הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ק"ג 34541-04-20

לפני:

כב' הנשיא מירון שוורץ
נציג ציבור (עובדים): אדהם פלאח
נציג ציבור (מעסיקים): מאירה רון בן דרור

התובע:
לי שי תורג'מן
ע"י ב"כ: עו"ד אלי מלול

-

הנתבעת
הראל פנסיה וגמל בע"מ ח.פ 512267592
ע"י ב"כ: עו"ד מ ור אהרונוביץ

פסק דין

1. לפנינו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 15.12.2019 (להלן -הוועדה) אשר קבעה לתובע נכות חלקית בשיעור 50% החל מיום 4.2.2018 ועד ליום 30.6.2020.

2. התובע, יליד 1994, סובל מקוליטיס כיבית. בהתאם לדברי בא כוחו בכתב התביעה המתוקן, הוענקה לו נכות של 30% על ידי המוסד לביטוח לאומי, בגין ליקוי זה.

3. התובע הגיש תביעה כנגד "קרן הפנסיה הראל ביטוח ופיננסיים". בשים לב לאמור בפתיח כתב ההגנה המתוקן, מתוקן שמה של הנתבעת ל"הראל פנסיה וגמל בע"מ.

4. התובע הגיש תביעה לנתבעת ביום 15.5.2018, לתשלום פנסיית נכות בגין הפסקת עבודה החל מיום 4.2.2018. ביום 16.10.2018 קבעה ועדה הרפואית לעררים כי אין שינוי בהחלטות קודמות לפיהן התובע זכאי לנכות חלקית בשיעור 50%, ואשר המתייחסות לשתי תקופות – מיום האירוע ועד 31.8.2018 ומיום 1.9.2018 ועד 31.1.2019.

5. על החלטת הוועדה מיום 16.10.2018 הגיש התובע תביעה לבית דין זה, אשר נדונה במסגרת תיק ק"ג 72719-01-19. בדיון אשר התקיים ביום 13.11.2019 הגיעו הצדדים להסכמה לפיה:

"עניינו של התובע יוחזר לוועדה הרפואית לעררים, על מנת שתשקול את החלטתה בשנית, תוך התייחסות לחוו"ד של ד"ר יעקובוביץ.
התובע יוזמן לוועדה באמצעות בא כחו, והוועדה תאפשר למערער לטעון בפניה לרבות לגבי מצבו הרפואי.
החלטת הוועדה תהיה ברורה ומנומקת".

להסכמה זו ניתן תוקף של פסק דין (להלן – פסק הדין המחזיר ).

6. ועדה רפואית לעררים התכנסה ביום 15.12.2019 וקבעה כי אין מקום לשנות מהחלטת הוועדה האחרונה. בגין החלטה זו של הוועדה הוגשה תביעה זו אשר בפנינו .

7. להלן עיקר טענות התובע בכתב התביעה המתוקן :

