לקרן השתלמות בסך של 9,555 ₪.
חלף תשלום בגין תוספת יוקר בסך של 3,260 ₪.
החזר הוצאות נסיעה בסך של 31,350 ₪.
השלמת תשלום עבור הפרשות פנסיה בסך של 4,409 ₪.
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 4,000 ₪.

כל הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (6.2.19) ועד לתשלום בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, י"ח אדר תש"פ, (14 מרץ 2020), במעמד בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .