הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ב"ל 2989-10-17

17 מרץ 2020
לפני:
כב' השופטת דפנה חסון זכריה

התובע:
אליהו כהן
ע"י ב"כ: עו"ד

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד

החלטה

  1. ביום 3.7.19 התקבלה לתיק בית הדין חוות דעתו של המומחה הרפואי ד"ר עדי בירון ביחס לשאלת הקשר הסיבתי שבין אוטם שריר הלב בו לקה לבין עבודתו.
  2. הן התובע והן הנתבע הגישו בקשה לשאלות הבהרה.
  3. על פי הדין, שאלות הבהרה מחליפות את החקירה הנגדית. מסיבה זו, קבעה ההלכה הפסוקה מדיניות ליברלית בכל הנוגע להצגת שאלות הבהרה למומחה (בר"ע (ארצי) 7210-02-16 צוק – המוסד לביטוח לאומי, 18.4.16; עב"ל (ארצי) 60775-12-12 קושניר- המוסד לביטוח לאומי, 17.9.13). כמו כן נקבע בפסיקה, כי ככלל יש לאפשר לצדדים להציג למומחה שאלות הבהרה, מאחר שזו הדרך היחידה העומדת לצדדים להפריך את האמור בחוות הדעת (בר"ע 19575-03-11 בן חמו - המוסד לביטוח לאומי (2.6.11)).
  4. עוד נקבע בפסיקה, כי: "שעה שמתבקשת הצגת שאלות למומחה רפואי, הרי יש לבדוק האם השאלה נועדה לבחון את מה שנאמר בחוות הדעת של המומחה, והעשויה לתרום לבירור השאלה שבדיון" (דב"ע נה/1-0 אסתר שוורצמן -המוסד (לא פורסם)).

באשר לשאלות הנתבע:

5. באשר לשאלה מס' 1 – בהיעדר התנגדות התובע להפניית המומחה לבדיקות השמיעה, ומאחר שאלה עשויות לתרום לבירור ההליך – אני מתירה את השאלה.
באשר לשאלות מס' 2, 4, 5, 6, 7, ו – 8 – התובע לא התנגד להעברת השאלות, אולם ביקש לשנות מעט את נוסחן, ולהוסיף עליהן.
לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים ולנוסחן של השאלות, מצאתי כי יש להפנות למומחה את השאלות כפי שנוסחו על ידי הנתבע, באופן שישלב את התוספות שהתבקשו ע"י התובע, כדלקמן:
לשאלה 2– האם התבנית הגרפית בבדיקות אופיינית או אינה אופיינית לנזק ושרה רעש? ככל שהתשובה שלילית, אנא נמק את קביעתך.
לשאלה 4 –יוסף לרישא של השאלה– "האם יתכן שיפור בשמיעה בחלוף הזמן?"
לשאלה 7- להוסיף את הנוסח של התובע– האם נמצאה באיזו מן הבדיקות אי התאמה בין סף הצלילים PTA לבין סף הדיבור RST, וככל שכן, מה לדעתך הסיבה לאי התאמה זו".
באשר לשאלה מס' 3 – לא מצאתי מקום להפנות את השאלה למומחה, מאחר שבמסגרת חוות דעתו מיולי 2019 קבע המומחה מפורשות כי כושר שמיעתו של התובע ירד ב – 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים: 36 דציבל מימין, ו – 30 דציבל משמאל.
באשר לשאלות 9-11 – בהיעדר התנגדות מטעם התובע, יועברו השאלות לעיון המומחה.
באשר לשאלה מס' 12 – מדובר בשאלה כללית, החורגת מעניינו הספיציפי של התובע, ומשכך לא מצאתי מקום להתירה.

באשר לשאלות התובע:

6. לאחר ששקלתי את טענות שני הצדדים בעניין זה, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להעתר לבקשה במלואה, וזאת על מנת שלבית הדין תהיה התמונה הרפואית השלמה והמלאה בעניינו של התובע, ומאחר ששאלות ההבהרה עשויות לתרום לבירור ההליך.
7. עם זאת, לא מצאתי מקום להפנות למומחה חוות דעת שנערכה לאחר הגשת חוות דעתו של המומחה, הגם שזו נסמכת על הנחות שלא כולן נכללות במסגרת העובדות המוסכמות.

8. סוף דבר – שתי הבקשות מתקבלת בחלקן, והחלטה למומחה עם שאלות ההבהרה תשלח בנפרד.

ניתנה היום, כ"א אדר תש"פ, (17 מרץ 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.