א. מעיון בפרוטוקול הוועדה מיום 15.12.2019 עולה כי הרכב הרופאים שונה מהרכב הרופאים שנכחו בוועדה מיום 16.10.2018. בכך הפרה הנתבעת את הוראות פסק הדין המחזיר ודי בעובדה הזאת על מנת להחזיר את עניינו של התובע לוועדה על מנת לדון בעניינו מחדש.
ב. החלטת הוועדה לא מנומקת כאשר אינה מתייחסת כלל למסמכים שצורפו והוצגו בפניה. הוועדה לא עיינה כראוי בחוות דעתו של ד"ר יעקובוביץ' וזאת בניגוד להוראות פסק הדין המחזיר. מדובר בחוות דעת אשר יש בה בכדי לסייע לוועדה בבואה להחליט אם התובע כשיר לעבודה ו הוועדה מסתפקת באמירה כללית "ד"ר יעקובוביץ' אינו מנמק בחוות דעתו מדוע תסמינים אלה למעשה מונעים ממנו עבודה ולו עבודה חלקית ולכן הוועדה דוחה את חוות דעתו של ד"ר יעקובוביץ'". בפרק "סיום" מציין ד"ר יעקובוביץ': "מחלה קלינית פעילה, תחת טיפול של פרדניזון במינון גבוה, ורפסל. סובל מיציאות רבות במהלך היום, כאבי בטן, יציאות דמיות TENESMUS ... החל לסבול מכאבי שרירים מפושטים וכאבי גב". הוועדה לא נימקה מדוע אין בתסמינים אלה על מנת לקבוע כי התובע לא כשיר לעבודה בהיקף של 100% החל מ – 04.02.20218 עד 30.06.2020 לכל הפחות.
ג. הוועדה לא עיינה כלל ועיקר בפריט הליקוי 13(2)(ב) אשר בגינו נקבעה לתובע נכות כללית בשיעור 30%: "בצורה בינונית עם התלקחויות לעיתים קרובות". כמו כן הוועדה לא נתנה דעתה באשר לעובדה כי התובע משתמש בקנאביס.
ד. הוועדה עצמה מציינת בממצאיה "לפני המסמכים שעמדו בפני הוועדה, השיחה עם העמית ובדיקתו ישנה החמרה במצבו על פי ירידה במשקל". לא ברור מדוע אין בממצא זה כדי לקבוע לתובע נכות בשיעור של 100% החל מ – 04.02.2018 עד 30.06.2020 לכל הפחות.
ה. על אף שהתובע ובא כוחו הציגו בפני הוועדה "אישורי מחלה" הוועדה לא התייחסה לעניין זה כלל ועיקר. אישורים אלו יש בהם כדי להעיד יותר מכל דבר אחר שהתובע, עקב מצבו הבריאותי, לא כשיר לעבודה לכל הפחות בתקופה הזמנית שנקבעה לו. על כן די בעובדה הזאת בכדי להחזיר את עניינו של התובע לוועדה על מנת שתיתן דעתה לאישורים אלה.
ו. אחוזי הנכות שנקבעו בהחלטת הוועדה אינם משקפים את מצבו של התובע. משהחלטת הוועדה לא מנומקת ולא מבוססת, מדובר בטעות משפטית גרידא ויש להורות על החזרת עניינו של התובע לוועדה בהרכב חדש.
ז. בדיון המוקדם אשר התקיים בתביעה, נטען כי הוועדה התעלמה משני נושאים עיקריים: תדירות היציאות וההשפעה התפקודית של הטיפול התרופתי לרבות המינון, סוג התרופה, אופן קבלה ועוד. כן נטען כי חלק מהמחלה הם כאבי פרקים וגב וכי הקוליטיס מאופיים בתקיפת מפרקים וכתוצאה, מסטרס נפשי. הוועדה לא ניתחה זאת.
8. להלן עיקר טענות הנתבעת בכתב ההגנה המתוקן :
א. הנתבעת היא חברה מנהלת אשר מנהלת את קרן הפנסיה "הראל פנסיה" אליה מוזגה קרן הפנסיה "הראל גילעד פנסיה". הליכי בירור הנכות קבועים בתקנון הקרן ואין לסטות מהם. התובע מבקש לדון בבית הדין בתביעתו לפנסיית נכות תוך עקיפת הוראות התקנון והחלפת שיקול הדעת של הוועדה הרפואית בשיקול דעתו. בית הדין לא מתערב בקביעות רפואיות וגבולות הביקורת הן במקרים יוצאים מן הכלל בהם טעות הוועדה גלויה על פניה או שהדרך בה פעלה הוועדה והגיע ה להחלטתה היתה פגומה או מוטעית. הנתבעת כבולה להחלטת הגורם הרפואי כאשר עניינו של התובע נבחן על ידי שבעה רופאים שונים אשר הגיעו ל כלל מסקנה זהה.
