הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 63541-09-17

לפני:

כב' השופטת רויטל טרנר
נציג ציבור (עובדים): מר מרדכי חזיזה
נציגת ציבור (מע סיקים): גב' איריס קליין

התובע
עלא חאג' יחיא
ע"י ב"כ: עו"ד תום מדן

-

הנתבעת
מקס לייט בע"מ, ח.פ. 513827659
ע"י ב"כ: עו"ד מג'אדלה מוחמד

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים בפנינו ביום 7/10/19 הודיעו הצדדים כדלקמן:
           "אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט , ללא נימוקים.
אנו מבקשים מבית הדין במסגרת הפשרה, לשקול את כל הטענות שנטענו על ידי הצדדים בכתבי הטענות, בפרוטוקולים ובתצהירים וכן משאירים לשיקול דעת בית הדין קביעת אופן התשלום בתשלומים.
אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי–דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות .
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד טענה כלשהי כנגד משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה .
התובע ימציא תוך 14 ימים לבית הדין, אסמכתא לעניין ההפקדות שבוצעו על ידי הנתבעת בגין תקופת עבודתו (חלוקה לתגמולים ולפיצויים).
התיק יועבר למתן פסק דין.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".
             להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ללא נימוקים, תשלם הנתבע ת לתובע סך של 13,500 ₪ כפיצויי פיטורים וסך של 8,500 ₪ בגין זכויות סוציאליות , בקיזוז כל סכום שהצטבר לזכות התובע בקופה על חשבון פיצויים.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע בארבע תשלומים שווים, חודשיים ועוקבים, כאשר מועד התשלום הראשון תוך שלושים ימים מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישאו התשלומים הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, זאת החל ממועד התשלום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
ניתן היום, כ"ו חשוון תש"פ, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר מרדכי חזיזה
נציג ציבור (עובדים)
רויטל טרנר, שופטת
גב' איריס קליין
נציגת ציבור (מעסיקים)