הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 8073-09-18

לפני:

כב' השופטת רויטל טרנר
נציג ציבור (עובדים): מר אריה דקל
נציגת ציבור (מע סיקים): גב' נעמה מנדלר

התובע
אמיר קנואת
ע"י ב"כ: עו"ד מארון אבו נסאר

-

הנתבעת
בני מחמוד עלי אברהים בע"מ, ח.פ. 511012841
ע"י ב"כ: עו"ד חביבאללה ערפאן

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים בפנינו ביום 21/5/20 הודיעו הצדדים כדלקמן:
           "לאחר ששמענו את המלצת בית הדין ומבלי להודות בכל טענה בין ביחס ליחסי העבודה ובין ביחס לכל טענה אחרת שיש לצדדים אחד כלפי משנהו, אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, ביחס למחלוקות שבין הצדדים הנוגעות ליחסי העבודה, ומבלי לקבוע דבר לעניין המחלוקות אשר נותרו בין הצדדים ואשר מתנהלות שלא בבית הדין לעבודה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ללא נימוקים, במתווה שבין: 20,000 ₪ ל-35,000 ₪ ובנוסף, משאירים לשיקול דעת בית הדין את סכום הוצאות שכ"ט ומספר תשלומי הפשרה.
אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי–דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין יחסי העבודה , תקופת העבודה וסיומה ומבלי לוותר על כל טענה שאינה נוגעת ליחסי העבודה".
             להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לאור הסכמת הצדדים ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ללא נימוקים, תשלם הנתבעת לתובע סך של 27,000 ₪, בשלושה תשלומים שווים, חודשיים ועוקבים, כאשר מועד התשלום הראשון ביום 1.7.20, מועד התשלום השני ביום 1.8.20 ומועד התשלום השלישי ביום 1.9.20.
3. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪, אשר ישולמו במצורף לתשלום הראשון הקבוע ליום 1.7.20.
ניתן היום, ח' סיון תש"פ (31 מאי 2020) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר אריה דקל
נציג ציבור (עובדים)
רויטל טרנר, שופטת
גב' נעמה מנדלר
נציגת ציבור (מעסיקים)