ב. לגוף התביעה - עיון בפרוטוקול הדיון ו/או בפסק הדין המחזיר מעלה כי הוסכם שעניינו של התובע יוחזר לוועדה מבלי לציין את הרכב ה. מדובר בוועדה חיצונית לחברה המנהלת ולכן הנתבעת בדרך כלל לא מתחייבת לזהות חברי הוועדה הרפואית לערעורים, בפסק דין מחזיר. מכל מקום, סעד של הרכב חדש על פי הפסיקה מיטיב עם התובע ולראיה, זהו הסעד המבוקש בכתב התביעה המתוקן.
ג. פרוטוקול הוועדה מפרט את המסמכים שהועברו לעיון על ידי התובע (38 במספר), פירוט תולדות המחלה, פירוט הבעיה הרפואית, פירוט ההיסטוריה התעסוקתית, פירוט ממצאי הבדיקה ופרק דיון ומסקנות אשר כולל התייחסות לחוות דעתו של ד"ר יעקובוביץ', זו שהייתה קיימת במועד הוועדה .
ד. בניגוד לאמור בכתב התביעה המתוקן, פרוטוקול הוועדה מלמד על כך כי הוועדה עמדה בנטל המוטל עליה, בחנה את חוות דעתו של ד"ר יעקובוביץ', התייחסה אליה ואף ציינה מדוע היא לא מקבלת אותה ומדוע היא קובעת קביעה השונה מזו שלו. הוועדה מציינת שד"ר יעקובוביץ' לא מסביר בחוות דעתו מדוע התסמינים, אשר לא נטען על ידי הוועדה כי לא פורטו על ידו, מונעים מהתובע לעבוד באופן מלא. הוועדה סבורה שהתובע, על אף מצבו והתסמינים מהם סובל, מסוגל לעבוד בעבודה בשיעור משרה חלקי (50%) תחת המגבלות מהן הוא סובל. הוועדה מציינת כי התובע מסוגל לעבוד "בעבודה בישיבה ובתנאים בהם מתאפשרת גישה נוחה להתפנות כאשר חש צורך".
ה. הנתבעת לא כפופה להחלטות המוסד לביטוח לאומי אשר מתקבלות על סמך מבחנים שונים באופן מהותי מהמבחנים הקבועים בתקנון הקרן. מכל מקום, התובע לא מציג "נתונים מרשימים" ביחס למצבו הבריאותי ו/או התפקודי ונראה כי החלטת המוסד לביטוח לאומי, הגם שעניינה בנכות רפואית ולא באובדן כושר, מתיישבת עם החלטת הוועדה.
ו. עיון ברשימת המסמכים אשר עמדה לנגד הוועדה בבואה לבחון את עניינו של התובע מעלה כי בין המסמכים שהוצגו בפניה היו בין היתר, אישורי מחלה שניתנו ל תובע.
ז. ביחס לשימוש התובע בקנאביס רפואי , הוועדה מציינת עובדה זו בפרוטוקול הדיון לפחות פעמיים ואין בעובדה זו כדי לפגוע בכושרו של התובע לעבוד.
ח. מדובר בתביעה סביב שאלה רפואית ולא משפטית שכן התובע מבקר הלכה למעשה את שיקול הדעת הרפואי של הוועדה ומבקר את מסקנתה הרפואית בכל הנוגע לאובדן כושר עבודה. התובע לא הצליח להרים את הנטל המוטל על כתפיו להוכיח כי עסקינן בשאלות משפטיות או כי יש בהחלטת הוועדה פגיעה בעיקרי הצדק ועל כן דין התביעה להידחות.
ט. בדיון נטען כי טענות התובע לפיהן הוועדה לא ניתחה את מצבו הרפואי הנובע בין השאר מהטיפול התרופתי היא טענה שעלתה לראשונה בדיון. לגופ ו של עניין נטען כי הוועדה התייחסה ליציאות המרובות של התובע, לירידה במשקל, לטיפול התרופתי שלו ולשימוש בקנאביס. כן נטען כי בהתאם לפסק הדין המחזיר היה על הוועדה להתייחס רק לחוות דעת ד"ר יעקובוביץ'.
9. החלטת הוועדה -

