הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ב"ל 16763-01-18

לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

נציג ציבור (מעסיקים) מר חגי רם

התובעת
כוכבה אהרון
ע"י ב"כ עו"ד שרון אשל אילון
(מטעם הלשכה לסיוע משפטי)
-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד שירה צמיר

החלטה

האם הפגיעה בברכיה של סייעת בגן נגרמה לה עקב עבודתה – זוהי השאלה העומדת להכרעתנו.

העובדות והמחלוקת בין הצדדים:

 1. התובעת ילידת 1962 עובדת כסייעת מזה כ-17 שנים.
 2. ביום 9.3.17 הגישה התובעת תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה בטענה כי תנאי עבודתה גרמו לה לפגיעה בברכיה על פי תורת המיקרוטראומה או כמחלת מקצוע.
 3. ביום 11.5.17 דחה הנתבע את התביעה.
 4. הצדדים חלוקים אם הונחה תשתית עובדתית לפגיעה בברכיה של התובעת כפגיעה בעבודה.

טענות הצדדים:
טענות התובעת:

 1. התובעת נדרשת עשרות פעמים ביום לבצע פעולה חוזרת ונשנית של לקום ולשבת בכיסאות הגן שהם נמוכים.
 2. התובעת הרימה את הנטל שהוטל עליה להוכחת קיומן של תנועות חוזרות ונשנות במהלך שנות עבודתה הרבות.
 3. התובעת עותרת למינוי מומחה רפואי לבחינת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתה של התובעת לפגיעתה.

טענות הנתבע:

 1. עבודת התובעת מגוונת: התובעת יושבת על הרצפה עם הילדים, יושבת על כסאות נמוכים וגבוהים, מתכופפת, רוכנת, הולכת, רצה ומשחקת עם ילדי הגן בכדור. התובעת עוזרת לילדים להוציא אוכל מהתיק, נמצאת בחדר איתם, עוזרת להם בהכנת שיעורי בית, מגישה אוכל, שוטפת את הגן, מרוקנת פחים ומרימה כסאות.
 2. אין סדר קבוע ומשך קבוע לפעולות אלו. התדירות משתנה.
 3. התובעת לא הוכיחה כמה פעמים היא יושבת וקמה ביום ולא הוכח רצף התנועות.
 4. הנתבע עותר לדחיית התביעה.

הכרעה

לאחר ששמענו את עדות התובעת, עיינו במסמכים שהוגשו ובחנו את טענות הצדדים באנו לכלל מסקנה כי יש מקום למנות מומחה רפואי לבחינת הקשר הסיבתי הרפואי בין תנאי עבודתה של התובעת למחלתה.

מהעדויות עלה כי עבודת התובעת אכן מגוונת וכוללת פעילות רבות: התובעת עוזרת לילדים המגיעים לגן (על השטיח, ליד השולחן) ומסתובבת ביניהם (עמ' 4 לפרו'). התובעת מסדרת את הספרי יה, עוזרת לילדים להוציא את ארוחות הבוקר, נמצאת איתם בחצר ומשגיחה עליהם. התובעת עוזרת לילדים להכין שיעורי בית, מגישה להם אוכל, שוטפת את הגן, מרוקנת פחים (עמ' 7 לפרו') ומבצעת פעילויות רבות נוספות.

ברם, על פי הפסיקה , אין בעובדה שעבודתו של המבוטח הייתה מגוונת וכללה פעולות שונות באופן שגרתי, כדי לשלול קיומה של תשתית עובדתית על פי תורת המיקרוטראומה. ניתן לבסס תשתית עובדתית מספיקה אם ניתן לבודד בתוך מגוון התנועות רצף או רצפים של תנועות דומות במהותן, הפועלות על אזור מוגדר בגוף, וכאשר אותו רצף משתרע על פני פרקי זמן משמעותיים (עב"ל 39738-05-13 נירה צבי – המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 11.8.2015, פורסם במאגרים האלקטרוניים).

ברור כי התובעת נאלצת לקום ולשבת במשך יום עבודה, שכן היא יושבת ליד הילדים ועוזרת להם על פי צורכיהם. כשהתובעת יושבת לידם, היא מתיישבת על כיסא לידם (כיסא נמוך של ילדים) ולא על כיסא רגיל, שכן ברור שהיא לא גוררת כל פעם את כיסא רגיל ביושבה ליד הילדים .

התובעת הצליחה לבודד את תנועת הקימה והישיבה בעבודתה וכפי שכבר נפסק ע"י מותבים שונים, קימה וישיבה אי ננה יכולה להתבצע באופנים שונים. יפים הם לענייננו דברי חברתי, כב' השופטת אסנת רובוביץ ברכש :

"יודגש, כי העובדה שהתובעת ביצעה במסגרת עבודתה פעולות נוספות כגון הכנת אוכל, שיחות טלפון או הליכה עם התלמידים ממקום האיסוף אל הצהרון, אין בה בכדי למנוע את בידוד פעולות הישיבה והקימה מהכיסא הנמוך, וודאי כאשר שוכנענו כי פעולות אלו בוצעו באופן חוזר ונשנה במהלך פרק זמן ממושך. דבר המצדיק לטעמינו בחינתן בהיבט הרפואי הדרוש לצורך הקביעה בדבר יישומה של תורת המיקרוטראומה." (בל 39442-11-14 נאוה בן ישראל – המל"ל , ניתנה ביום 12/2/16 - פורסמה במאגרים האלקטרוניים)

וכן פסק דינה של כב' נשיאת בית הדין האזורי בתל אביב (כיום), כב' השופטת הדס יהלום:

"הפעולות המתוארות הן פעולות החוזרות על עצמן. יש להניח שהתובעת ביצעה במהלך יום עבודה מספר רב של פעולות נוספות. יחד עם זאת, די בכך שהוכח שבמהלך יום עבודה, התיישבה וקמה מכסא של גן ילדים, פעמים רבות. נושא זה שונה מנושא הכיפוף. בעוד שהתכופפות יכולה להעשות לצרכים שונים ובאופנים שונים, הרי שישיבה היא פעולה אחת, החוזרת ונשנית באותו אופן." (בל 4246/07 ‏ ‏ מלכה ברוידה – המל"ל, ניתנה ביום 16/4/09 – פורסמה במאגרים האלקטרוניים)

העובדה שלא ניתן לאמוד במדויק את מספר הפעמים בהם קמה וישבה התובעת, אין בכך כדי לאיין מסקנתנו, שכן מדובר בשגרת עבודה של סייעת בגן ולא בפעולות סיסטמטיות קבועות מראש .

משכך, הננו קובעים כי הונחה התשתית העובדתית הבאה:

 1. התובעת עובדת משנת 2000 ועד היום כסייעת.
 2. בכיתות השולחנות והכיסאות נמוכים.
 3. במהלך יום עבודתה התובעת קמה ויושבת עשרות פעמים ביום, תוך קימה מהכיסא הנמוך (כיסא של ילדים בגן) וישיבה עליו.
 4. בכיתה יש כ-30 ילדים.

החלטה על מינוי מומחה תישלח לצדדים.

ניתנה היום, ‏ז' שבט תש"פ ( ‏02 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ו תישלח אליהם.

נציג ציבור (מעסיקים)
מר חגי רם

אריאלה גילצר-כץ, שופטת
סגנית נשיאה