הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת פ"ה 62176-01-18

לפני:

כב' השופט מוסטפא קאסם
נציג ציבור (עובדים): מר אמנון סבח
נציג ציבור (מעסיקים): מר יעקב בר-אל

התובעת
שרה ליברמן
ע"י ב"כ: עו"ד רונן קינן

-

הנתבעות
1.עיריית טבריה
ע"י ב"כ: עו"ד שמעון בלסן

2. מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד הדס אלקובי מלאכי

פסק דין
1.        במסגרת הדיון שהתקיים ביום 29.4.19, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מודיעים לבית הדין כי הגענו להסכמה אשר לפיה, העירייה תשלם לתובעת, בתוך 30 ימים, סך של 9,557 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה אשר יחושבו החל מיום 10.3.1992 ועד למועד התשלום בפועל.
באשר להפרשי הריבית מיום 10.3.1992 ועד למועד התשלום וכן באשר לשכ"ט ב"כ התובעת, אנו מסכימים כי בעניין זה, יינתן פסק דין על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות וכן לאחר הגשת תחשיבים.
התובעת והעירייה יגישו תחשיבים מטעמם באשר להפרשי הריבית בתוך 7 ימים מהיום.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופה העבודה וסיומה.
אנו מבקשים לתת להסכמה שלעיל תוקף של החלטה".
      להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2.         לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי נפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, לרבות התחשיבים שהוגשו ע"י הצדדים, לאחר ששמענו את הצדדים, ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, אנו מחייב ים את העירייה לשלם לתובעת סך של 45,000 ₪ (כולל סכום הקרן שעומד ע"ס 9,557 ₪ וכן הפרשי ההצמדה וריבית).
כמו כן, אנו מחייבים את העירייה לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ₪.
הסכומים הנקובים לעיל ישולמו לתובעת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה וריבית, החל מ היום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
4.        מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, כ"ט אייר תשע"ט, (03 יוני 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר אמנון סבח
נציג ציבור עובדים

מוסטפא קאסם שופט

מר יעקב בר-אל
נציג ציבור מעסיקים