"תולדות המחלה":
"הגיע בליווי עו"ד פאדי שופאני. מוסר שסובל מקוליטיס המתבטא מעל 15 יציאות ביום, חלקן יציאות דמיות, הטיפול באומרה (הטיפול האחרון שהוצע לו) הופסק בשל תופעות לוואי. כיום משתמש בקנאביס רפואי באידוי כחצי גרם ביום, המנה מחולקת למשך היום. מוסר שירד במשקל, שוקל 72 ק"ג, סובל מכאבי בטן כל היום והלילה כאבי פרקים בעיקר בקרסול וכפות הידיים ותחושה של דלקות בעיניים. אינו עובד מאז 2018 ".

"הבעיה הרפואית":
"אובחן כסובל מקוליטיס כיבית החל מנובמבר 2017, מאז מטופל בטיפולים שונים. בביקור אצל גסטרואנטרולוג המטפל ד"ר זהבי מתאריך 09.08.2019 מצויין כי סובל מכאבי בטן, שלשולים, ירידה במשקל ודימום רקטאלי. בדיקתו הגופנית תקינה והמליץ בשימוש בקנאביס לאור מיצוי אפשרויות האחרות כולל טיפול ביולוגי".

היסטוריה תעסוקתית:
"עובד בתור טכנאי מבנה מטוס עד שאובן בנובמבר 2017, שוחרר משירות קבע בפברואר 2018".

"ממצאי הבדיקה":
"מעט חיוור, רזון ניכר, בטן רכה לא רגישה, ללא הגדלת כבד או טחול, ללא סימנים של ארטיריטיס, ללא ממצאים באזור פי הטבעת".

"דיון ומסקנות":
"לפי המסמכים שעמדו בפני הוועדה, השיחה עם העמית ובדיקתו ישנה החמרה במצבו על פי ירידה במשקל. לציין שלפני הוועדה לא עמדו מסמכים המעידים על פגיעה מפרקית או פגיעה בעיניים. חוו"ד של ד"ר יעקובוביץ' מתאריך 24.07.2018 קובעת כי אינו כשיר לעבודה עד 24.07.2019 ד"ר יעקובוביץ' מתאר כאבי בטן, יציאות דמיות, כאבי שרירים וגב על סמך זה קובע אי כושר מלא לתקופה זו. לדעת הוועדה ממצאים אלו מאפיינים את המחלה, תסמינים אינם מצדים אובדן כושר עבודה של 100%, להדגיש שגם ד"ר יעקובוביץ' אינו מנמק בחוות דעתו מדוע תסמינים אלה למעשה מונעים ממנו עבודה ולו עבודה חלקית ולכן הוועדה דוחה את חוות דעתו של ד"ר יעקובוביץ' והוועדה קובעת שהעמית נמצא באובדן כושר עבודה של 50% מיום 04.02.2018 ועד 30.06.2020, עבודה בישיבה ובתנאים בהם מתאפשרת גישה נוחה להתפנות כאשר חש צורך. בתום תקופה זו במידה ומצבו הקליני ישתנה ויבקש לדון מחדש לנכותו יביא מכתבים עדכניים מרופא ראומוטולוג, עיניים וגסטרו, ולנוכח היעדר שיפור במצבו הוועדה קובעת אי כושר 50 %".

10. דיון והכרעה –

לאחר שבחנו את טענות הצדדים, ואת כלל החומר אשר בתיק, הגענו למסקנה לפיה דין התביעה להידחות, וזאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן.

11. בהתאם להלכה הפסוקה, ועדות רפואיות הפועלות מכוח תקנוני קרנות הפנסיה הינן גופים מעין שיפוטיים והיקף הביקורת השיפוטית שמפעיל בית הדין לעבודה, עת הוא בוחן את פועלן, מצומצם הוא ונוגע, בעיקרו של דבר, לעילת החריגה מסמכות ופגיעה בעיקרי הצדק הטבעי. (ראו: ע"ע (ארצי) 218/03 נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי משק ההסתדרות בע"מ – מרים שינדלר, פד"ע לט, 470). בחינת החלטות הוועדות הרפואיות על ידי בית הדין, תיערך בהתאם לפסיקה, באופן הבא: "בית הדין מטיל ביקורת שיפוטית על שיקול דעתה של הנהלת הקרן והוועדות, שהוקמו מכוח תקנות מבטחים, בבואם ליישם את תקנות הקרן ולפעול באמנות לזכויות חברי הקרן ולטובתם. תפקיד זה דומה לפעילות בית הדין בבואו להטיל ביקורת שיפוטית על החלטות המוסד לביטוח לאומי או הוועדות הרפואיות הפועלות מכוח חוק זה. הפיקוח הינו משפטי וכולל, בין היתר, את הבדיקות הבאות: האם התמלאו הסדרים שנקבעו בתקנות; האם הוועדות נימקו את מסקנותיהן; האם יש פגם בעיקרי הצדק, וכן הלאה. לצורך הפיקוח הנאות שלבית הדין יש להקפיד על הגשת כל ההחלטות של הוועדות, המסמכים שהוגשו לוועדות על ידי הצדדים ועדויות הנוגעות לפגמים משפטיים אפשריים. על מנת לבצע את תפקידו אין חובה שבית הדין ימנה מומחה יועץ רפואי, שכן אין בית הדין בודק את ההחלטות הרפואיות של הוועדות... בסופו של דבר, על בית הדין להכריע אם החלטות הוועדות חורגות ממיתחם הסבירות" (דב"ע (ארצי) נו/2 -6 חנה מרויץ - מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי פד"ע לב, 418)).

