הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ב"ל 41879-08-19

17 פברואר 2020
לפני:
כב' השופטת שגית דרוקר

התובעת:
אסתר ברכה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רונית סגל

החלטה

התובעת טוע נת כי ביום 1.11.18, תוך כדי ועקב ביצוע עבודתה, נפגעה בראשה. הנתבע הכיר באירוע כפגיעה בעבודה וזאת באבחנה של "חבלת ראש, פנים וכאב בלסת עליונה משמאל". תקופת אי כושר שהגישה התובע ת המתייחסת ליום 2.11.18 ומיום 21.11.18 ועד ליום 31.1.19 - נדחתה.
מכאן התביעה שבפנינו.
בהמשך להסכמת הצדדים למינויו של מומחה-יועץ רפואי ובהעדר הודעה מטעם הצדדים להחלטת ביה"ד מיום 20.1.20 נקבע בזאת פרופ' ליפא בודנר מומחה יועץ רפואי בתחום כירורגיית פה ולסת, לדון בשאלת הקשר הסיבתי שבין אותו אירוע לבין תקופת אי הכושר החלה ביום 2.11.18 ומיום 21.11.18 ועד ליום 31.1.19, אני קובעת כדלקמן:

1. מינוי מומחה רפואי
פרופ' בודנר מומחה בכירורגי ית פה ולסת, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.

2. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. תיקה הרפואי של התובע ת בקופת החולים " לאומית".
ב. תיקו הרפואי של התובעת ממ רכז רפואי שיבא.
ג. חומר רפואי שצורף לכתב התביעה.

3. העובדות המוסכמות:
א. התובעת יליד ת 16.6.62.
ב. התובעת עובדת כסייעת בגן ילדים.
ג. ביום 1.11.18 תוך כדי עבודה התכופפה התובעת ונפגעה מילדה שהתרוממה מהמגלשה ופגעה בראשה (להלן: תאונת העבודה).
ד. הנתבע הכיר באירוע מיום 1.11.18 כתאונת עבודה והפגימה שהוכר ו הינ ן " חבלת ראש, פנים, כאב בלסת העליונה משמאל".
ה. תקופת אי הכושר שחלה ביום 2.11.18, והחל מיום 21.11.18 ועד ליום 30.11.18 – נדחתה.

4. השאלות:
א. מהם המחל ות או מה ם הליקויים מ הם סובל ת התובע ת בפנים ולסת העליונה משמאל החל מיום האירוע כהגדרתו לעיל ?
ב. האם האם קיימים בתובעת נתונים קליניים מוכח ים המראים על סיכון מיוחד שהיה בה לחלות במחלה או ללקות בליקוי אלמלא התרחשותו של האירוע ? אם כן, יש לפרט הנתונים הקליניים המוכחים במסמכים הרפואיים עליהם מבסס המומחה תשובתו.
ג. האם השפיעה התרחשותו של האירוע השפעה כלשהי על הופעת המחלה או הליקוי, והאם יש קשר סיבתי ביניהם ובאיזו מידה ?
ד. במידה והינך סבור כי קיים קשר סיבתי כלשהו בין המחלה או הליקוי בגב – לבין האירוע – מהי תקופת אי הכושר הסבירה בנסיבות העניין כתוצאה מהפגיעה ?

5. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

6. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

7. התיק יובא לעיוני ביום 20.3.20 לשם מעקב אחר הגשת חוות דעת המומחה.

המזכירות תמציא למומחה החלטה זו יחד עם החומר הרפואי שבתיק בית הדין.

ניתנה היום, כ"ב שבט תש"פ, (17 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.