12. אשר לטענת התובע בכל הקשור להרכב הוועדה - הרי שהתובע לא חזר על טענה זו במסגרת הדיון אשר התקיים בתביעה. בא כח התובע אף טען בדיון כי העניין הוחזר לוועדה " באותו הרכב". על כן, מעבר לנדרש, יצוין כי התובע לא נימק הכיצד נפל פגם בעבודת הוועדה בכך שהוועדה לא התכנסה באותו הרכב רופאים שבו התכנסה בתאריך 16.10.2018 וכיצד נפגעו מכך זכויותיו. בנוסף, וכפי שנטען על ידי הנתבעת, פסק הדין המחזיר לא ציין את הרכב הוועדה אליה יוחזר עניינו של המערער לדיון והסברי הנתבעת בהקשר זה, פורטו. מכאן שהוועדה לא חרגה בהקשר זה מהוראות פסק הדין המחזיר.

13. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה ערכה לתובע בדיקה קלינית. הוועדה פירטה את ממצאיה. בפני הוועדה עמדו הנתונים אליהם מפנה התובע בתביעתו לרבות אישורי המחלה, תלונותיו לגבי תסמיני המחלה, תופעות הלוואי של הטיפול התרופתי שנטל והפסיק ושבגינן נטל קנאביס. מפרק "הדיון" עולה כי הוועדה הייתה ערה לכך כי חלה החמרה במצבו של התובע " על פי ירידה במשקל". הוועדה גם התייחסה, כפי שהורה לה פסק הדין המחזיר, לחוות דעת ד"ר יעקובוביץ''. הוועדה נימקה כי היא לא מקבלת את מסקנת ד"ר יעקובוביץ' כי התסמינים שפורטו על ידו (תוך שהיא מציינת בין השאר יציאות דמיות וכאבי גב) ושעמדו בפניה – אכן מצדיקים אובדן כושר עבודה מלא. כן ציינה הוועדה כי לא ברור מחוות הדעת מדוע ד"ר יעקובוביץ' סבור כי הממצאים מונעים מהתובע עבודה, ולו חלקית. הוועדה סברה כי התסמינים מהם סובל התובע מאפשרים עבודה חלקית, בישיבה ובתנאים אשר בהם מתאפשרת גישה נוחה להתפנות כשיש בכך צורך.

14. כמו כן מציינת הוועדה כי לא עמדו בפניה מסמכים המעידים על פגיעה מפרקית או בעיה בעיניים . בסיכום , מציינת הוועדה כי ככל שיבקש התובע לדון מחדש בנכותו בתום התקופה ובמידה ומצבו הקליני ישתנה – עליו להמציא מכתבים עדכניים מרופא ראומטולוג, עיניים וגסטרו.

15. לסיכום, מהטעמים שפורטו לעיל, לא נמצא כי נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה או בעבודתה. הוועדה בחנה את עניינו של התובע בכל ההיבטים הרלוונטיים לרבות תוך התייחסות לחוות דעת ד"ר יעקובוביץ' בהתאם לפסק הדין. ניתן להבין מהנמקת הוועדה את הלך מחשבתה אשר הוביל אותה למסקנתה הרפואית ולהחלטתה.

לפיכך - התביעה נדחית.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

16. ככל ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו.

ניתן היום, י"ג כסלו תשפ"ב, (17 נובמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר אדהם פלאח
נציג עובדים

מירון שוורץ , נשיא
אב"ד

גב' מאירה רון בן דרור
נציג מעסיקים